Головна

Розробка звіту

  1.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  2.  IV. Розробка моделей
  3.  У таухид УВІЙДЕ В РАЙ БЕЗ ЗВІТУ
  4.  Питання №4 Соціальна політика. Основні характеристики, розробка і реалізація.
  5.  Прибутковий підхід в цілях даного звіту не застосовувався щоб уникнути отримання некоректних результатів
  6.  Використання запитів в звітах
  7.  Лекція № 2. Розробка складних програмних систем

27. У вікні База даних активізувати вкладку Звіти і клацнути на кнопку створити.

28. За допомогою майстра звітів створити звіт для виведення відомостей про студентів групи, вибрати для звіту наступні поля: Номер, Прізвище, Ім'я, Дата народження. Як джерело даних використовувати таблицю СТУДЕНТИ. При створенні звіту використовувати сортування по полю Прізвище, вид звіту табличний, Стиль - Суворий. Ввести ім'я звіту.

Закрити звіт і вийти у вікно База даних.

Для створення звіту, в якому фігурує інформація з різних таблиць бази даних, використовують попередньо формований запит.

Побудувати звіт, сформований на основі створеного запиту Наказ.

6. У вікні База даних активізувати вкладку звіт і натиснути кнопку створити.

7. У вікні новий звіт вибрати Майстер звітів і джерело даних - запит Наказ.

8. Подальші дії роботи з майстром виконайте самостійно: Тип представлення даних - за таблицею СТУДЕНТИ, рівні групування - не ставити, здійснити сортування по групах, всередині кожної групи впорядкувати прізвища в алфавітному порядку, вид макета - табличний.

9. Якщо необхідно зробити будь-які зміни макета звіту, уявіть його в режимі конструктора. Для цього використовуйте меню Вид - Конструктор або піктограму конструктор.

10. У полі заголовків звіту вставте дату за допомогою команди Вставка - Дата. Звіт повинен мати наступний вигляд:

ПРОЕКТ НАКАЗУ

 Група  Прізвище  ім'я  По батькові  відсоток
         

11. Зберегти звіт.

Контрольні питання

1. Які існують способи створення звітів?

2. Для чого призначені звіти?

3. Чим відрізняється спосіб створення форм від створення звітів?

4. Яким чином можна відредагувати готовий звіт?

5. Чи можна в звіті використовувати поля з даними, що відносяться до типу Поле об'єкта OLE?

 
 Тема 1 Робота з пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint). |  Короткі теоретичні відомості |  Психологія 80 70 60 50 |  Звіт щодо правопорушень |  Короткі теоретичні відомості |  Короткі теоретичні відомості |  введення формул |  Короткі теоретичні відомості |  Лабораторна робота №5 |  Конструктор таблиць. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати