На головну

булеві функції

  1.  I. Метаморфози кореня, спеціалізовані на запасающей функції
  2.  I. Функції 1 сторінка
  3.  I. Функції 2 сторінка
  4.  I. Функції 3 сторінка
  5.  I. Функції 4 сторінка
  6.  II. Метаморфози кореня, службовці для посилення опорної функції (додаткові за походженням)
  7.  III. Функції дійових осіб

нехай безліч Х складається з двох елементів 0 і 1, Х = {0,1};безліч Y = Xn = {(X1, ..., Xn) | "I =  , xi I X}.

Двійковий набір -сукупність координат деякого фіксованого вектора 1, ..., Хn) I Хn.

Кожному бінарного набору можна поставити у відповідність деякий номер, рівний двійковому числу відповідного даному набору.

нехай 1, х2, ..., Хn) - Логічний набір, тоді х1 * 2n-1+ х2 * 2n-2+ ... + Xn * 20 - Номер набору.

наприклад:

(0,1,1) = 0 ? 22 + 1 ? 21+ 1 ? 20 = 3

(0,0,1,1) = 0 ? 23+ 0 ? 22 + 1 ? 21+ 1 ? 20 = 3

Зауваження. Щоб відновити набір за номером - потрібно знати кількість аргументів.

логічна змінна - Це змінна, яка може приймати тільки два значення: істина або брехня (TRUE / FALSE, 1/0).

Функція алгебри логіки (Булева функція, ФАЛ) - f (x1, x2, ..., Xn) - Це функція, у якій всі аргументи є логічні змінні, і сама функція приймає тільки логічні значення.

 
 
 Кількість всіляких, різних двійкових наборів довжиною n дорівнює 2n.


наприклад:

Побудуємо всілякі виконавчі набори довжиною n = 3.

За теоремою, наведеної вище, їх кількість дорівнює 2n = 23 = 8.

 Номер довічного набору  двійковий набір
х1 х2 х3

Існують наступні способи опису ФАЛ

- табличний

- графічний

- аналітичний

- словесний
 Д.т.н., професор |  Основні визначення |  Способи завдання множин |  Відносини на множинах |  Операції над множинами |  Основні закони алгебри множин |  Способи завдання відносин |  Операції над відносинами |  Властивості бінарних відносин |  Розбиття і покриття безлічі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати