Головна

Розділ V. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ШКОЛИ

  1. Альтернативні школи другої половини XX століття
  2. В) Альтернативні середні школи 20-30-х років
  3. Вальдорфські школи
  4. Варіанти завдань та методичні поради щодо їх виконання
  5. Вимоги та методичні рекомендації щодо написання рефератів
  6. Деякі рекомендації щодо правил поведінки при пожежах
  7. За юридичним змістом цивільні правовідносини підрозділяються на абсолютні і відносні.

До теми "Снтаксична синоніміка і синтаксична деривація на сторінках періодичної літератури"

Знайомлення учнів з синтаксичними синонімами на занятті гуртка "Юний філолог" (фрагмент заняття у 9 класі)

Тема: Синтаксичні синоніми в сучасній українській мові.

Мета: Дати поняття про синтаксичні синоніми, вчити відрізняти їх від інших видів синонімів; розвивати вміння аналізувати, зіставляти синтаксичні конструкції; виховувати культуру мовлення, викликати прагнення до глибокого вивчення лінгвістичних явиш,.

Перебіг заняття.

1. Повідомлення теми і мети заняття.

Сьогодні ми розглянемо одне з найцікавіших явищ мовознавства, що має назву "синтаксична синоніміка", будемо вчитися знаходити, добирати синтаксичні синоніми, а також з'ясуємо їх роль у мовленні.

2. Подача матеріалу. 1) Слово вчителя.

Скажіть, чи могли б ви пояснити самостійно значення поняття"синтаксична синоніміка"?

Звичайно, поняття про синоніми ви отримали ще в 5 класі.

Давайте пригадаємо, які ж слова ми називаємо синонімами.

Синоніми (від грец. вупопутоз - "однойменний") - це слова, що по-різному називають одне і те ж поняття про предмет, явище, дію, але відрізняються одне від одного або відтінками значення, або стилістичним забарвленням. Наприклад, безжалісний - безсердечний -жорстокий, ліс - гай - байрак.

Так само, як і словам, явище синоніми притаманне ї реченням. Таке лінгвістичне явище отримало назву синтаксичної синонімії.

Порівняйте такі речення:

Деревце, посаджене учнями нашої школи, швидко прийнялося. Деревце, яке посадили учні нашої школи, швидко прийнялося.

Ми бачимо, що ці речення мають різну структуру. Перше ечення за своєю структурою є простим, ускладненим існрикметниковим зворотом. Друге - складнопідрядне, бо має 2 простими реченнями, де порівняння виражене орудним відмінком. Доберіть синтаксичні синоніми до поданих речень:

1) Роса посипалась, як дощ. - Роса посипалась дощем.

2) Як море лазурне, цвіте степ. - Морем лазурним цвіте степ.

3) Очі його горіли, ніби зірки. - Очі його горіли зірками.

4) Сум кружляє, немов чорний птах. - Чорним птахом кружляє сум.

Завдання 3.

Відредагуйте поданий текст. Скажіть, яку роль відіграють в мовленні синтаксичні синоніми.

Раптом ми опинились на лісовій галявині, яка була обрамлена густим сосновим гаєм. Яка краса тут! Ось веселі ромашки, які дивляться на нас своїми жовтими очима, а ось ніжні дзвоники, які схилили свої голівки додолу. Галина Степанівна, яка була вчителькою біології, запропонувала нам зібрати гербарій. Всіх здивувала колекція рослин, яку зібрала наша однокласниця Оксана.

Раптом ми опинилися на лісовій галявині, обрамленій густим сосновим гаєм. Яка краса була тут! Ось веселі ромашки, які дивляться на нас своїми жовтими очима, а ось ніжні дзвоники, що схилили свої голівки додолу. Наша вчителька біології Галина Степанівна запропонувала нам зібрати гербарій. Всіх здивувала колекція, зібрана нашою однокласницею Оксаною.

У тексті було невиправданим постійне повторення складнопідрядних конструкцій зі сполучними засобами "яка", "які", "яку". Наявність синтаксичних синонімів дає змогу уникнути таких повторів.

Вправа.

Запишіть словосполучення, в яких прийменник ПІД є синонімічним:

біля (просторова семантика); до (значення місця дії); за (значення керівної ролі особи); перед (значення часу дії).

До теми "Основні поняття й основні одиниці синтаксичної синоніміки і синтаксичної деривації"

фрагмент уроку для 7 класу.

Тема: Закріплення вивченого матеріалу за темою«Прислівник».

Мета: вчити учнів виділяти прислівники серед інших частин мови; формувати вміння утворювати ступені порівняння до поданих прислівників, добирати синоніми до відповідних прислівників зіставляти прислівники; розвивати навички правильного написання слів з вивченими орфограмами, пам'ять, творчі здібності, культуру мовлення; виховувати любов до рідної мови, працьовитість, відповідальність, дисциплінованість, почуття взаємодопомоги.

Тип уроку: закріплення інформації.

Перебіг уроку. Орг. момент.

Повідомлення теми і мети. Актуалізація опорних знань. Закріплення інформації.

Вправа 1 (у парах).

Прочитайте речення, визначте, в яких з них виступають прислівники, а в яких омонімічні частини мови:

З гори до її підніжжя котилося велике каміння. - Згори линула пісня жайворонка.

Цього товариша я бачу вперше. - Ми тихо постукали в перше вікно.

Назустріч йому вийшла мати. - Ми поспішали на зустріч з учасниками фестивалю.

Востаннє проглянувши написане, він заклеїв конверт. - В останнє число місяця ми провели екскурсію.

Зробіть висновок про написання прислівників.

Вправа 2 (за варіантами).

Підберіть до поданих прислівників синонімічні ряди:

надзвичайно;

швидко;

старанно.

Вправа 3 (диференційовані завдання для виконання в групах: сильній, середній, слабкій):

1 ГРУПА. У поданих реченнях замініть прислівник дуже іншим синонімічним прислівником:

-Відповідь була дуже коротка. -Іван був дуже здивований. -... -Ми повернулись дуже втомленими. -... -Ця книга мені дуже потрібна. -... - У класі було дуже шумно.

Слова для довідок: невимовна, надто, страшенно, надмірно, донезмоги, надзвичайно.

2 ГРУПА. Розставте прислівники за ступенем поступового збільшення ознаки:

-Найкраще, добре, значно, краще; -Ще гірше, погано, найгірше; -Тонко, найбільш тонко, тонше; -Найважче, більш важко, важко; -Якнайнижче, низько, ще нижче.

ступені:

З ГРУПА. Виконання вправи за допомогою вчителя.

а) перепишіть вживаючи прислівники, що в дужках у вищому

-Але мені стало від того не(легко)...

-Стало (темно) у небі, стало (жовто) на річці по берегах.

-Дід піднімає голову на небо, дивиться довго, потім на баштан дивиться ще (довго).

б) самостійно виконати завдання: від поданих словосполучень утворіть прислівники за зразком: на самий перед - насамперед:

по ліву руку -... з обох боків при всіх людях -... проходячи мимо - ... в один час Слова для перевірки: ліворуч, обабіч, привселюдно, мимохідь,

водночас.

Вправа 5 (завдання у парах).

Перебудуйте речення, замінивши виділені словосполучення прислівниками.

1. Школярі з захопленнямділилися враженнями від кінофільму.

2. Кожного тижняв школі відбувається лінійка.

3. Цю книжку я перечитую другий раз.

У цей день школа була прикрашена, як у час свят.

Відповіді: захоплено, щотижня, вдруге, святково.  17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

ТЕМА І. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СИНТАКСИЧНОЇ СИНОНІМІКИ І СИНТАКСИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ. | З історії вивчення синтаксичної синоніміки. | Контамінація і редукція як чинники дериваційного синтаксису. | Валентність в синтаксичній синоніміці | Модифікації, варіації, трансформації в синтаксичній синоніміці і синтаксичній деривації | Загальнотеоретичні підходи до тлумачення синтаксичної синонімії. | Проблеми розмежування синтаксичної синоніміки і варіативності | Синтаксична синоніміка в межах словосполучення. | Закономірності вияву синтаксичної синоніміки в межах речення. | Синтаксична синонімія простих речень з відокремленими прикладками зі складнопідрядними реченнями з підрядними означальними. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати