Головна

Дериваційні відношення між словосполученням і реченням. Проблема дериваційного зв'язку основних синтаксичних одиниць-конструкцій.

Дериваційні відношення одиниць синтаксичного рівня досліджувалися в основному в межах одиниць одного рангу: або речення, або словосполучення, або синтаксеми (словоформи). Дериваційні перетворення синтаксичної одиниці вищого рангу в синтаксичну одиницю нижчого, зокрема речення в словосполучення чи словосполучення в синтаксему (словоформу), досі не були об'єктом спеціального вивчення. Однак сама можливість трансформації речення у словосполучення, взаємодія цих двох синтаксичних одиниць теоретично обгрунтована.

У дослідженнях дериваційних відношень одиниць синтаксичного рівня науковий інтерес становлять насамперед причини, що зумовлюють перетворення одних синтаксичних одиниць в інші, характер дериваційної бази, механізм дериваційного акту і статус похідної синтаксичної одиниці. Речення, що є основною одиницею синтаксичного рівня, дериваційне пов'язується із словосполученням. Як синтаксичні одиниці-конструкції вони постійно перебувають у взаємодії. Основною причиною дериваційного перетворення речення в словосполучення є структурна редукція членів речення, що охоплює два різновиди: структурну редукцію ліворуч (згортання підмета) і структурну редукцію праворуч (згортання присудка). Кожен тип структурної редукції зумовлює перерозподіл компонентів речення між позиціями, відповідне функціональне перетворення членів речення у компоненти словосполучення, а отже, ставить у дериваційний зв'язок речення з певним типом похідного словосполучення.

   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

ТЕМА І. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СИНТАКСИЧНОЇ СИНОНІМІКИ І СИНТАКСИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ. | З історії вивчення синтаксичної синоніміки. | Контамінація і редукція як чинники дериваційного синтаксису. | Валентність в синтаксичній синоніміці | Модифікації, варіації, трансформації в синтаксичній синоніміці і синтаксичній деривації | Загальнотеоретичні підходи до тлумачення синтаксичної синонімії. | Проблеми розмежування синтаксичної синоніміки і варіативності | Синтаксична синоніміка в межах словосполучення. | Закономірності вияву синтаксичної синоніміки в межах речення. | Синтаксична синонімія простих речень з відокремленими прикладками зі складнопідрядними реченнями з підрядними означальними. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати