Головна

Б33. 1. Цивільно правові способи захисту цивільних прав.

  1.  I. Нормативно-правові матеріали
  2.  I. Нормативні правові акти та інші офіційні документи
  3.  IX. Законодавчі та нормативно-правові документи
  4.  SKIP-технологія і криптопротоколів SSL, S-HTTP як основний засіб захисту з'єднання та даних, що передаються в мережі Internet
  5.  VII. Способи включення в хід дії нових осіб
  6.  А) нормативно - правові акти
  7.  А. Способи поєднання оповідань

Стаття 12. Способи захисту цивільних прав

Захист цивільних прав здійснюється шляхом:

-визнання права;

-Відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;

-визнання заперечної операції недійсною і застосування наслідків його недійсності, застосування наслідків недійсності нікчемного правочину;

-визнання недійсним акту держ. органу або органу місцевого самоврядування;

-самозащіти права;

-прісужденія до виконання обов'язку в натурі;

-відшкодування збитків;

-Стягнення неустойки;

-Компенсація моральної шкоди;

-припинення або зміни правовідносин;

-непрімененія судом акту державного органу або органу місцевого самоврядування, що суперечить закону;

-інимі способами, передбаченими законом.

Стаття 14. Самозахист цивільних прав

Допускається самозахист цивільних прав.

Способи самозахисту повинні бути відповідні порушення і не виходити за межі дій, необхідних для його припинення.

Стаття 15. Відшкодування збитків

1. Особа, право якої порушено, може вимагати повного відшкодування заподіяних йому збитків, якщо законом або договором не передбачено відшкодування збитків у меншому розмірі.

2. Під збитками розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження його майна (реальний збиток), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода).

Якщо особа, яка порушила право, одержало внаслідок цього доходи, особа, право якої порушено, має право вимагати відшкодування поряд з іншими збитками упущеної вигоди в розмірі не меншому, ніж такі доходи.

Стаття 16. Відшкодування збитків, завданих державними органами та органами місцевого самоврядування

Збитки, заподіяні громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, в тому числі видання не відповідному закону чи іншому правовому акту акта державного органу або органу місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню Російською Федерацією, відповідним суб'єктом РФ чи муніципальній освітою
 Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 1 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 2 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 3 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 4 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 5 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 6 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 7 сторінка |  Способи захисту власності та інших речових прав. |  Поняття договору роздрібної купівлі-продажу. |  Б2. 1. Цивільне право як галузь права: поняття, предмет, метод, система |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати