На головну

Б.31. 1. здійснення цивільних прав і виконання обов'язків через представника. Доручення.

  1.  D. Це обсяг рідини, що протікає через перетин труби в одиницю часу;
  2.  Weltanschauung (погляд на світ) через призму отрути
  3.  Абсорбція через дихальні шляхи
  4.  Абсорбція через шкіру
  5.  Б) через легені
  6.  Б. 19. 1 ТОВ як учасник цивільних правовідносин.
  7.  Б. 16. 1. Некомерційні організації як учасники цивільних правовідносин.

Представництво - це правовідношення, в якому угода, укладена однією особою (представником) від імені іншої особи (яку представляють) в силу повноваження, заснованого на довіреності, вказівки закону або акті уповноваженого на те державного органу або органу місцевого самоврядування, безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки подається. Представник не може укладати угоди від імені подається стосовно себе особисто. Він не може також здійснювати такі угоди відносно іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком випадків комерційного представництва.

Добровільне представництво виникає на підставі договорів доручення, агентування, трудового договору, на підставі довіреності.

Обов'язкове представництво виникає: на підставі актів уповноважених держ. органів і органів місцевого самоврядування; або на підставі закону. Так, законними представниками неповнолітніх дітей є батьки, усиновителі, опікуни та піклувальники.

Комерційне представництво - комерційним представником є ??особа, яка постійно і самостійно виступає від імені підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності.

Довіреність - довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Форма довіреності-доручення можуть відбуватися в простій письмовій чи нотаріальній формі.

До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються: довіреності військовослужбовців та інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальником такого закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем і т. Д.

Термін дії довіреності: Термін дії довіреності не може перевищувати 3 років. Якщо строк у довіреності не зазначений, вона зберігає силу протягом року з дня її вчинення. Довіреність, в якій не вказана дата її вчинення, незначна. Засвідчена нотаріусом довіреність, що призначається для вчинення дій за кордоном і не містить вказівку про термін її дії, зберігає силу до її скасування особою, яка видала довіреність.

Види довіреності: На практиці мають поширення такі види довіреності: генеральна (продаж авто); спеціальна (керування авто); разова.

Передоручення - це передача повноваження представником іншій особі (заступникові) у випадках, якщо особа: уповноважене на це довіреністю або, примушена до цього обставинами для охорони інтересів видала доручення.

Припинення доверенності- довіреність припиняє свою дію не тільки в зв'язку із закінченням терміну, але також внаслідок: скасування довіреності особою, яка її видала; відмови особи, якій видана довіреність; припинення юридичної особи, від імені якої видана довіреність; припинення юридичної особи, якій видана довіреність; смерті громадянина, який видав довіреність, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім; смерті громадянина, якому видано довіреність, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім.
 Б 1. 1. цивільне право як приватне право: поняття, система 1 сторінка |  Б 1. 1. цивільне право як приватне право: поняття, система 2 сторінка |  Б 1. 1. цивільне право як приватне право: поняття, система 3 сторінка |  Б 1. 1. цивільне право як приватне право: поняття, система 4 сторінка |  Б 1. 1. цивільне право як приватне право: поняття, система 5 сторінка |  Б 1. 1. цивільне право як приватне право: поняття, система 6 сторінка |  Б 1. 1. цивільне право як приватне право: поняття, система 7 сторінка |  Способи захисту власності та інших речових прав. |  Поняття договору роздрібної купівлі-продажу. |  Б2. 1. Цивільне право як галузь права: поняття, предмет, метод, система |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати