Головна

Патентно-ліцензійні договори

  1.  V. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
  2.  VII. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
  3.  Агентський договір: поняття, співвідношення з договорами комісії і доручення.
  4.  Виникнення права пріватної власності за за договорами про реалізацію майна 1 сторінка
  5.  Виникнення права пріватної власності за за договорами про реалізацію майна 2 сторінка
  6.  Виникнення права пріватної власності за за договорами про реалізацію майна 3 сторінка
  7.  Виникнення права пріватної власності за за договорами про реалізацію майна 4 сторінка

Стаття 1365. Договір про відчуження виключного права на винахід, корисну модель або промисловий зразок.

За договором про відчуження виключного права на винахід, корисну модель або промисловий зразок (договір про відчуження патенту) одна сторона (власник патенту) передає або зобов'язується передати належне їй виняткове право на відповідний результат інтелектуальної діяльності в повному обсязі іншій стороні - покупцеві виключного права (набувачеві патенту ).

Стаття 1366. Публічна пропозиція укласти договір про відчуження патенту на винахід

1. Заявник, який є автором винаходу, при подачі заявки на видачу патенту на винахід може докласти до документів заявки заяву про те, що в разі видачі патенту він зобов'язується укласти договір про відчуження патенту на умовах, відповідних до усталеної практики, з будь-яким громадянином Російської Федерації або російським юридичною особою, хто першим виявив таке бажання і повідомив про це власника патенту та федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності. При наявності такої заяви патентні мита, передбачені ГК, щодо заявки на видачу патенту на винахід і щодо патенту, виданого за такою заявкою, з заявника не стягуються. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності публікує в офіційному бюлетені відомості про зазначеній заяві.

2. Особа, що уклала з патентовласником на підставі його заяви, зазначеного в п. 1 цієї статті, договір про відчуження патенту на винахід, зобов'язана сплатити всі патентні мита, від сплати яких був звільнений заявник (власник патенту). Надалі патентні мита сплачуються в установленому порядку.

Для реєстрації в державному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності договору про відчуження патенту до заяви про реєстрацію договору повинен бути доданий документ, що підтверджує сплату всіх патентних мит, від сплати яких був звільнений заявник (власник патенту).

3. Якщо протягом двох років з дня публікації відомостей про видачу патенту на винахід, щодо якої було зроблено заяву, вказане в пункті 1 цієї статті, до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності не надійшло письмове повідомлення про бажання укласти договір про відчуження патенту , власник патенту може подати в зазначений федеральний орган клопотання про відкликання своєї заяви. В цьому випадку передбачені цим Кодексом патентні мита, від сплати яких заявник (власник патенту) був звільнений, підлягають сплаті. Надалі патентні мита сплачуються в установленому порядку.

Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності публікує в офіційному бюлетені відомості про відкликання заяви, зазначеного в пункті 1 цієї статті.

Стаття 1367. Ліцензійний договір про надання права використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка

За ліцензійним договором одна сторона - власник патенту (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) засвідчене патентом право використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка в встановлених договором межах.
 Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 1 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 2 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 3 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 4 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 5 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 6 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 7 сторінка |  Способи захисту власності та інших речових прав. |  Поняття договору роздрібної купівлі-продажу. |  Б2. 1. Цивільне право як галузь права: поняття, предмет, метод, система |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати