На головну

Б. 8.. Дієздатність громадянина: поняття, виникнення, позбавлення та обмеження дієздатності

  1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  2.  Агентський договір: поняття, співвідношення з договорами комісії і доручення.
  3.  Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки, склад
  4.  Оренда об'єктів НД: поняття, функції та принципи оренди. Економіко-правові умови передачі в оренду НД.
  5.  Оренда об'єктів нерухомості, поняття, функції та принципи. Економіко-правові умови передачі в оренду нерухомості.
  6.  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 1 сторінка
  7.  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 2 сторінка

1. Поняття дієздатності. Дієздатність - це здатність громадянина своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати їх (п. 1 ст. 21 ЦК). Дієздатність відрізняється від правоздатності в двох відносинах. По-перше, дієздатність передбачає розуміння значення своїх дій, вміння керувати ними і передбачати їх наслідки, що необов'язково для правоздатності. По-друге, дієздатність складається в особистому здійсненні правоздатності. Вони співвідносяться між собою як дійсність і можливість. Недолік дієздатності заповнюється законним представництвом, тоді як правоздатність його не допускає.

2. Момент виникнення дієздатності. Дієздатність виникає в повному обсязі з настанням повноліття, т. Е після досягнення 18-річного віку. Однак закон знає такі винятки з цього правила:

1) вступ у шлюб до 18 років (ст. 13 Сімейного кодексу). Придбана в результаті укладення шлюбу дієздатність зберігається в повному обсязі і в разі розірвання шлюбу до досягнення вісімнадцяти років. При визнання шлюбу недійсним суд може прийняти рішення про втрату неповнолітнім чоловіком повної дієздатності з моменту, що визначається судом.

2) емансипація (ст. 27 ЦК). Неповнолітній, що досяг 16 років, може бути оголошений повністю дієздатним, якщо він працює за трудовим договором, у т. Ч. За контрактом, або за згодою батьків, усиновителів або піклувальника займається підприємницькою деят-стю.

3. Обмеження дієздатності. Підставою для обмеження дієздатності є зловживання громадянином спиртними напоями або наркотичними засобами, що ставить його сім'ю в тяжке матеріальне становище (ст. 30 ЦК).

Зловживанням спиртними напоями або наркотичними засобами, що дає підставу для обмеження дієздатності громадянина, є таке надмірне або систематичне їх вживання, яке знаходиться в протиріччі з інтересами його сім'ї і тягне за собою непосильні витрати грошових коштів на їх придбання, чим викликає матеріальні труднощі і ставить сім'ю в скрутне становище. Чи не є підставою обмеження дієздатності азартні ігри, нераціональна трата грошей (марнотратство).

Обмеження дієздатності здійснюється тільки судом в порядку, передбаченому гл. 31 ЦПК (ст. Ст. 281 - 286).

Під обмеженням дієздатності слід розуміти позбавлення судом громадянина права здійснювати без згоди піклувальника наступні дії:

продавати, дарувати, заповідати, обмінювати, купувати майно, а також здійснювати і інші угоди щодо розпорядження майном, за винятком дрібних побутових;

безпосередньо самому отримувати заробітну плату, пенсію та інші види доходів (авторський гонорар, винагороду за відкриття, винаходи, заробіток за трудовим договором, суми, належні за виконання робіт за договором підряду, всякого роду допомоги і т. п)

Відпадання обставин, в силу яких громадянин був обмежений в дієздатності, є підставою скасування судом обмеження дієздатності. Як наслідки суд скасовує піклування над громадянином.

4. Підставою позбавлення дієздатності є нездатність громадянина внаслідок психічного розладу розуміти значення своїх дій або керувати ними (ст. 29 ЦК). В цьому випадку громадянину призначається опікун. Він укладає угоди від імені громадянина, визнаного недієздатним. Шкода, заподіяна громадянином, визнаним недієздатним, відшкодовують його опікун або організація, зобов'язана здійснювати за ним нагляд, якщо вони не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини (ст. 1076 ЦК).

Приводом для скасування позбавлення громадянина дієздатності є відпадання підстав, в силу яких він був визнаний недієздатним. У цьому випадку суд визнає його дієздатним. На підставі рішення суду відміняється встановлена ??над ним опіка.
 Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 1 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 2 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 3 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 4 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 5 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 6 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 7 сторінка |  Способи захисту власності та інших речових прав. |  Поняття договору роздрібної купівлі-продажу. |  Б2. 1. Цивільне право як галузь права: поняття, предмет, метод, система |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати