Головна

Агентський договір: поняття, співвідношення з договорами комісії і доручення.

  1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  2.  III Наказ Покладений Комісії.
  3.  Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки, склад
  4.  Оренда об'єктів НД: поняття, функції та принципи оренди. Економіко-правові умови передачі в оренду НД.
  5.  Оренда об'єктів нерухомості, поняття, функції та принципи. Економіко-правові умови передачі в оренду нерухомості.
  6.  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 1 сторінка

Відповідно до п. 1 ст. 1005 ЦК за агентським договором одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок принципала або від імені та за рахунок принципала. За операції, укладеної агентом з третьою особою від свого імені та за рахунок принципала, набуває права і стає зобов'язаним агент, хоча б принципал і був названий в угоді або вступив з третьою особою в безпосередні відносини по виконанню угоди. За операції, укладеної агентом з третьою особою від імені та за рахунок принципала, права і обов'язки виникають безпосередньо у принципала.

Можливі два види агентських договорів: в одному - агент робить юридичні і фактичні дії від імені принципала (як в договорі доручення), в іншому - від свого імені (як в договорі комісії). Відповідно ст. 1011 ЦК встановлює, що до відносин за агентським договором застосовуються правила, встановлені гл. 49 (про договір доручення) або гл. 51 (про договір комісії), в залежності від того, діє агент від імені принципала або від свого імені, якщо ці правила не суперечать положенням гл. 52 (про агентський договір) або суті агентського договору. Таким чином, незважаючи на наявність спеціальної гл. 52 ЦК, присвяченій агентським договором, він не є самостійним договірним типом, а в залежності від обраної його сторонами моделі відноситься до договорів або комісії, або доручення.

Предметом агентського договору є вчинення агентом як юридичних, так і інших дій на виконання доручення принципала. Агентський договір розрахований на застосування в комерційній сфері, тому передбачається, що агент, який є професіоналом у відповідній області і знає ринок, має досить велику свободу дій, виконуючи доручення принципала. Так, агенту можуть бути надані загальні повноваження на вчинення правочинів від імені принципала, і в цьому випадку принципал не має права у відносинах з третіми особами посилатися на відсутність у агента належних повноважень (п. 2 ст. 1005 ЦК).

Так як до агентського договору застосовуються правила або про договір комісії, або про договір доручення, то норми про ці договори поширюються і на агентські договори.

Агентський договір завжди є оплатним. Розмір винагороди агента визначається або в договорі, або за правилами п. 3 ст. 424 ГК. Відповідно до ст. 1006 ЦК принципал зобов'язаний виплатити винагороду протягом тижня з моменту подання йому агентом звіту за минулий період, якщо із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає інший порядок сплати винагороди.

Як і комісіонер, агент за загальним правилом може залучити третіх осіб до виконання договору по субагентский договором (ст. 1009 ЦК). Обидві сторони мають право відмовитися від агентського договору, укладеного без певного терміну дії (ст. 1010 ЦК). Інші питання, що виникають між агентом і принципалом у разі припинення агентського договору, регулюються статтями, присвяченими договором доручення або комісії (в залежності від умов агентського договору).

На відміну від договорів доручення і комісії, агент повинен регулярно надавати звіти в ході виконання доручення в порядку і в терміни, передбачені договором. До звіту агента повинні бути додані необхідні докази витрат, проведених агентом за рахунок принципала, якщо інше не передбачено договором. Якщо у принципала виникли заперечення щодо звіту, він повинен повідомити про них агентові протягом 30 днів з дня отримання звіту, якщо угодою сторін не встановлений інший термін. В іншому випадку звіт вважається прийнятим принципалом. Агентський договір припиняється внаслідок смерті агента, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім; визнання індивідуального підприємця, який є агентом, неспроможним (банкрутом). Агентський договір може бути припинений внаслідок відмови однієї зі сторін від його виконання тільки в тому випадку, якщо він укладений без визначення терміну закінчення його дії. З питань, не врегульованих спеціальними нормами про агентський договір, до відносин сторін застосовуються правила про договір доручення, якщо агент діє від імені і за рахунок принципала, або правила про договір комісії, якщо агент діє від свого імені і за рахунок принципала.
 Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 1 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 2 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 3 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 4 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 5 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 6 сторінка |  Б 1. 1. Цивільне право як приватне право: поняття, система 7 сторінка |  Способи захисту власності та інших речових прав. |  Поняття договору роздрібної купівлі-продажу. |  Б2. 1. Цивільне право як галузь права: поняття, предмет, метод, система |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати