Головна

Завдання і методичні вказівки щодо її виконання

  1.  III. Завдання 3.
  2.  III. Рекомендації до виконання курсової роботи на умовному прикладі
  3.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  4.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  5.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  6.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  7.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття

Завдання представлена ??на прикладі умовної організації - ВАТ «Блискавка». Рішення запропонованого завдання передбачає знання в області маржинального обліку.

В результаті виконання завдання студенти повинні не тільки використовувати вивчений матеріал і методики, але і зуміти проаналізувати отримані результати для прийняття вірного управлінського рішення.

Всі суми в роботі умовні і приведені в десяти варіантах.


Компанія ВАТ «Блискавка» випускає продукти А и В.

Кошторис на майбутній період наступна:

 параметр  Iваріант  IIваріант  III варіант  IV варіант  Vваріант  VIваріант  VIIваріант  VIII варіант  IX варіант  Xваріант
 Ціна реалізації вироби А (Руб.)                    
 Ціна реалізацііізделія В (Руб.)                    
 Частка (коефіцієнт) маржинального доходу (%) для А                    
 Частка (коефіцієнт) маржинального доходу (%) для В                    

 Комплексні постійні витрати в розмірі 100 000 у.г.о. розподілялися компанією по продуктам пропорційно числу продажів.

Планується однакове число продажів виробів А и В, Але при цьому очікується прибуток від продажу виробу А в розмірі 14 000 у.г.о. і збиток від продажу виробу В в розмірі 2 000 у.г.о.

Компанія вирішує внести зміни в свою діяльність і розглядає три варіанти.

1. Передбачається ціну на виріб В збільшити на 25%. При цьому враховується, що цінова еластичність в даному ціновому діапазоні однакова. Інакше кажучи, еластичність попиту одинична.

2. Передбачається внести зміни в технологічний процес, при яких постійні витрати скоротяться на 12,5%, але змінні витрати при цьому зростуть на 10% на кожен продукт.

3. Розглядається варіант об'єднання першого і другого речення.

Ваше завдання - дати рекомендації по вибору запропонованих варіантів і пояснити прийняті рішення.

 Навчально-методичний комплекс |  Мета, завдання і предмет дисципліни |  Вимоги до рівня освоєння дисципліни |  обсяг дисципліни |  Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи |  Форма навчання - заочна |  Теми і завдання для практичних занять |  III. Завдання 3. |  Тема 5. Методи калькулювання собівартості |  Тема 6. Прийняття рішень на основі C-V-P аналізу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати