На головну

Питання 2. Формування гнучкого бюджету, аналіз відхилень.

  1.  B) Формування суперечка
  2.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  3.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  4.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  5.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  6.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  7.  I. ЗАСТОСУВАННЯ проективної-демонстраційною технікою В глибинний аналіз З

Принципи побудови, а також основні прийоми аналізу гнучкого бюджету, продемонстровані за допомогою прикладу.

Приклад. Ви маєте в своєму розпорядженні такими даними по ЗАТ «Престиж», які відносяться до щойно завершився бюджетному періоду.

Показники згідно з бюджетом:

1) планований обсяг виробництва і продажів - 10 000 одиниць продукції;

2) ціна продажу одиниці продукції - 120 руб. (Умовно);

3) статичний бюджет, складений на початок бюджетного періоду:

 показники  Статичний бюджет (10 000 одиниць)
 1. Виручка від продажів (руб.)  1 200 000
 2. Прямі матеріали (руб.)  244 000
 3. Прямий працю (руб.)  196 000
 4. Змінні загальновиробничі витрати (руб.)  360 000
 Разом змінних витрат (руб.)  800 000
 5. Маржинальний прибуток (руб.)  400 000
 6. Постійні витрати (руб.)  130 000
 7. Фінансовий результат (руб.)  270 000

4) фактично було вироблено і реалізовано 8 000 одиниць продукції; фактичні показники за бюджетний період:

 показники  Звітні дані (8 000 одиниць)
 1. Виручка від продажів (руб.)  960 000
 2. Прямі матеріали (руб.)  186 000
 3. Прямий працю (руб.)  154 000
 4. Змінні загальновиробничі витрати (руб.)  294 500
 Разом змінних витрат (руб.)  634 500
 5. Маржинальний прибуток  325 500
 6. Постійні витрати (руб.)  125 500
 7. Фінансовий результат (руб.)  200 000

завдання:

1. Підготуйте гнучкий бюджет виручки від продажів і витрат, виходячи з того, що фактичний обсяг виробництва і продажів складе 8 000 одиниць продукції.

2. Розрахуйте величину відхилення фактичного прибутку від даних статичного бюджету і гнучкого бюджету, визначивши тим самим ступінь впливу на прибуток двох основних чинників: зменшення доходів, викликане зниженням обсягу реалізації продукції, і зміна витрат щодо бюджетних (нормативних) показників.

3. Визначте величину загального відхилення фактичних витрат від даних гнучкого бюджету:

а) для прямих матеріальних витрат;

б) для прямих трудових витрат;

в) для змінних загальновиробничих витрат;

г) для постійних витрат.

Розрахуйте арифметичну суму отриманих відхилень, порівняйте її з результатами розрахунків в пункті 2.

Рішення:

Серед аналізованих показників особливий інтерес представляє прибуток. Для того щоб виявити причини відхилення фактичного прибутку від запланованої, виконують факторний аналіз прибутку на декількох (в залежності від даних, які мають аналітики) рівнях деталізації:

· Нульовий рівень аналізу прибутку передбачає порівняння досягнутих результатів з даними статичного бюджету.

· На першому рівні факторного аналізу використовуються дані гнучкого бюджету.

Завдання аналізу першого рівня - виявити ступінь впливу на прибуток двох чинників:

- Зміни фактичного обсягу реалізації в порівнянні із запланованим;

- Зміни суми витрат в порівнянні із запланованою.

Для розрахунку відхилення величини прибутку, викликаного зміною обсягу реалізації, застосовується наступна формула:

Відхилення прибутку в залежності від обсягу продажів =

= (Кількість реалізованої продукції за гнучким бюджету -
 Московська фінансово-промислова академія |  Кафедра Бухгалтерського обліку та реструктуризації організацій |  Анотація до дисципліни |  Питання 1. Поняття управлінського обліку. Історичний опис управлінського обліку в змінюється діловому середовищі. |  Питання 2. Завдання і принципи управлінського обліку. |  Питання 3. Порівняльна характеристика бухгалтерського фінансового і бухгалтерського управлінського обліку. |  Питання 4. Професійна етика. |  Питання 5. Напрями розвитку управлінського обліку. |  Питання 1. Поняття витрат. Основні напрямки класифікації витрат. |  Питання 2. Прямі та непрямі витрати. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати