На головну

Заняття 5 (по темі 1.2). Актуальне членування як організація висловлювання відповідно до комунікативним завданням

  1.  III. Організація діяльності ПМПК
  2.  III. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  3.  IV. організація діяльності
  4.  V. Організація діагностично-корекційного процесу в ПМПК
  5.  X. Вимоги до дошкільним освітнім організаціям і групам для дітей з обмеженими можливостями здоров'я
  6.  XVIII. Основні гігієнічні і протиепідемічні заходи, що проводяться медичним персоналом в дошкільних освітніх організаціях
  7.  А. абіотичні фактори відповідно до структури біотопу поділяються на кліматичні, географічні, едафіческіе і гідрологічні.

Питання для обговорення:

1. Комунікативна організація речення як сторона його пристрою, що відображає включеність в контекст, взаємозв'язок з предтекст і ситуацією. Сутність актуального членування пропозиції; тема і рема як його компоненти. Ознаки теми і реми. Комунікативна парадигма пропозиції.

2. Пропозиція як висловлювання, види висловлювань: общеінформатівное із заданою темою; общеінформатівное без заданої теми (з нульовою темою); частноінформатівние висловлювання; загально-і частноверіфікатівние.

3. Співвідношення між комунікативною та формальної організаціями пропозиції. Зв'язок актуального членування з семантичною структурою пропозиції.

4. Засоби вираження актуального членування: порядок слів, інтонація; службові слова і спеціальні синтаксичні конструкції як показники теми або реми.

Завдання для виконання на лабораторному занятті:

1. Виконання завдань по знаходженню в конкретних висловлюваннях компонентів актуального членування, визначенню виду висловлювань по комунікативному завданню.

2. Аналіз ролі службових слів і спеціальних синтаксичних конструкцій в вираженні актуального членування конкретних висловлювань.

3. Тренування в розборі пропозиції в формальному, семантичному і комунікативному аспектах.

 
 Байдуж Людмила Максимівна |  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  Цілі і завдання дисципліни |  Компетенції випускника ООП бакалаврату, що формуються в результаті освоєння даної ООП ВПО. |  Денна форма навчання |  Види і форми оцінних засобів у період поточного контролю |  Розділи дисципліни і міждисциплінарні зв'язку з забезпечуваними (наступними) дисциплінами |  Тема 12. Структурна схема (модель) простого пропозиції. Два її розуміння |  Тема 5. Складне речення як одиниця синтаксису |  Тема 11. Складні синтаксичні конструкції (ССК) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати