Головна

Структура конфлікту.

  1. B) социально-стратификационная структура
  2. I . Структура сталей.
  3. I. До-предметная структура имени
  4. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 1 страница
  5. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 2 страница
  6. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 3 страница
  7. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 4 страница

Шляхи, засоби і методи вивчення соціальних конфліктів.

Конфлікти і загальнолюдські інтереси.

Література

Толерантность и согласие: Материалы международной конференции «Толерантность, взаимопонимание и согласие». М., 1997.

Фельдман Д. М. Конфликты в мировой политике. М., 1997.

Цой Л. Н. Практическая конфликтология. М., 2001.

3. Основні вимоги до знань, умінь та навичок студентів.

Студент повинен:

Знати: специфіку соціологічного підходу до аналізу суспільства, основні етапи розвитку соціологічної думки, особливості соціальної структури та соціальної стратифікації сучасного суспільства, характеристику та функції основних соціальних інститутів (сім'я, культура, економіка, політика, релігія), структуру особистості та її типологію.

Вміти:

На основі аналізу виробничого завдання визначати мету емпіричного соціологічного дослідження; залежно від визначеної мети обрати адекватну їй технологію соціологічного дослідження; провести емпіричне соціологічне дослідження за обраною технологією; за відповідними методиками провести аналіз результатів емпіричного соціологічного дослідження. У процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові методи емпіричного соціологічного дослідження, визначити характеристики суспільної реальності. На основі аналізу результатів соціологічного дослідження, використовуючи базові ознаки і типологію суспільства, визначати тип суспільства у конкретній державі, його мобільність та маргінальність. На основі аналізу результатів соціологічного дослідження, літератури про стратифікацію суспільства визначати його структуру та класифікувати характеристики розвитку суспільної системи конкретної держави. На основі аналізу результатів соціологічного дослідження, використовуючи критерії класифікації та ознаки соціальних інститутів та спільностей, визначати їх функції в конкретній державі. На основі аналізу державних нормативно-правових документів про суспільні об'єднання, програмних документів суспільних об'єднань, використовуючи критерії класифікації суспільних об'єднань і рухів, визначати тип конкретного суспільного об'єднання та його місце в соціальній структурі держави. На основі аналізу результатів самоспостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, встановлювати власний соціальний статус. На основі аналізу результатів власних спостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, встановлювати соціальний статус учасників спільної діяльності. Визначати стан і дієздатність трудового колективу.  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ | Введение | Модуль Соціологія | Тема 8. Культура: соціологічний аналіз. | Тематика контрольних робіт. | Предмет і структура соціологічного знання | Література | Соціологічний аналіз суспільства як соціальної системи | МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ | ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати