Головна

Концепція необоротності й термодинаміка.

  1.  Quot; Людина, що грає ": ігрова концепція культури Й. Хейзінга
  2.  А далі пішли концепція «трьох світів», теорія «двох ворогів», а також теорія «опори на власні сили» і «світового революційного процесу».
  3.  АНГЛІЙСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СВОБОДИ ДРУКУ 1 сторінка
  4.  АНГЛІЙСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СВОБОДИ ДРУКУ 2 сторінка
  5.  АНГЛІЙСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СВОБОДИ ДРУКУ 3 сторінка
  6.  АНГЛІЙСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СВОБОДИ ПРЕСИ 4 сторінка
  7.  АНГЛІЙСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СВОБОДИ ПРЕСИ 5 сторінка

Термодинаміка як наука виникла з узагальнення фактів,


описувати


вающих явище передачі, поширення та перетворення тепла, т. е. тепло, що виникло в результаті механічної роботи, не можна знову пре- брехати в енергію для виконання нової роботи. З іншого боку, відо- мо, що частина теплової енергії перетворюється в механічну ро-

ту. Всі ці факти знайшли пояснення в законах термодинаміки.

1 закон термодинаміки.тепло Q, Отримане замкнутої систе- мій, йде на збільшення внутрішньої енергії D U системи і виконання роботи W, Вироблену системою проти зовнішніх сил:

Q =DU + W,

де Q> 0 -якщо тепло підводиться до системи;

Q <0 -якщо тепло відводиться від системи;

W> 0 -якщо система виробляє роботу;

W <0 -якщо над системою зовнішніми силами відбувається робота.


Класифікація систем (термодинамічних).

Закрита термодинамічна система- Це система, яка не

може обмінюватися речовиною з зовнішнім середовищем. (Наприклад, косміче-

ський корабель).

Відкрита термодинамічна система- це система, яка може обмінюватися речовиною з зовнішнім середовищем (Наприклад, живі

організми).

Замкнута (ізольована) термодинамічна система- це система, яка не може обмінюватися ні речовиною, ні енергією з

зовнішнім середовищем. (Ідеалізовані системи).

Згідно 1 закону термодинаміки в певних термодінамі- чеських системах можуть протікати такі процеси, при яких повна енергія системи залишається незмінною. Перетворення теплової енергії цілком в механічну роботу не порушує цей закон, однак, такий прцесс неможливий. Другий закон термодинаміки ще більше ограни- чивает можливі процеси перетворення.

2 закон термодинаміки.Теплоту можна перетворити в роботу тільки за умови, що частина цієї теплоти одночасно перейде від гарячого тепла до холодного (принцип дії теплових двигунів). Щоб теплота могла перейти від холодного тепла до гарячого, необхід

мо затратити механічну роботу (принцип дії холодильних машин).

Згідно 2 закону термодинаміки в замкнутій системі в отсутст-

вії будь-яких процесів теплота не може мимоволі перейти

від більш холодних частин системи до більш гарячим.

Концепція "теплової смерті". Висунуто німецьким фізиком

Р.Клаузиуса (1822-1888), виходячи з таких постулатів:

1) Енергія Всесвіту завжди постійна.

2) Ентропія Всесвіту завжди зростає.

Ентропією називають параметр стану системи, диференціал якої дорівнює


dS =


dQобр

T

,де


dQобр- кількість теплоти, отримане (або віддане) системою;

Т- температура Тепловіддаючим тіла.


тане


При отриманні тепла системою (dQ> 0) ентропія системи возрас-


(DS> 0), а якщо система віддає тепло (dQ <0), то її ентропія убуває

(DS <0).

Оскільки поняття ентропії вводиться в диференціальному вигляді,

то її значення може бути визначено тільки з точністю до константи

(Абсолютне значення визначити неможливо).

У статистичній фізиці ентропія зв'язується з імовірністю термодинамічної стану системи і є мірою упорядочен-

ності системи:

 S ~ 1

P ,

де P- термодинамічна ймовірність стану системи.

Якщо Т = 0, то P = 1, а якщо Т> 0, то Р <1.

Таким чином, при підвищенні температури термодинамічна ймовірність стану зменшується, збільшується хаотичність систе-

ми, ентропія зростає.

Використовуючи поняття ентропії, формулювання II закону термоді-

намики спрощується:

Ентропія замкнутої системи постійно зростає ( "стре-

ла часу "в замкнутих термодинамічних системах). це означає,

що такі системи еволюціонує в бік збільшення в них хао-

са, безладу, поки не досягнуть точки термодинамічної равнове-

ця, в якій будь-яке виробництво роботи виявляється неможливим.

Гіпотеза Клаузиуса, заснована на представленні Всесвіту за-

критої системою, є абстракцією, яка не відбиває реальний харак- тер природних систем, які здатні обмінюватися енергією, речовиною та інформацією з навколишнім середовищем, т. е. є відкритому тими системами. У відкритих системах також виробляється ентропія, т. К. Мають місце незворотні процеси, але на відміну від закритих сис тим вона не накопичується, а виводиться в навколишнє середовище. Відкриті системи живуть за рахунок запозичення порядку із зовнішнього середовища життє.

 
 Інформатики, фінансів і права |  Алексєєв С. і. |  Єдність науки і науковий метод. |  Природничо-науковий підхід до вивчення природи. |  Диференціація та інтеграція знань. |  Ключові терміни |  Рішення завдання. |  Електромагнітна картина світу |  Революція в природознавстві XIX-XX ст. в. |  електрони |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати