Головна

Загальне рішення неоднорідної СЛАР. Метод Гаусса ренію СЛАР. Вид спільного рішення неоднорідною СЛАР.

  1.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  2.  C. Неадекватність вихідної методологічної установки теоретико-інформаційного процесу феномену цілісності мислення
  3.  D. Про методологічної ролі концепції цілісності в дослідженні мислення
  4.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  5.  F20 Шизофренія.
  6.  F20.2 Кататонічна шизофренія.
  7.  F20.6 Проста шизофренія.

Рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь загального вигляду.
 У загальному випадку число рівнянь системи p не збігається з числом невідомих змінних n:


 Такі СЛАР можуть не мати рішень, мати єдине рішення або мати нескінченно багато рішень. Це твердження стосується також до систем рівнянь, основна матриця яких квадратна і вироджена.

Перш ніж знаходити рішення системи лінійних рівнянь необхідно встановити її спільність. Відповідь на питання коли СЛАР сумісна, а коли несовместна, дає теорема Кронекера - Капеллі:
 для того, щоб система з p рівнянь з n невідомими (p може дорівнювати n) Була сумісна необхідно і достатньо, щоб ранг основної матриці системи дорівнював рангу розширеної матриці, тобто, Rank (A) = Rank (T).
 Розглянемо на прикладі застосування теореми Кронекера - Капеллі для визначення спільності системи лінійних рівнянь.

 
 Поняття матриця, операції над матрицями та їх властивості. |  Поняття визначника n-го порядку. Обчислення визначника в 2-го і 3-го порядку. |  Теорема Лапласа (про розкладанні визначника за елементами рядка або стовпця) (без доведення) |  Поняття рангу матриці. |  Системи лінійних рівнянь. Теорема Кронекера-Капеллі (про сумісність системи). |  необхідність |  достатність |  Рішення. |  Операція складання двох векторів - правило трикутника. |  Додавання кількох векторів - правило багатокутника. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати