Головна

Поняття матриця, операції над матрицями та їх властивості.

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  3.  I. Поняття конфлікту
  4.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  5.  II. ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ І ГРОМАДСЬКИЙ СЕНС
  6.  II. Поняття і види динаміки мови. Екстра-та інтралінгвістичні (внутрішні) умови розвитку мови.
  7.  II. Поняття про граматичному ладі мови як об'єкт і предмет вивчення граматики.

Если будь-який користувач Вихід з додатка, ВІН автоматично відаляється зі списку тих, хто онлайн у всех других Користувачів. Такоже це фіксується на сервері:

Диференціація статі в отогеннезе

1) Первинні статеві ознаки

Поняття матриця, операції над матрицями та їх властивості.

Матриця - це прямокутна таблиця, складена з чисел, які можна міняти місцями. Квадратна матриця - таблиця, у якій число рядків і число стовпців однаково. Визначник може бути тільки у квадратної матриці.

а) Додавання матриць - поелементно операція

б) Віднімання матриць - поелементно операція

в) Твір матриці на число - поелементно операція

г) УмноженіеA * Bматріц по правілустрока на стовпець (число стовпців матриці А має дорівнювати числу рядків матриці

Amk * Bkn= Cmn причому кожен елемент сijматриці Cmn дорівнює сумі добутків елементів i-го рядка матриці А на відповідні елемеенти j-го стовпця матриці B, т. е.

Покажемо операцію множення матриць на прикладі

 
 Теорема Лапласа (про розкладанні визначника за елементами рядка або стовпця) (без доведення) |  Поняття рангу матриці. |  Системи лінійних рівнянь. теорема Кронекера-Капеллі (про сумісність системи). |  необхідність |  достатність |  Рішення. |  Загальне рішення неоднорідної СЛАР. Метод Гаусса ренію СЛАР. Вид спільного рішення неоднорідною СЛАР. |  Рішення. |  Рішення. |  Операція складання двох векторів - правило трикутника. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати