Головна

Поняття застосування симультативних моделей. Модель грошової пропозиції.

  1. IV етап. Практичне застосування одержаних даних.
  2. IV. Модель (ГБ).
  3. "Экономического человека" модель.
  4. Thrashing. Свойство локальности. Модель рабочего множества.
  5. А) Модельное действие
  6. А-модель
  7. Адаптивная модель прогнозирования (Adoptive model of forecasting)

Пропозиція грошей - це кількість грошей, яка наявна в національній економіці на деякий момент часу. Пропозиція грошей є одним із знарядь проведення макроекономічної політики, регулювання пропозиції грошей називають монетарною політикою. Її суть полягую в контролюванні Національним банком пропозиції грошей, відсоткових ставок, ринків капіталу.

Припустимо, що нам треба оцінити пропозицію грошей. Одним з основних детермінантів монетарної політики є національний дохід. У зв'язку з цим функцію грошової пропозиції можна записати як парну лінійну кореляційно-регресійну модель (1) , де М - грошова пропозиція; у - національний дохід; - невідомі параметри моделі; а - випадкова величина. Національний дохід - це сума всіх факторних доходів резидентів - зарплати, ренти, відсотка, прибутку. Отож, національний дохід залежить від гр.. пропозиції та інших факторів, напр..соціальної політики, інвестиційних рішень, продуктивності праці, тощо. Внаслідок цього модель гр.. пропозиції не можна розглядати як модель з одного рівняння (1). До цього р-ня треба долучити ще р-ня, яке описує зв'язок між у та М:

(2) де І - інвестиційні видатки.

Підставивши (1) в (2), отримаємо:

тобто ендогенна змінна у р-ння (1) залежить від вип.. величини Е: .


   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Поняття симультативно модел . Скорочена форма симульт моделі та способи запису. | Поняття застосування симультативних моделей. Модель рівноваги на ринку грошей. | Проблема ототожнення в СМ. Умова порядку та рангова умова ототожнення | Недоліки застосування класичного методу найменших квадратів до побудови СМ. Загальний огляд методів оцінювання параметрів СМ. | Рекурсивні симультативні моделі та методи їх оцінювання. | Поняття дистрибутивно-лагової моделі . Причини і види лагів. | Поняття авторегресійної моделі та методи оцінювання параметрів | Суть, причини та наслідки автокореляції | Тестування автокореляції. Графічний метод. | Визначення r на основі статистики Дарбіна-Уотсона |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати