Головна

поверхні другого порядку.

 1.  Адсорбція бутанола на поверхні води.
 2.  Азотування - насичення поверхні деталі азотом.
 3.  Б) для накладення пов'язок на ранові та опікові поверхні, зупинку деяких видів кровотечі, для оклюзійної пов'язки при відкритому пневматороксе
 4.  В епітелії з'являються клітини, що виконують хеморецепторную функцію, що аналізують хімічний склад вдихуваного повітря. На їх поверхні розташовуються короткі ворсинки.
 5.  Вести першого і другого ангелів
 6.  Гвинтові поверхні.
 7.  Тимчасові ОРТОПЕДИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ПІСЛЯ ДРУГОГО ХІРУРГІЧНОГО ЕТАПУ

Поверхня другого порядку - Геометричне місце точок, декартові прямокутні координати яких задовольняють рівняння виду

в якому принаймні один з коефіцієнтів , , , , ,  відмінний від нуля.

 еліпсоїд a, b, c - піввісь  
 Властивості еліпсоїда.
 1. Еліпсоїд - обмежена поверхня, оскільки з його рівняння слід, що
 2. еліпсоїд володіє
  • центральну симетрію щодо початку координат,
  • осьової симетрією щодо координатних осей,
  • площинний симетрією щодо початку координат.
 3. У перетині еліпсоїда площиною, перпендикулярної будь-який з координатних осей, виходить еліпс.
   
 Сфера (окремий випадок еліпсоїда)    
 однопорожнинний гіперболоїд c - Дійсна піввісь, a и b - Уявні півосі  
 Властивості однополостного гиперболоида.
 1. Однополостной гіперболоїд - необмежена поверхню, оскільки з його рівняння слід, що z - Будь-яке число.
 2. Однополостной гіперболоїд має
  • центральну симетрію щодо початку координат,
  • осьової симетрією щодо всіх координатних осей,
  • площинний симетрією щодо всіх координатних площин.
 3. У перетині однополостного гиперболоида площиною, перпендикулярній осі координат Oz, Виходить еліпс, а площинами, ортогональними осях Ox и Oy - Гіпербола.
 двуполостной гіперболоїд c - Дійсна піввісь, a и b - Уявні півосі  
 Властивості двуполостного гиперболоида.
 1. Двуполостной гіперболоїд - необмежена поверхню, оскільки з його рівняння слід, що  і необмежений зверху.
 2. Двуполостной гіперболоїд має
  • центральну симетрію щодо початку координат,
  • осьової симетрією щодо всіх координатних осей,
  • площинний симетрією щодо всіх координатних площин.
 3. У перетині однополостного гиперболоида площиною, перпендикулярній осі координат Oz, при  виходить еліпс, при  - Точка, а в перетині площинами, перпендикулярними осях Ox и Oy, - Гіпербола.
 конус Вершина конуса на початку координат, напрямна крива - еліпс з півосями а и b, Площина якого знаходиться на відстані с від початку координат  
   
 еліптичний параболоїд    
 Властивості еліптичного параболоїда.
 1. Еліптичний параболоїд - необмежена поверхню, оскільки з його рівняння слід, що z ? 0 і приймає як завгодно великі значення.
 2. Еліптичний параболоїд володіє
  • осьової симетрією щодо осі Oz,
  • площинний симетрією щодо координатних осей Oxz и Oyz.
 3. У перетині еліптичного параболоїда площиною, ортогональної осі Oz, Виходить еліпс, а площинами, ортогональними осях Ox и Oy - Парабола.
   
 гіперболічний параболоїд    
 Властивості гіперболічного параболоїда.
 1. Гіперболічний параболоїд - необмежена поверхню, оскільки з його рівняння слід, що z - Будь-яке число.
 2. Гіперболічний параболоїд володіє
  • осьової симетрією щодо осі Oz,
  • площинний симетрією щодо координатних площин Oxz и Oyz.
 3. У перетині гіперболічного параболоїда площиною, ортогональної осі координат Oz, Виходить гіпербола, а площинами, ортогональними осях Ox и Oy, - Парабола.
 4. Гіперболічний параболоїд може бути отриманий поступальним переміщенням в просторі параболи так, що її вершина переміщається вздовж іншої параболи, вісь якої паралельна осі першої параболи, а гілки спрямовані протилежно, причому їх площині взаємно перпендикулярні.
   
 еліптичний циліндр a и b - піввісь  
   
 гіперболічний циліндр  
 параболічний циліндр p - Фокальний параметр  

 
 Алгебраїчна запис Комплексних чисел |  Додавання комплексних чисел |  Тригонометрична форма запису комплексного числа, множення розподіл зведення в ступінь. Формула Муавра |  Корінь ної ступеня з комплексного числа. Геометрична інтерпретація Витяг коренів з комплексних чисел. Квадратне рівняння з комплексними коренями |  Логарифм комплексного числа, ступінь комплексного числа. геом інтерпретація |  Матриці, складання, віднімання, множення |  Визначники, властивості, алгебраїчні доповнення, обчислення |  Якщо два рядки (або два стовпці) визначника поміняти місцями, то визначник змінить знак |  Запис систем лінійних рівнянь в матричній формі |  Правило Крамера. Метод оберненої матриці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати