На головну

Рішення системи за допомогою оберненої матриці

  1.  B. Процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  2.  C. Астигматизм, обумовлений асиметрією оптичної системи, сферична аберація, астигматизм косих пучків, дисторсия, хроматична абеpрація.
  3.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  4.  IBM Power 7 | Нові серверні системи
  5.  II. Визначення закону руху системи.
  6.  II. Рішення логічних задач табличним способом
  7.  III. Рішення логічних задач за допомогою міркувань

Рішення: Запишемо систему в матричної формі:
 , де

Обернену матрицю знайдемо за формулою:
 , де  - Транспонована матриця алгебраїчних доповнень відповідних елементів матриці .

Спочатку розбираємося з визначником:

Тут визначник розкритий по першому рядку.

 - Матриця миноров відповідних елементів матриці .

 - Матриця алгебраїчних доповнень.

 - Транспонована матриця алгебраїчних доповнень.

відповідь:

 Алгебраїчна запис Комплексних чисел |  Додавання комплексних чисел |  Тригонометрична форма запису комплексного числа, множення розподіл зведення в ступінь. Формула Муавра |  Корінь ної ступеня з комплексного числа. Геометрична інтерпретація Витяг коренів з комплексних чисел. Квадратне рівняння з комплексними коренями |  Логарифм комплексного числа, ступінь комплексного числа. геом інтерпретація |  Матриці, складання, віднімання, множення |  Визначники, властивості, алгебраїчні доповнення, обчислення |  Якщо два рядки (або два стовпці) визначника поміняти місцями, то визначник змінить знак |  Запис систем лінійних рівнянь в матричній формі |  Зворотні матриці, теорема про зворотну матриці, рішення нд допомогою оберненої матриці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати