Головна

Правило Крамера. Метод оберненої матриці

  1.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  2.  C. Неадекватність вихідної методологічної установки теоретико-інформаційного процесу феномену цілісності мислення
  3.  D. Про методологічної ролі концепції цілісності в дослідженні мислення
  4.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  5.  FISH-метод забарвлення хромосом
  6.  I група Організаційно-стимулюючі методи
  7.  I етап - освоєння методики, запуск очисного механізму.

якщо  , То система має нескінченно багато рішень або несумісна (не має рішень).

якщо  , То система має єдине рішення, і для знаходження коренів ми повинні обчислити ще два визначника:
и

На практиці вищевказані визначники також можуть позначатися латинською літерою .

Коріння рівняння знаходимо за формулами:
,

Що робити? У подібних випадках і приходять на допомогу формули Крамера.

 , Значить, система має єдине рішення.

;

;

відповідь: ,


Переходимо до розгляду правила Крамера для системи трьох рівнянь з трьома невідомими:

Знаходимо головний визначник системи:

якщо  , То система має єдине рішення і для знаходження коренів ми повинні обчислити ще три визначника:
, ,

І, нарешті, відповідь розраховується за формулами:

Вирішити систему за формулами Крамера.
 Алгебраїчна запис Комплексних чисел |  Додавання комплексних чисел |  Тригонометрична форма запису комплексного числа, множення розподіл зведення в ступінь. Формула Муавра |  Корінь ної ступеня з комплексного числа. Геометрична інтерпретація Витяг коренів з комплексних чисел. Квадратне рівняння з комплексними коренями |  Логарифм комплексного числа, ступінь комплексного числа. геом інтерпретація |  Матриці, складання, віднімання, множення |  Визначники, властивості, алгебраїчні доповнення, обчислення |  Якщо два рядки (або два стовпці) визначника поміняти місцями, то визначник змінить знак |  Дослідження і рішення систем методом Гауса |  Зворотні матриці, теорема про зворотну матриці, рішення нд допомогою оберненої матриці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати