Головна

Поняття і склад природоохоронних витрат

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  B. Процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  3.  D. АТ називається перехід речовин крізь мембрану, що протікає з витратами хімічної енергії.
  4.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  5.  I. Поняття конфлікту
  6.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  7.  II. ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ І ГРОМАДСЬКИЙ СЕНС

Здійснення діяльності, спрямованої на підтримку якості і захист навколишнього природного середовища, вимагає певних витрат. Ці витрати отримали назву природоохоронних.

Таким чином, природоохоронні витрати - Це суспільно необхідні витрати на підтримку якості навколишнього середовища, здійснення будь-яких видів і форм природоохоронних заходів і на загальне підтримання природно-ресурсного потенціалу.

В складі природоохоронних витрат виділяють три складові [19, с.95]:

1) екологічні витрати виробництва, т. Е витрати на заходи:

- знижують забруднення навколишнього середовища (наприклад, вдосконалення технологій, будівництво очисних споруд);

- які не знижують обсягів забруднення, але впливають на ступінь його поширення (наприклад, розбавлення, нейтралізація, захоронення відходів);

2) витрати, пов'язані з підтриманням природно-ресурсного потенціалу (до них можна віднести створення особливо охоронюваних природних територій, використання вторинних ресурсів і т. Д.);

3) витрати суспільного розвитку (наприклад, реалізація рекреаційних і естетичних потреб людини).

З економічної точки зору все екологічні витрати можна поділити на:

1) Предзатрати - витрати щодо запобігання економічних збитків в майбутньому (наприклад, витрати на екологічну освіту, підготовку кадрів, розробку і впровадження нових екологосовместімих технологій).

2) Економічні збитки, який складається з шкоди екосистемам, населенню, матеріальним цінностям.

3) Постзатрати - витрати на ліквідацію вже виниклого шкоди (наприклад, витрати на ліквідацію наслідків аварій, витрати на відновлення порушених природних комплексів і т. Д.).

Слід зазначити, що природоохоронні витрати діляться також за часом реалізації на дві категорії: капітальні вкладення і поточні витрати, або як прийнято називати їх у сучасній інтерпретації інвестиції в основний капітал та експлуатаційні витрати.

К капітальних вкладеннях природоохоронного призначення належать:

- одноразові витрати на розробку і впровадження нових і реконструкцію діючих основних виробничих природоохоронних фондів (ОППФ);

- витрати на модифікацію і вдосконалення технології виробництва продукції з метою зниження негативного впливу на природне середовище.

К поточним (експлуатаційним) витратамвідносяться:

- витрати на утримання і обслуговування ОППФ;

- витрати, пов'язані із здійсненням заходів, що сприяють поліпшенню якісних характеристик елементів навколишнього середовища;

- витрати на оплату послуг, пов'язаних з охороною навколишнього середовища.

Доцільно зазначити, що для оцінки ефективності природоохоронних заходів необхідно мати уявлення не тільки про витрати, а й про їх результативності.
 Тема 1. Теоретичні основи екології та економіки природокористування |  Тема 15. Економічний механізм раціонального природокористування. |  Цілі, завдання і предмет вивчення дисципліни |  III етап тривав в період з XIV в. до XVIII в. |  VII етап охоплює 40-70-і рр. XX ст. |  Вчення В. І. Вернадського про біосферу і ноосферу |  Основні закони екології |  Класифікація природних ресурсів |  Природно-ресурсний потенціал |  Тема 3. Види забруднення біосфери |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати