На головну

Тема 1. Теоретичні основи екології та економіки природокористування

  1.  I. Процесуальні засади призначення і виробництва
  2.  II. Глава IIОснови теорії попиту та пропозиції
  3.  II. Надзвичайні ситуації на хімічно небезпечних об'єктах економіки та при використанні хімічної зброї
  4.  III. Антициклічної регулювання економіки.
  5.  III. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ
  6.  III. Основи надзвичайних ситуацій
  7.  III. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

видавництво СГУТіКД

354000, м Сочі, вул. Радянська, 26-а.

Тел. / Факс: 8 (8622) 622-790

E-mail: sgutikd@surt.sochi.ru

http://surt.sochi.ru

Основи екології та економіка природокористування

Навчально-методичний комплекс

Мінськ

Вид-во МІУ


ЗМІСТ

введення .. 3

1 МЕТА, ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ .. Помилка! Закладка не визначена.

1.1 Мета викладання дисципліни .. Помилка! Закладка не визначена.

1.2 Завдання вивчення дисципліни .. Помилка! Закладка не визначена.

1.3 Зв'язок дисципліни з іншими навчальними дисциплінами. Помилка! Закладка не визначена.

1.4 Зміст дисципліни .. Помилка! Закладка не визначена.

2 Найменування тем лекцій і їх зміст .. 5

3 КОРОТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ .. 9

Тема 1. Теоретичні основи екології та економіки природокористування. 9

Тема 2. Природні умови і ресурси як фактор економічного розвитку. 15

Тема 3. Види забруднення біосфери .. 17

Тема 4. Економіка використання і охорони атмосферного повітря. 20

Тема 5. Еколого-економічні аспекти використання і охорони водних ресурсів. 25

Тема 6. Еколого-економічні проблеми землекористування. 31

Тема 7. Раціональне використання і охорона ресурсів надр. 35

Тема 8. Еколого-економічні аспекти охорони біологічних ресурсів. 38

Тема 9. Економічна оцінка природних ресурсів. 45

Тема 10. Визначення збитку від антропогенного впливу на природне середовище. 48

Тема 11. Природоохоронні витрати і визначення їх ефективності. 52

Тема 12. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності 58

Тема 13. Екологічне нормування антропогенного впливу на навколишнє середовище 61

Тема 14. Моніторинг і контроль в сфері природокористування. 66

Тема 15. Економічний механізм раціонального природокористування. 74

Тема 16. Прогнозування та планування природоохоронної діяльності. 82

Тема 17. Система управління природоохоронною діяльністю на підприємстві. 88

Тема 18. Глобальні екологічні проблеми та міжнародне співробітництво в природоохоронній діяльності. 94

3 ПРАКТИЧНІ (СЕМІНАРСЬКІ) ЗАНЯТТЯ .. 100

3.1 Мета, зміст і основні питання .. 100

3.2 Основні питання до практичних занять, методичні вказівки по проведенню 101

4 КОНТРОЛЬОВАНА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННИЙ ФОРМИ НАВЧАННЯ .. 107

4.1 Методичні рекомендації по виконанні робіт. 107

4.2 Зміст контрольованої самостійної роботи за темами лекцій. 107

4.2 Зміст контрольованої самостійної роботи за темами практичних занять 109

5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ЗДАЧІ ІСПИТУ (ЗАЛІКУ) ТЕСТУВАННЯМ ... 112

6 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА .. 115

Нормативно-правові акти .. 115

Основна література. 116

Додаткова література. 116


Найменування тем лекцій і їх зміст

Тема 1. Теоретичні основи екології та економіки природокористування

Предмет і місце курсу. Зміст, цілі та завдання курсу «Основи екології та економіка природокористування». Методи дисципліни.

Поняття природокористування, його соціально-економічна сутність, складові частини і місце в системі наук.

Історія виникнення і розвитку екології як науки.

Поняття екологічного фактора. Абіотичні, біотичні, антропогенні фактори і їх взаємодія.

Характеристика складових елементів еколого-економічної системи. Рівні організації живої речовини (популяції, спільноти, екосистеми).

Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Структура біосфери і її еволюція. Втручання людини в природні кругообіг і його наслідки. Концепція ноосфери.

Закони екологічної науки, принципи на яких вони засновані. Загальні закономірності та принципи взаємодії людського суспільства з природним середовищем. Основні закони і принципи екології (по Б. Коммонер і Н. Ф. Реймерс).

Література: [19, с.20-32]; [25, с.9-29]; [26, с.20-31; 40-50]; [50, с.38-40]
 Цілі, завдання і предмет вивчення дисципліни |  III етап тривав в період з XIV в. до XVIII в. |  VII етап охоплює 40-70-і рр. XX ст. |  Вчення В. І. Вернадського про біосферу і ноосферу |  Основні закони екології |  Класифікація природних ресурсів |  Природно-ресурсний потенціал |  Тема 3. Види забруднення біосфери |  Забруднення повітряного басейну |  Основні напрямки охорони атмосферного повітря |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати