На головну

Значення ПАРАМЕТРА точності оцінки стандартного відхилення

  1.  B. Чисельні значення різниці потенціалів в будь-який момент часу.
  2.  C. Випадкова величина, яка може приймати будь-які значення всередині деякого інтервалу.
  3.  I. Процесуальні засади призначення і виробництва
  4.  IV. Асіміляціі. Випадки подвійного морфологічного значення однієї функції
  5.  K - підключення до файлу bblsort.cpp стандартного заголовного файлаstdafx.h.
  6.  SX, SY - среднеквадратические відхилення, змінних X і Y. 1 сторінка
  7.  SX, SY - среднеквадратические відхилення, змінних X і Y. 2 сторінка

Нормальною випадкової величини генеральної сукупності

q = q(?, n)

(N - обсяг вибірки, ? - довірча ймовірність)

 ? n  ? = 0,95  ? = 0,99  ? = 0,999  ? n  ? = 0,95  ? = 0,99  ? = 0,999
 1,37  2,67  5,64  0,37  0,58  0,88
 1,09  2,01  3,88  0,32  0,49  0,73
 0,92  1,62  2,98  0,28  0,43  0,63
 0,80  1,38  2,42  0,26  0,38  0,56
 0,71  1,20  2,06  0,24  0,35  0,50
 0,65  1,08  1,80  0,22  0,32  0,46
 0,59  0,98  1,60  0,21  0,30  0,43
 0,55  0,90  1,45  0,188  0,269  0,38
 0,52  0,83  1,33  0,174  0,245  0,34
 0,48  0,78  1,23  0,161  0,226  0,31
 0,46  0,73  1,15  0,151  0,211  0,29
 0,44  0,70  1,07  0,143  0,198  0,27
 0,42  0,66  1,014  0,115  0,160  0,211
 0,40  0,63  0,96  0,099  0,136  0,185
 0,39  0,60  0,92  0,089  0,120  0,162

Примітка

Точність оцінки стандартного відхилення нормальної випадкової величини генеральної сукупності визначається значенням sq, Тобто, інтервальна оцінка (довірчий інтервал) для стандартного відхилення визначається як s• (1 - q) < ?0 < s• (1 + q), Де s - Виправлене вибіркове стандартне відхилення. Оскільки за визначенням ?0 неотрицательная величина, то в разі q > 1 интервальную оцінку для стандартного відхилення ?0 нормальної випадкової величини генеральної сукупності слід визначати як 0 < ?0 < s• (1 + q).

ЗМІСТ

I. Розрахунок ймовірності події ............................................. 3

II. Формула повної ймовірності та формула Байєса .................... 7

III. Схема Бернуллі ................................................ ............. 9

IV. Випадкова величина................................................ ....... 13

V. Елементи математичної статистики ................................ 26

Контрольні завдання:

Контрольна робота № 5 .............................................. ....... 38

Контрольна робота № 6 .............................................. ....... 45

додатки:

Таблиця 1. Значення функції стандартного розподілу

ня j(x) =  .................................................. .51

Таблиця 2. Значення нормованої функції Лапласа

F (x) =  .................................................. ............... 52

Таблиця 3. Значення функції  ......................................... 53

Таблиця 4. Значення коефіцієнтів Стьюдента t? = t(?, n) ........... 54

Таблиця 5. Значення параметра точності оцінки стандарт

ного відхилення нормальної випадкової величини генераль-

ної сукупності q = q(?, n) ................................................. 55

навчальне видання

 
 В. І. Самарін, Н. Ф. Якуніна |  Основні елементи комбінаторики |  Теореми додавання і множення ймовірностей |  Формула повної ймовірності та формула Байєса |  Імовірність події в умовах схеми Бернуллі |  Відхилення відносної частоти від ймовірності |  Основні характеристики випадкових величин |  Нормальний розподіл |  Двовимірна випадкова величина |  Нерівності Маркова та Чебишева |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати