Головна

Статистичного розподілу вибірки

  1.  II. Механізм газорозподілу.
  2.  Алгоритм статистичного моделювання
  3.  Аналіз формування і розподілу прибутку.
  4.  Атрибути статистичного показника
  5.  Біноміальний закон розподілу дискретної випадкової величини
  6.  Бюджетний профіцит, його джерела та особливості розподілу.
  7.  Вид статистичного спостереження в залежності від обліку фактів в часі

Визначення 17. вибіркове середнє  - Середнє арифметичне значення ознаки вибіркової сукупності

.

Визначення 18. вибіркової дисперсією D називають середнє арифметичне квадратів відхилення спостережуваних значень ознаки від їх середнього значення :

Дисперсію можна розрахувати за формулою:

Визначення 19. Вибірковим середнім квадратичним відхиленням називається величина  характеризує відхилення, розкид в лінійних розмірах даних вибірки щодо вибіркового середнього.

 
 В. І. Самарін, Н. Ф. Якуніна |  Основні елементи комбінаторики |  Теореми додавання і множення ймовірностей |  Формула повної ймовірності та формула Байєса |  Імовірність події в умовах схеми Бернуллі |  Відхилення відносної частоти від ймовірності |  Основні характеристики випадкових величин |  Нормальний розподіл |  Двовимірна випадкова величина |  Нерівності Маркова та Чебишева |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати