На головну

РОЗРАХУНОК І ОЦІНКА 3 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Від А. Куніна. Січень (1965).

Дорогий Корній Іванович!

З великим задоволенням прочитав Вашу книгу «Високе мистецтво» (1964 р) і від душі порадів, що Ви не лінгвіст. Тому і книга вийшла така потрібна і емоційна. Лінгвіст обов'язково був би сухуватий і схематичний. Дослідження приватних проблем перекладу з лінгвістичної точки зору не більше, як арифметика художнього перекладу, а то, що Ви і Еткінд робите - це вища математика.

notes

Примітки

Див. Передмову Горького до «Каталогу видавництва" Всесвітня література "при Наркомосі» (Пг., 1919).

Перший з цих збірок був озаглавлений «Питання художнього перекладу».

К. Чуковський. Принципи художнього перекладу. Пг., 1918. Про подальшу долю цієї першої брошури см. Бібліографічну довідку в кінці книги.

Борис Слуцький. Сьогодні і вчора. М., 1963, с. 49.

Див., Наприклад, «Известия» від 25 вересня 1932 р

Редьярд Кіплінг. Вибрані вірші. Л., 1936, с. 22.

А. И. Герцен. Повна. зібр. соч., т. XX. М. - Пг., 1923, с. 258.

Зазначено Е. Г. Еткінд в його книзі «Поезія і переклад». М.-Л., 1963, с. 145-146.

Л. Гінзбург. Спочатку було слово. - В кн .: Майстерність перекладу. М., 1959. с. 291.

В. Н. Клюєва. Нотатки про переведення з української мови. - «Зошити перекладача». Вид. 1-го Московського педагогічного інституту іноземних мов. М., 1960, № 1 (4), с. 2.

Джон Голсуорсі. Сага про Форсайтів, т. I. M., 1937, с. 706; та ж помилка повторюється в багатьох інших виданнях.

Ф. Енгельс. Як не слід переводити Маркса. К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 21, с. 237-238.

Зібрання творів А. В. Дружиніна, т. VII. СПб., 1867, с. 306. Le fromage по-французьки - сир (молочний продукт).

Н. С. Лесков. На ножах. - Повна. зібр. соч., т. 23. СПб., 1903, с. 165.

«Encounter», 1965, № 4, р. 53. Le bas - панчіх.

М. І. Пил. Чудові диваки і оригінали. СПб., 1898. Le savon - шматок мила.

Plays of A. Chekhov. First series ... Translated from the Russian, with an introduction by Marian Fell. New York (Scribner and Sons), 1916, p. 105.

«Літературна газета», 1933, № 38, с. 2.

The Complete Writings of Walt Whitman. New York - London, 1902, vol. 9, p. 39 (писано в 1855 або 1856 рік).

Перша цифра в дужках вказує сторінку англійського видання «The Poetical Works of Percy Bysshe Shelley with Memoir, Explanatory Notes, etc» (London, James Finch and Co.), друга - сторінку перекладу Бальмонта (Шеллі. Повна. Зібр. Соч. В перекладі К. Д. Бальмонта, т. I. СПб., Знання, 1903).

Див .: Уольт Уітман. Пагони трави. Переклад з англійської К. Д. Бальмонта. М., книговидавництво «Скорпіон», 1911, с. 133, 136, 139. При подальших посиланнях на цю книгу її сторінки позначаються цифрами, поставленими після кожної цитати.

Лист Н. І. Гнєдича від 27 вересня 1822 року. - А. С. Пушкін. Повна., Зібр. соч., т. XIII. М.-Л., Изд-во АН СРСР, 1937, с. 48.

Ф. І. Тютчев. Повне зібрання віршів. Л., 1939, с. 222.

З європейських поетів XVI-XIX століть. Переклади В. Левіна. М., 1956, с. 67, 68.

О. Холмська. Пушкін і перекладацькі дискусії пушкінської пори. - Зб. «Майстерність перекладу». М., 1959, с. 307.

«Замість передмови. Уривок з листа ». - Повне зібрання творів В. А. Жуковського, т. II. СПб., 1906, с. 216.

П. Черняєв. Як цінували переклад «Одіссеї» Жуковського сучасні і наступні критики. - «Філологічні записки», 1902, вип. I-III. с. 156, 158.

Л. Боровий. Зрадник Коріолан. - «Літературна газета», 1934, № 22.

І. С. Тургенєв. Повна. зібр. соч. і листів в 28-ми т. Листи, т. III. М.-Л., 1961, с. 30.

Збірник Товариства для допомоги нужденним літераторам і вченим. СПб., 1884, с. 498.

Зібрання творів Сенковского (Барона Брамбеуса), т. VII. СПб, 1859, с. 332. (Тут і далі курсив мій. - К. Ч.).

Н. В. Гоголь. Про «Одіссеї», що переводиться Жуковським. - Повна. зібр. соч., т. VIII. М., 1952, с. 240. (Підкреслено мною. - К. Ч.).

Зібрання творів А. В. Дружиніна, т. III. СПб., 1865, с. 40.

І. С. Тургенєв. Повна. зібр. соч. і листів в 28-ми т. Листи, т. 3. М.-Л., 1961, с. 84.

А. С. Булгаков. Раннє знайомство з Шекспіром в Росії. - «Театральне спадок», сб. 1. Л., 1934, с. 73-75.

А. С. Булгаков. Раннє знайомство з Шекспіром в Росії, с. 78.

Левон Мкртчян. Аветік Ісаакян і російська література. Єреван, 1963. с. 120.

Там же, с. 126.

П. Ф. Якубович. Вірші. Л., 1960, с. 338.

Листи В. Я. Брюсова до П. П. Перцова. М., 1926, с. 76.

Ш. Корбі. З історії російсько-французьких літературних зв'язків. - В кн .: Міжнародні зв'язки російської літератури. Під. редакцією акад. М. П. Алексєєва. М.-Л., Изд-во АН СРСР, 1963, с. 203.

Грузинська класична поезія в перекладах М. Заболоцького, т. I. Тбілісі, 1958, с. 512. Про Давида Гурамішвілі див. Статтю «Мова Расула Гамзатова» в кн .: Іраклій Андроник. Я хочу розповісти вам ... М., 1962, с. 325-327.

М. Заболоцький. Нотатки перекладача. - В кн .: Майстерність перекладу. М., 1959, с. 252.

Ф. М. Достоєвський. Щоденник письменника за 1880 рік. Мова про Пушкіна. - Повна. зібр. художніх творів, т. XII. М.-Л., 1929, с. 387.

В. Г. Бєлінський. Повна. зібр. соч., т. IX. М. 1955, с. 277.

Н. В. Гоголь. Повна. зібр. соч., т. XIV. М., 1952, с. 170.

Н. І. Гнєдич. Вірші. Л., 1956. с. 316.

Н. І. Гнєдич. Вірші. Л., 1956, с. 316.

Там же.

«Московський телеграф», 1829, № 21. Цитую за статтею Г. Д. Володимирського «Пушкін-перекладач» в 4-5-ій книзі «Временника пушкінської комісії» ( «Пушкін». М.-Л., 1939, с. 303).

Див. Брошуру: Принципи художнього перекладу. Статті Ф. Д. Батюшкова, М. Гумільова, К. Чуковського. Л., 1920, с. 14-15.

Леонід Мартинов. Проблема перекладу. - «Юність», 1963, № 3.

М. Клеман. І. С. Тургенєв - перекладач Флобера - Див .: Гюстав Флобер. Собр. Соч., Т. V. М.-Л., 1934, с 148.

Цей приклад повідомив мені покійний академік Є. В. Тарле.

В. Б. Оболевіч. Роль наукових знань у творчій критиці перекладача. - В кн .: Теорія і критика перекладу. Л., 1962, с. 162.

Посмертні записки Піквікського клубу. Переклад А. В. Кривцова і Євгенія Ланна. - Чарльз Діккенс. Собр. соч. в 30-ти т., т. 2-3. М., 1957-1958.

М. Лассіла. За сірниками. Воскреслий з мертвих. Переклад Мих. Зощенко. М., 1955.

«Кобзар» Тараса Шевченка в перекладі російських поетів під редакцією Н. В. Гербеля. СПб., 1876, с. 187. Українське написання мати відповідає російському мати.

Т. Г. Шевченка. Г. Кобзар. Вибрані вірші в перекладі Ф. Сологуба. Л., 1934, с. 312.

А. С. Шишков. Міркування про старому і новому складі Російського мови. СПб., 1803, с. 36-40.

А. А. Реформатський. Лінгвістичні питання перекладу. - «Іноземні мови в школі», 1952, № 6, с. 13.

Олексій Кундзіч. Переклад і літературна мова. - В кн .: Майстерність перекладу. М., 1959, с. 22, 33.

Landmarks in Russian Literature, by Maurice Baring ( «Віхи російської літератури» Моріса Берінг). 2-nd Ed. London, 1912, p. 29-30.

The Poetical Works of Robert Burns. Oxford University Press, 1960, p. 328.

С. Я. Маршак. Твори в 4-х т., Т. III. M., 1957, с. 184.

Див. Змістовну статтю Е. С. Бєлашової «Роберт Бернс в перекладах С. Маршака». - «Вчені записки Чернівецького держ. університету », т. XXX, вип. 6. Чернівці, 1958, с. 79.

The Poetical Works of Robert Burns, p. 398.

А. Твардовський. Статті і замітки про літературу. М., 1961, с. 78.

Шеллі. Вибрані вірші. Переклад з англ. В. Д. Меркур'єва, під ред. акад. М. Н. Розанова. М., 1937, с. 76. Be thy sleep Calm and deep, Like theirs who fell - not ours who weep! (Hellas)

Там же, с. 54.

Шеллі. Вибрані вірші. Переклад з англ. В. Д. Меркур'єва, під ред. акад. М. Н. Розанова. М., 1937, с. 111.

Шеллі. Вибрані вірші. М., 1937, с. 102.

Там же, с. 163.

Докладний розбір цих перекладів дано у статті В. Александрова «Шеллі і його редактори». - «Літературний критик», 1937, № 8.

Шеллі. Повна. зібр. соч. в перекладі К. Д. Бальмонта, т. I. СПб., 1903 с. 191.

Шеллі. Лірика. М, 1957, с. 113.

Левон Мкртчян. Аветік Ісаакян і російська література. Єреван, 1963, с. 129.

Цит. по кн .: М. П. Алексєєв. Проблема художнього перекладу. Іркутськ, 1931, с. 14.

Літературна спадщина. Т. 4-6. М., 1932, с. 630.

В. Лазурський. А. А. Фет як поет, перекладач і мислитель. - «Російська думка», 1894, лютий, с. 34-35.

Сатири Ювенала в перекладі А. А. Фета. М., 1885, с. 6.

Всеволод Чешихин. Жуковський як перекладач Шиллера. Рига, 1895, с. 171.

Там же.

З. Ч. Мамитбеков. «Євгеній Онєгін» киргизькою мовою. - «Російська мова в киргизькій школі», 1963, № 2, с. 16.

З європейських поетів XVI-XIX століть. Переклади В. Левик. М., 1956, с. 130.

З європейських поетів XVI - XIX століть. Переклади В. Левик. М., 1956, с. 38.

П. Топер. Відроджена поезія. - В кн .: Майстерність перекладу. М., 1959, с. 200-201.

А. К. Толстой. Собр. соч., т. 4. М, 1964, с. 214.

Д. Самойлов. Порівняння перекладу з оригіналом. - В кн .: Редактор і переклад. М., 1965, с. 62.

Чарльз Діккенс. Повість про два міста. Роман. Переклад з англійської С. П. Боброва і М П. Богословської. - Собр. соч. в 30-ти т., т. 22. М., I960. - Dickens. A Tale of Two Cities (Ailyn and Bacon). Boston, New York, Chicago, 1922. Далі цифри в дужках вказують сторінки російської та англійської текстів.

На жаль, в цьому трідцатітомном виданні «Пиквик», «Олівер Твіст», «Ніколас Нікльбі», «Копперфільд» і «Додому» - найбільш характерні твори Діккенса - переведені буквалістами А. В. Кривцова і Євг. Ланном, що призвело до приниження і замутнений письменницького вигляду Діккенса.

Джон Чивер. Ангел на мосту. Переклад і передмова Т. Литвинової. М., 1966.

Перша цифра вказує сторінку англійського тексту: The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, by Charles Dickens. London, Chapman and Hall (Household Edition). Друга цифра вказує сторінку російського перекладу: Діккенс Чарльз. Життя і пригоди Мартіна Чезлвита. Роман. Переклад з англійської Н. Л. Дарузес. Собр. соч. в 30-ти т., т. 10. М., 1959. Надалі римська цифра в дужках вказує номер томи цього зібрання творів.

В оригіналі відповідні сторінки 247, 261, 268.

Дж. Д. Селінджер. Над прірвою у житі. Вище крокви, теслі. Добре ловиться рибка-бананка і ін. Переклад з англійської та передмова Р. Райт-Ковальової. М., 1965. Про методи своєї роботи над цією книгою повідала сама Р. Райт-Ковалева в змістовної статті «Нитка Аріадни». (Зб. «Редактор і переклад», вип. 5. М., 1965, с. 7 і слід.) Пізніший аналіз перекладу дан Вл. Россельс в «Зошити перекладача». М., 1966.

Р. Райт-Ковалева. Нитка Аріадни, - В кн .: Редактор і переклад, вип. 5 М., 1965, с 9.

Р. Кіплінг. Вибрані розповіді, кн. 2. М., 1908, с. 15, 270. Не віриться, що ці книги редагував Іван Бунін.

Багато синоніми слова помер запозичені з книги проф. І. Мандельштама «Про характер гоголівського стилю» (Гельсингфорс, 1902).

А. К. Толстой. Собр. соч, т. 3. М., 1964, с. 513.

«Російська думка», 1913, кн. IV, від. XVIII, з 32.

М. Лавренскій. Шекспір ??в перекладі р Фета - «Современник», 1859, кн. VI. Під псевдонімом Лавренского виступив перекладач Д. Л. Міхаловський. Деякі літературознавці помилково приписували цю статтю Добролюбова.

Кароліна Павлова. Повне зібрання віршів. М.-Л., 1939, с. 131.

Абат Прево. Історія Маші Леско і кавалера де Гріє. - «Бібліотека для читання», 1859, т. 153, січень. Додаток II.

Ч. Діккенс. Життя і пригоди Миколи Ніккльбі. - Збірка творів. СПб., Книговидавництво «Просвещение», 1896, т. X, с. 72, 76, 186, 207, 336, т. XI, стор. 36, 38, 84, 243; т. XII, с. 104, 207, 316, 318, 326.

Див .: «Пустельний будинок». - Соч. Діккенса, 1897, тт. VI-XIII, изд. Г. Ф. Пантелєєва, с. 36, 109; «Барнебі Редж». - Соч. Діккенса, т. IX. СПб., Изд. Ф. Ф. Павленкова, 1896, с. 38.

А. Востоков. Вірші. Л., 1935, с. 310.

Цит. за статтею В. М. Жирмунський «Гете в російській поезії». - «Літературна спадщина», т. 4-6, 1932, с. 609. Нові віники - термін, що відноситься до російської селянської лазні.

Зібрання творів О. І. Сенковського (Барона Брамбеуса), т. VII. СПб., 1859, с. 331-424.

Зібрання творів А. В. Дружиніна, т. VI. СПб., 1865, с. 63.

«Вітчизняні записки», 1850, т. 71, №7. Від. V, с. 21.

«Вітчизняні записки», 1850, т. 71, №7. Від. V, с. 31.

Цит. за статтею: П. Щуйскій. Російські переклади «Іліади». - «Літературний критик», 1936, № 10. с. 178, 179.

«Современник», 1851, т. VIII. Від. V, Бібліографія, с. 54.

400 німецьких римованих прислів'їв і приказок. Укладачі Г. П. Петлеванний, О. С. Малик. М., 1966, с. 31. У оригіналі приказка звучить так: «Und saff er auf goldem Stuhl, der Frosch hopft wieder in den Pfuhl».

В. І. Ленін. Повна. зібр. соч., т. 6, с. 182.

І. Чариков. Принципи антоніміческогоперекладу. - «Зошити перекладача», М., 1961, №2 (5), с. 35, 37.

А. В. Кунін. Переклад стійких образних словосполучень і прислів'їв з російської мови на англійську - «Іноземні мови в школі», 1960, № 5, с. 93.

The Russian Fables of Ivan Krylow. Verse translations by Bernard Pares. London, Penguin Press, +1944.

І.C. Тургенєв. Крилов і його байки. - В кн .: І. С. Тургенєв. Статті про письменників. М., 1957, с 50.

В. В. Коптілов. Мова перекладiв М. П. Старицького з М. Ю. Лермонтова i M. О. Некрасова. - «Збiрник наукових праць аспiрантiв», 1961, № 16, с. 65-66.

Ф. М. Неборячок. Михайло Старицький - перекладач Пушкiна. - В кн .: Харчування художньоi майстерностi. Львiв, 1958, с. 64.

«Щомісячні літературні додатки до журналу" Нива "», 1896, № 1, с. 45-48.

«Манас», киргизький народний епос в перекладі Семена Липкина, Льва Пеньковського, Марка Тарловського. М., 1946, с. 160.

«Кози-Корпеш і Баян-Слу». Переклала Віра Потапова. - В кн: Казахський епос. Алма-Ата, 1958, с. 441. Надалі сторінки цієї книги вказані після кожної цитати в дужках.

«Алпамис-батир». Перевели Ю. Новікова, А. Тарковський. - В кн .: Казахський епос. Алма-Ата, 1958, с. 301.

Там же, с. 307.

«Епос кабардинського народу», стаття Кабардинського науково-дослідного інституту. - В кн .: Нартов. М., 1951, с. 17.

Нарти, с. 17-18.

Алішер Навої. Сім планет. Переклав Семен Липкин. Ташкент, 1948, с. 110-112.

Сорок дівчат. М., 1951.

Alexander Solzhenitsyn, One day in the life of Ivan Denisovich. Translated from the Russian by Ralph Parker. (E.P. Dutton.) Серія «Сігнет-Букс», № 4, 1963.

Цифри, поставлені в дужках після цитат з оригінального тексту, означають сторінки книги А. Солженіцина «Один день Івана Денисовича», М. 1982; цифри, поставлені після посилань на англійський текст, означають сторінки книги: Solzhenitsyn, his novel «One day in the life of Ivan Denisovich», translated by Ralph Parker (Victor Gollancz, London, 1963).

Див. Його монументальну (1049 сторінок) книгу: A Treasury of Russian Literature ( «Скарбниця російської літератури»), by Bernard Gilbert Guerney. New York, The Vanguard Press, 1943, де він з ентузіазмом пропагує російських письменників.

Dead Souls by Nikolai Gogol, translated by Mrs. Edward Garnett (Random House), p. 182.

Е. Г. Еткінд. Теорія художнього перекладу і порівняльної стилістики. - В кн .: Теорія і критика перекладу. Л., 1962, с. 27-28.

Див .: А. Федоров. Про художній переклад. М., 1941, с. 136.

Марк Твен. Пригоди Гекльберрі Фінна. Переклад з англійської Н. Дарузес. М., 1962, с. 144.

Римська цифра в дужках вказує том Зібрання творів Діккенса в тридцяти томах (М., 1957-1963); арабська - сторінку названого томи.

Іван Кашкін. Містер Пиквик і інші. - «Літературний критик», 1936, № 5, с. 214.

«One day in the life of Ivan Denisovich», by Alexander Solzhenitsyn translated by Bela von Block (Lancer Books, New-York, 1963).

«One day in the life of Ivan Denisovich», by Alexander Solzhenitsyn. An uncensored translation by Thomas P. Whitney (Fawcett Publication. Inc., N.-Y., 1963).

Aleksandr Solgenitsyn, Una giornata di Ivan Denissovic. Traduzione di Giorgio Kraiski (Officino Grafiche Garzanti, Milano, 1963).

Aleksandr Solzenitsyn, Una giornata di Ivan Denisovic. Traduzione di Raffaello Uboldi (Giulio Einaudi editore, Torino, 1963).

Томас Манн про переведення. - В кн .: Майстерність перекладу. М., 1963, с. 532.

С. Петров. Про користь просторіччя. - В кн .: Майстерність перекладу. М., 1963, с. 93-95.

Десять вечорів. Японські народні казки. Переклад Віри Маркової. М., 1965.

Життя Бенвенуто Челліні. Переклад, примітки і післямова М. Лозинського. М.-Л., 1931, с. 42.

С. Петров. Про користь просторіччя. - В кн .: Майстерність перекладу. М.-Л., 1963, с 95-96.

М. Заболоцький. Нотатки перекладача. - В кн .: Майстерність перекладу. М., 1959, с. 252.

Майстерність перекладу. М., 1963, с. 83.

Charles Dickens. David Copperfield. Chapman and Hall Ltd. London, p. 26.

Л. Тимофєєв. Теорія вірша. М., 1939, с. 40.

Там же, с. 58.

Там же.

А. Федоров. Про художній переклад. Л., 1941, с. 121-122.

Там же, с. 121-122.

Ромен Роллан. Кола Брюньйон. Л., 1935, с. 10.

Р. Роллан. Кола Брюньйон. Л., 1925, с. 9.

Р. Роллан. Кола Брюньйон. Л., 1925, с. 114.

Марк Твен. Твори, т. 2. М.-Л., 1927, с. 6 і 7.

Валерій Брюсов. Про переведення «Енеїди» російськими віршами - «Гермес», 1914, №9, с. 261.

М. Л. Лозинський. Мистецтво віршованого перекладу. - «Дружба народів», 1955, № 7, с. 164.

N. Necrassov. Poesies populaires, trad, par E. Halperine-Kaminsky et Ch. Morice. Paris, p. 188.

Percy Bysshe Shelley. A Defence of Poetry ( «Захист поезії») в II томі його Prose Works, p. 7 (Chatt and Windus).

Там же.

Цит. по кн .: М. П. Алексєєв. Проблема художнього перекладу. Іркутськ, 1931, с. 12.

Ал. Межиров. На полях перекладу - «Літературна газета», 1963, 21 грудня. Чи потрібно говорити, що сам Ал. Межиров - один з найсильніших майстрів перекладу.

Werner Winter. Impossibilities of Translation - In The Craft and Context of Translation. The University of Texas Press, 1963, p 68.

Б. Пастернак. Нотатки перекладача. «Прапор», 1944, № 1-2, стор. 165.

Moral Principles of translation, by Robert Graves (Роберт Грейвс. Моральні принципи перекладу). - «Encounter», 1965, №4, р. 55.

Б. Пастернак. Нотатки перекладача. - «Знамя». 1944, № 1-2.

«On Translating Homer» - Essays Literary and Critical, by Mathew Arnold London, 1911, pp. 210-211.

Анатоль Франс. Повна. Собр. соч., т. III. M.-Л., 1928, с. 211.

Іван Кашкін. Містер Пиквик і інші. - «Літературний критик». 1936, №5, с. 222.

«Літературна газета», 1933, № 53.

Питання про родовому відмінку, поставленому після ряду дієслів, з яких лише першого передує частка не, займав ще Пушкіна. У юнацьких нотатках (1820) Пушкін запитував, як краще: «Не можу йому пробачити справедливі глузування» або: «Не можу йому пробачити справедливих насмішок».

«Здається, - писав А. С. Пушкін, - що слова ці залежать не від дієслова можу, керованого частинкою ні, але від невизначеного способу пробачити, що вимагає знахідного відмінка. Втім, Н. М. Карамзін пише інакше »(тобто Карамзін ставить родовий відмінок). Десять років по тому Пушкін знову повернувся до цієї теми: «Візьмемо, наприклад, таке речення:" я не можу вам дозволити почати писати вірші ", а тим більше, не віршів. Невже електрична сила заперечної частки повинна пройти крізь всю цю ланцюг дієслів і відгукнутися в іменнику? Не думаю". (Полн. Собр. Соч., Т. XI. М.-Л., Видавництво АН СРСР, с. 18, 147).

G. Herdan. Language as choice and chance, 1956, таблиця 61. Цит. за статтею: В. Н. Клюєва. Нотатки про переведення з української мови. - «Зошити перекладача», № 1 (4). М., 1960, с. 3.

Чарльз Діккенс. Барнебі Редж. - В кн .: Чарльз Діккенс. Собр. соч., т. IX. СПб., Изд. Ф. Ф. Павленкова. 1896 року, с. 89. 8. Шекспір. Твори, т. III, СПб, 1902, з 300 (Бібліотека великих письменників).

Вільям Шекспір. Вибрані твори. Л., 1939. Римські цифри вказують акт даної шекспірівської п'єси, арабські цифри курсивом - сцену.

Див. Газету «Радянське мистецтво» від 9 лютого 1940, «Літературну газету» від 10 лютого 1940, журнал «Театр», 1940, № 3, с. 142-147.

Літературна енциклопедія, т. IX. М., 1935, с. 501-502.

«Літературний Ленінград», 1933, 30 листопада.

Там же.

«Гамлет» у перекладі М. Старицького. Видання «Кнігоспiлкі», 1929. Захисником неприпустимих примх перекладача виступив А. Нiковській. Див. Кн .: Фiнкель Олександр. Теорiя й практика перекладу. Харкiв, 1929, с. 146.

У перекладі «Короля Ліра», зробленому в 1856 році критиком Л. В. Дружиніна, дні тисячі триста чотирнадцять віршованих рядків, тобто на сто сорок чотири рядки більше, ніж в оригіналі, незважаючи на те, що цей переклад рясніє купюрами.

Шекспір. Трагічна історія про Гамлета, принца Датському. М.-Л., 1933.

Наводжу для прикладу кілька викинутих в перекладі епітетів: торная стезя, солодкі дзвони, брехливі обіцянки, наймудріші друзі, безглузда пишність, солодка віра, військова музика та ін. Епітети як ніби не дуже-то цінні, але без них шекспірівський вірш обескровливается. Взяти хоча б військову музику. Про неї говорить Фортінбрас, побачивши труп злочинно вбитого Гамлета. Як воєначальника він віддає наказ, щоб Гамлета поховали як воїна:

Нехай гримить нам військова музика.

(V, 2)

Слово «військова» характеризує і Фортінбраса і Гамлета і при всій удаваній своїй ординарности має великий художній вага.

С. Маршак. Виховання словом. М., 1961, с. 219.

Роберт Бернс. Пісні та вірші. М., 1963, с. 179. Подальші посилання на цю книгу - в тексті.

Звичайно, перекладач в виправдання своїх неохайних і млявих ріфмоідов може сказати, що це самоновітніх рими, але ж Бернс жив в XVIII столітті, і ті вірші, про які я зараз говорю, побудовані на пушкінські точних співзвуччях.

Німецькі народні балади в перекладах Лева Гінзбурга. М., 1959.

Слово скорботи і розради. Переклад, вступна стаття та примітки Льва Гінзбурга. М, 1963.

Пісні безіменних співаків. Народна лірика Північного Кавказу. Переклади Н. Гребньова Махачкала, 1960, Пісні минулих часів Лірика народів Середньої Азії. Переклад Наума Гребньова. Ташкент, 1961. Див. Також його «Караван мудрості» (прислів'я Середньої Азії). М., 1966.

Пісні безіменних співаків. Махачкала, 1960, с. 363.

Расул Гамзатов. Високі зірки. М., 1962, с 66, 73, 142.

Расул Гамзатов. Високі зірки. М., 1962, с. 235.

Пісні безіменних співаків. Махачкала, 1960, с. 113.

Пісні безіменних співаків. Махачкала, 1960, с. 242.

Там же, с. 248.

Расул Гамзатов. Високі зірки. М., 1962, с. 189.

Там же, с. 246.

Пісні минулих часів. Ташкент, 1961, с. 357.
 РОЗРАХУНОК І ОЦІНКА 1 сторінка |  Хабарова Є.І., Роздін І. А., Нікітіна С. В., Леонтьєва С. В., Ковальова Л. А. |  Вступ |  З урахуванням середньодобового рівня забруднення атмосфери |  Завдання до роботи |  Вступ |  Визначення загальносанітарного індексу якості |  Визначення гідрохімічного індексу забруднення води (ИЗВ) |  Визначення певного інтегрального індексу екологічного стану (ІІЕС) |  Порядок виконання роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати