Головна

Діаграми Eh-pH

  1.  Б-стилізовані рекурсивні діаграми
  2.  Дані для побудови індикаторної діаграми
  3.  Діаграми дерева вузлів і FEO
  4.  діаграми порівняння
  5.  деревовидні діаграми
  6.  Індикаторні й КРУГОВАЯ діаграми 2-х тактний ДВС.

Кислотність (рН) і окислювально-відновний потенціал (Eh) можуть визначати поведінку елементів і їх з'єднань в довкіллі. Теоретично можливо нескінченну різноманітність поєднань Eh-pH, хоча величина рН більшості середовищ на Землі знаходиться між 0 і 14, зазвичай між 3 і 10. Окисно-відновний потенціал обмежений присутністю води. У сильно окислювальних умовах (Eh 0,6-1,2 В) вода розпадається на іони кисню і водню, а в сильно відновних умовах (Eh 0,0 до -0,6 В) вода відновлюється до водню. Діаграми Eh-pH використовуються для наочного зображення впливу на форми хімічних сполук змін кислотності або окислювально-відновних умов. Типовою є діаграма для заліза (рис. 15). Лінії відповідають умовам, при яких форми, що знаходяться по обидві їх сторони, присутні в рівних концентраціях. Точне положення ліній змінюється в залежності від активностей різних форм.

З діаграми стає ясно, що гематит (Fе2Оз) зазвичай стійкий в окислювальних умовах при рН вище 4. Розчинна Fe3+ присутній тільки в дуже кислому середовищі через його тенденції до утворення нерозчинних гідроксидів Fe2+ менш схильний до утворення нерозчинних гідроксидів. Таким чином, Fe2+ розчинний при більш високих рН, але може існувати тільки в умовах низьких Eh, які запобігають окисленню до Fe3+. Невелика область стійкості поширеного піриту (FeS2) Показує, що цей мінерал може утворюватися тільки в відновлювальних умовах, зазвичай при рН між 6 і 8.

Мал. 15. Діаграма Eh - рН для заліза

 
 H.B. Гусакова |  Еволюція атмосфери і походження життя |  гідросфера |  ГЛАВА 1. Фізико-хімічні процеси в атмосфері |  склад атмосфери |  Мікрокомпонентного домішки в атмосфері |  геохімічні джерела |  Біологічні джерела. |  антропогенні джерела |  Радіоактивне забруднення атмосфери |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати