На головну

Тема 16. ТЕМПЕРАМЕНТ.

  1.  Конституція і темперамент.
  2.  Семінар 15. Темперамент.
  3.  Темперамент.
  4.  Темперамент.
  5.  Темперамент.
  6.  Темперамент. Фізіологічна основа темпераменту. Типології темпераменту.

1.У теорії Павлова І. П. були виділені:

а) типи темпераменту;

б) типи нервової системи;

в) типи вищої нервової діяльності;

г) типи особистості.

2.Темперамент - це ...

а) динамічна характеристика нервової системи;

б) відображення стилю діяльності;

в) тип нервової системи;

г) характеристика особистості.

3.Русалов В. Н., у своїй теорії, в структурі темпераменту виділив:

а) суспільне і трудове сфери;

б) соціальну і предметну сфери;

в) емоційну і предметну сфери;

г) соціальну і маніпулятивну сфери.

4.Назвіть властивість темпераменту, що характеризує швидке і легке пристосування до нових умов: А). Пластічностьб). Реактівностьв). Лабільностьг). Активність д). ригідність5.Які з перерахованих психологічних особливостей вважаються у людини вродженими? а). Стремленіяб). Здібності в). Характер г). Темперамент д. Розум. 6.Характерна для даного індивіда система методів, прийомів, способів вирішення завдань тієї чи іншої діяльності, що забезпечує більш-менш успішне її виконання, виражена в понятті: А). Темпераментб). Характерв). Способностіг). Індивідуальний стиль діяльності

д). діяльність

7.Чим відрізняються поняття темпераменту і характеру? А). Нічим не відрізняються б). Темперамент описує динаміку психіки в). Характер описує змістовну сторону психіки і поведінки г). Це майже не пов'язані поняття д). Характер людини не змінюється. 8.Назвіть тип темпераменту, що характеризується низьким рівнем поведінкової активності, повільністю, невиразністю міміки, високою стійкістю, стабільністю звичок і поведінки:а). Холерікб). Флегматікв). Сангвінікг). меланхолік9.Назвіть основні прояви темпераменту:а). Тип поведінки человекаб). Загальна психічна актівностьв). Динамічні особливості моторики человекаг). Слабкість або сила характерад). динаміка емоційності

 
 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС |  навчальної дисципліни |  Місце дисципліни в структурі ООП ВПО |  Вимоги до результатів освоєння дисципліни |  Обсяг дисципліни і види навчальної роботи |  Види навчальної роботи, освітні технології |  Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни. |  В) Інтернет-ресурси |  Система поточного контролю і проміжна атестація |  Рекомендації з підготовки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати