На головну

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ.

  1.  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  4.  I. Майно підприємства
  5.  I. Загальна характеристика психолого-медико-педагогічної консультації
  6.  I. Процесуальні засади призначення і виробництва
  7.  I. Збільшення факторів виробництва при незмінній технології, т. Е. Використання екстенсивних факторів росту.

Сутність організації виробництва полягає в створенні умов, що забезпечують правильне ведення технологічного процесу приготування їжі. Для успішної організації виробничого процесу на підприємствах громадського харчування необхідно:

- Вибрати раціональну структуру виробництва;

- Виробничі приміщення повинні розміщуватися по ходу технологічного процесу, щоб виключити зустрічні потоки сировини, що надходить, напівфабрикатів і готової продукції;

- Забезпечити потоковість виробництва і послідовність здійснення технологічних процесів;

- Правильно розмістити технологічне обладнання;

- Забезпечити робочі місця необхідним обладнанням, інвентарем, інструментами;

- Створити оптимальні умови праці.

Технологічний процес в підприємствах громадського харчування становить комплекс взаємопов'язаних технологічних операцій.

Розкриваючи дане питання, необхідно встановити і виконати наступне:

· Скласти схему організації технологічного процесу, обґрунтувати її з урахуванням типу підприємства, асортиментного переліку, характером постачання.

· Визначити структуру виробництва (цехова або безцеховая). Обґрунтувати вибір структури.

· Скласти перелік основних виробничих цехів і допоміжних приміщень. Обґрунтувати обрану інфраструктуру.

· Скласти схему взаємозв'язку основних цехів. Охарактеризувати їх компонування, основні принципи розміщення.

· Дати визначення виробничих підрозділів організованих в основних виробничих цехах (робоче місце, виробничу дільницю, відділення).

· Скласти таблицю «Організація роботи цехів», в якій узагальнити основну інформацію по організації роботи цехів.

Зробити висновки по розділу.
 МДК 06.01. Розділ 2 Організація виробництва |  Структурного підрозділу. Курсова робота. |  ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ |  Структура роботи. |  Вимоги до оформлення курсової роботи. |  Зразок оформлення формули. |  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ. |  КУРСОВОЇ РОБОТИ. |  ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ. |  Заводський та студентської їдальні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати