Головна

Управління підприємством громадського харчування.

  1.  III. Місцеве самоврядування і автономія
  2.  III. Управління персоналом
  3.  V. Управління ресурсами суб'єктів підприємницької діяльності.
  4.  А. Файоль: структура адміністративної системи. Управління та адміністрування
  5.  Адміністративне управління роботою контакт-центру
  6.  Аналіз організаційної структури управління підприємством
  7.  АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ

Щоб забезпечити раціональне здійснення технологічного процесу необхідна добре продумана система управління. Керує підприємством - директор. Директор несе повну відповідальність за всі аспекти діяльності підприємства. Роботу виробництва очолює і організовує завідувач виробництвом або шеф повар. Завідувач виробництвом несе відповідальність за організацію роботи виробництва, якість продукції, що випускається, виконання виробничої програми.

Метрдотель (адміністратор) очолює роботу обслуговуючого персоналу, організовує обслуговування споживачів, несе відповідальність за якість обслуговування споживачів, організовує роботу офіціантів, барменів, координує роботу залу з виробництвом.

Службою постачання керує менеджер з постачання або комірник.

Бухгалтер - фахівець, який направляє і враховує рух матеріальних, фінансових коштів, несе відповідальність за правильність і своєчасність розрахунків з постачальниками, споживачами, податковою службою і т.д.

Весь персонал підприємства підрозділіть:

- На адміністративно-управлінський;

- Основний (виробничий, обслуговуючий);

- Допоміжний.

                                       
   
 
   
 швейцар
         
 
 
 
 
 Виробнича бригада №1
 
 Виробнича бригада №2
 
 Бригада офіціантів №1
 
 Бригада офіціантів №2
 


Мал. 1.1 Орієнтовна схема організаційної структури управління підприємством громадського харчування.

Завідувач виробництвом, метрдотель - є функціональними керівниками-фахівцями і відносяться до адміністративно-управлінської групі.

Організаційна структура управління - це форма поділу праці, що закріплює певні функції управління за відповідними структурними підрозділами апарату управління.

Відзначте ступінь раціональності підбору і розстановки виробничого персоналу. Обсяг розділу 2-3 листків.

література:

1.ГОСТ Р 50935-2007 «Послуги громадського харчування. Вимоги до персоналу.
 МДК 06.01. Розділ 2 Організація виробництва |  Структурного підрозділу. Курсова робота. |  ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ |  Структура роботи. |  Вимоги до оформлення курсової роботи. |  Зразок оформлення формули. |  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ. |  КУРСОВОЇ РОБОТИ. |  ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ. |  Методичні вказівки до завдання №2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати