Головна

Структурного підрозділу. Курсова робота.

  1.  Базові конструкції структурного програмування
  2.  Питання 7. понаднормова робота.
  3.  Декларація структурного типу даних
  4.  Залікова робота.
  5.  Історія структурного програмування і проектування програм
  6.  Кількісні характеристики для внутрішньо фірмового логістичного підрозділу.
  7.  КУРСОВА РОБОТА

Навчальний посібник

Санкт-Петербург

Береснєва Т. М. Глембіцкая Е. А. МДК 06.01. Розділ 2 Організація виробництва структурного підрозділу. Курсова робота.: Навчальний посібник/ Т. М. Береснєва Е. А. Глембіцкая. - ФГБОУ ВПО ГТЕУ СПбЕТКП, 2013. - 71 с. /

Навчальний посібник схвалено на засіданні циклової комісії організації виробництва, обслуговування і готельного сервісу 30 серпня 2013 року, протокол № 1.

Навчальний посібник містить:

· Теми курсових робіт,

· План виконання,

· список літератури,

· Критерії оцінки курсової роботи,

· Практичні рекомендації щодо виконання курсової роботи і її оформлення,

· Додатки для виконання технологічних розрахунків.

Даний посібник дозволить студентам більш цілеспрямовано проводити роботу по виконанню курсового завдання.

Призначено для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 260807 Технологія продукції громадського харчування.

Рецензент: Потапенко Н. В. викладач вищої категорії Санкт-Петербурзького економіко-технологічного коледжу харчування ФГБОУ ВПО СПБГТЕУ.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка 4

Перелік тем курсових робіт 5

Вимоги до виконання курсової роботи 10

Критерії оцінки курсової роботи 19

План виконання курсової роботи 21

Методичні вказівки щодо виконання завдань курсової роботи 22

1. Характеристика досліджуваного підприємства громадського харчування 23

2. Характеристика виробництва підприємства громадського харчування 31

3. Практична частина. Дослідницька робота з проведенням технологічних

розрахунків 36

3.1 Розрахунок виробничої програми 36

3.1.1 Розрахунок кількості споживачів 36

3.1.2 Визначення кількості страв і напоїв, які потребують подальшого виготовлення 37

3.1.3 Розбивка страв по асортименту, відповідно до коефіцієнтів споживання 37

3.1.4 Складання плану - меню 39

3.1.5 Розрахунок потреби в сировині 43

3.2 Розрахунок чисельності персоналу виробничої бригади досліджуваного цеху 43

3.3 Підбір технологічного обладнання 46

3.4 Підбір посуду, інвентарю, інструментів, засобів малої механізації 48

3.5 Організація роботи цеху. Організація праці 48

висновок 50

Додатки (Ескіз досліджуваного цеху з розстановкою обладнання, графіки, схеми) 51

Зразок титульного аркуша (Додаток 4) 68

Зразок завдання до курсової роботи (Додаток 5) 69

література 70
 Структура роботи. |  Вимоги до оформлення курсової роботи. |  Зразок оформлення формули. |  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ. |  КУРСОВОЇ РОБОТИ. |  ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ. |  Заводський та студентської їдальні. |  Управління підприємством громадського харчування. |  ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ. |  Методичні вказівки до завдання №2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати