Головна

Показники якості етапу супроводу програмних систем

  1.  A. Розділ біомеханіки, в якому досліджується рух крові по судинній системі.
  2.  ArcView GIS. Загальні відомості про систему
  3.  B. Процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  4.  C. Астигматизм, обумовлений асиметрією оптичної системи, сферична аберація, астигматизм косих пучків, дисторсия, хроматична абеpрація.
  5.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  6.  C. Цей твір поглиненої дози (D) на коефіцієнт якості іонізуючого випромінювання (k);
  7.  Середня ПОКАЗНИКИ В РЯДАХ ДИНАМИКИ

Ці показники близькі за змістом до показників етапу проектування. Однак мають особливості, що впливають на якість ПС з позицій їх розвитку модифікації. Здатність до модернізації (адаптивність) ПС визначаться як структуровані програмні модулі, міжмодульні зв'язку і дані. Крім того, на здатність до модернізації впливає метод розподілу ресурсів ВС і наявність резервів для розвитку програмних модулів і всієї ПС.

Мобільність ПС слід розглядати в двох аспектах. Мобільність щодо зміни типу, структури і системи команд ЕОМ і мобільність щодо різних продуктивних умов. Перший аспект характеризує можливість збереження і ефективного використання експлуатованих програм в процесі розвитку апаратури ЕОМ. Трудомісткість перенесення програм з одних технічних засобів на інші залежить від специфічних відмінностей цих коштів (довжина слова, ємність пам'яті, структура команд і т. Д.), а також від структури програм і ПС, ступеня стандартизації мови програмування і автоматизації технології проектування і т. Д. Другий аспект характеризує можливість тиражування ПС і впровадження її в різних виробничих умовах. Трудомісткість тиражування залежить від ступеня універсальності програм і бази знань, можливості коригування знань, закладених в систему, і даних. Показники мобільності ПС пов'язують з трудомісткістю перенесення програм на новий тип ЕОМ і трудомісткістю тиражування щодо трудомісткості повного проектування аналогічної ПС.

Трудомісткість модифікації і вивчення ПС при супроводі визначається ступенем документованості ПС, її структурною побудовою, рівнем мови програмування, можливістю зміни і додавання програмних модулів, баз знань і даних. Цей показник істотно впливає на тривалість життєвого циклу ПС. При модифікації (еволюції) ПС створюється нова версія системи, внаслідок чого етапи експлуатації та модернізації йдуть паралельно.

На етапі супроводу особливого значення набуває контроль проведених модернізацій і модифікацій ПС, внесення змін, станів версій, їх тиражування та експлуатації. Ці особливості впливають на технологію проектування, структуру ПС і методику їх зміни. Необхідно оцінювати при супроводі ПС не тільки трудомісткість, але і тривалість проведення модифікацій і модернізацій, термінів освоєння нових версій системи.

 В 2. Роль програмних систем САПР ТПП в сучасному |  Структура і склад програмного забезпечення (ПО) |  В 2. Роль програмних систем САПР ТПП в сучасному виробництві |  У 3. Розвиток САПР ТПП |  Структура і склад програмного забезпечення (ПО) САПР ТПП |  Основні принципи проектування ПО САПР ТПП |  Структура математичного забезпечення АСТПП |  Методи розробки ПЗ САПР |  Глава 2. Класифікація сфер застосування і користувачів САПР ТПП |  Характер розв'язуваних завдань і кваліфікація користувачів САПР ТПП |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати