загрузка...
загрузка...
На головну

Характер розв'язуваних завдань і кваліфікація користувачів САПР ТПП

  1.  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  2.  I. Завдання випробування
  3.  I. Завдання дослідження
  4.  I. Завдання на молярность.
  5.  I. Завдання на молярность. 1 сторінка
  6.  I. Завдання на молярность. 10 сторінка
  7.  I. Завдання на молярность. 2 сторінка

Організація спеціального ПО у вигляді прикладних пакетів є потужним засобом автоматизації програмування і алгорітмірованія. Прикладні пакети ПО прискорюють впровадження обчислювальної техніки в різні сфери людської діяльності і являють собою базу для побудови інтегрованих систем обробки даних.

Різні сфери застосування ЕОМ пред'являють особливі вимоги до структури і принципам використання пакетів прикладного програмного забезпечення. Для побудови пакетів необхідно провести аналіз сфери застосування ЕОМ і аналіз характеристик пакетів прикладного програмного забезпечення.

Під характеристиками сфер застосування ЕОМ розуміються ті особливості класів прикладних задач, які визначають вимоги до програмної реалізації цих завдань. Характеристики пакетів прикладного МО включають особливості програм, які забезпечують задоволення цих вимог. Такі особливості впливають на вибір математичних методів, алгоритми, на внутрішню реалізацію і способи використання програм.

Дві найважливіші характеристики сфери застосування ЕОМ - Це характер вирішуваних в ній прикладних задач і кваліфікація користувачів в даній сфері застосування. Характер прикладних задач конкретної сфери застосування дозволяє визначити співвідношення обсягів програм одноразового і регулярного застосування. Наприклад, при використанні ЕОМ в інженерних розрахунках це співвідношення вище, ніж в автоматизованій системі технологічної підготовки виробництва, так як перший випадок характеризується постійною появою нових завдань, що вимагають спеціальних програм для свого рішення, а другий - стабільністю вирішуваних завдань.

Кваліфікація користувачів визначається, по-перше, ступенем знання обчислювальної техніки взагалі і питань програмування та ЕОМ зокрема і, по-друге, рівнем знання алгоритмів вирішуваних завдань. З цих позицій можна виділити три категорії користувачів: програмісти-користувачі, кваліфіковані користувачі і широкий користувач.

Програміст-користувач відрізняється глибоким знанням питань, програмування на ЕОМ і алгоритмів розв'язуваних прикладних завдань. Зазвичай він знає один або кілька мов програмування, загальні принципи програмування на ЕОМ, методи розробки і налагодження прикладних програм і формальні методи вирішення прикладних завдань.

кваліфікований користувач характеризується знанням загальних принципів програмування, будь-яких мов програмування і загальних принципів і методів вирішення завдань певного класу.

широкий користувач обмежується знанням тільки найзагальніших принципів програмування, а знання прикладних задач проявляється як розуміння їх змістовної частини або тільки вміння використовувати результати їх вирішення в практичній діяльності. Це найбільш масова група користувачів ЕОМ.

Під характеристиками пакетів прикладного програмного забезпечення розуміється орієнтації прикладного пакета і ступінь автоматизації обчислювального процесу.

Орієнтація прикладного пакета МО визначається частотою появи нових прикладних задач і кваліфікацією користувачів. Якщо частота появи висока, а методи вирішення завдань щодо постійні, то зручно створювати пакети прикладних програм, що реалізують ці методи, а не їх застосування до вирішення окремих завдань. Такі пакети називаються методо-орієнтованими. У тому випадку, коли великому числу користувачів потрібно регулярне рішення певної прикладної задачі, доцільна реалізація її у вигляді окремого пакета прикладних програм. Такі пікети називаються проблемно-орієнтованими.

Важливим фактором при виборі напрямку реалізації програми є кваліфікація користувачів, для яких вона призначена. Якщо користувач пакету повинен добре володіти питаннями програмування (програміст-користувач і кваліфікований користувач), то слід розробляти методо-орієнтовані пакети. В іншому випадку (широкий користувач) необхідно створювати проблемно-орієнтовані пакети.

Ступінь автоматизації обчислювальногопроцесу визначає ступінь участі користувача в організації процесів підготовки і виконання програм. Чим вище ступінь участі користувача, тим нижче ступінь автоматизації. Очевидно, що найменшим ступенем участі в обчислювальному процесі повинен володіти широкий користувач, а це можна організувати за рахунок застосування проблемно-орієнтованих пакетів МО. Високий ступінь автоматизації обчислювального процесу може знадобитися і при жорстких часових обмеженнях, що накладаються на які вирішуються завдання з допомогою ЕОМ. Але, оцінюючи необхідний ступінь автоматизації при розробці програм, слід враховувати, що розробка програм з більш високим ступенем автоматизації обчислювального процесу вимагає, зазвичай, великих витрат часу і коштів.

Системна організація програм прикладного пакету ПО залежить від його структури. Розрізняють три види структур: бібліотеки програм, системи програмування з використанням спеціалізованих мов, програмні системи.

Бібліотека прикладних програм являє собою набір окремих, в загальному випадку, самостійних програм, призначених для вирішення простих не пов'язаних між собою завдань. Користувач в процесі експлуатації застосовує або окремі програми для вирішення невеликих прикладних задач, або використовує програми бібліотеки для реалізації окремих частин загальної задачі.

Головна перевага такої структури - це простота її розширення шляхом додавання нових програм. Однак для експлуатації бібліотеки потрібні досить глибокі знання програмування, що не дозволяє широкому споживачеві (наприклад, інженеру, що не знає програмування) використовувати її при вирішенні своїх завдань. Бібліотека прикладних програм розрахована на програмістів-користувачів і кваліфікованих користувачів.

Системи програмування з використанням спеціалізованих мов застосовуються для розробки прикладних програм конкретного класу задач. За допомогою спеціалізованих мов, які відносяться до мов вельми високого рівня, можна описувати алгоритм вирішення задачі на рівні укрупнених схем, а не детального алгоритму рішень, як того вимагають мови високого рівня, такі як Фортран, Алгол, ПЛ / 1 і ін. Рішення задач споживача забезпечується деякою сукупністю методів, послідовність і форма застосування яких описуються алгоритмом рішення на спеціалізованій мові.

Дана форма програмування призначена для програмістів-користувачів і кваліфікованих користувачів, так як в цьому випадку від користувача потрібні хороші знання методів вирішення прикладних завдань і використовуваного спеціалізованої мови.

програмні системи являють собою комплекс програм, призначених для вирішення певної, порівняно великий за обсягом завдання. Структура пакета в цьому випадку може мати дві організації: простий пакет і складний пакет (рис.4).

1.Склад і опис компонент спеціального ПО (СПО) САПР ТПП.
 В 2. Роль програмних систем САПР ТПП в сучасному |  Структура і склад програмного забезпечення (ПО) |  В 2. Роль програмних систем САПР ТПП в сучасному виробництві |  У 3. Розвиток САПР ТПП |  Структура і склад програмного забезпечення (ПО) САПР ТПП |  Основні принципи проектування ПО САПР ТПП |  Структура математичного забезпечення АСТПП |  Методи розробки ПЗ САПР |  Лінгвістичне забезпечення АСТПП |  Аналіз ефективності функціонування програмних систем |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати