Головна

У 3. Розвиток САПР ТПП

  1.  II. Виникнення і розвиток політичних вчень.
  2.  II. Розвиток теорії лідерства (керівництва) в організації.
  3.  IV. Розвиток економічних інститутів і підтримання макроекономічної стабільності
  4.  IV. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
  5.  V. ЗМІНА І РОЗВИТОК МОВИ
  6.  V. Розвиток після пубертета
  7.  VII. регіональний розвиток

Роботи по автоматизації технологічного проектування в СРСР почалися в п'ятдесяті роки під керівництвом А. М. Гільмана. Перша велика робота по вирішенню технологічних задач за допомогою ЕОМ вийшла в 1957 році. З цього моменту число робіт з цієї тематики стало зростати. Якщо спочатку автоматизацією проектування займалися тільки в ПКТИ р Горького, то вже в 1967 році число таких організацій досягло 50, а у вісімдесяті роки не було галузі, в якій її НДІ, КБ і підприємства не займалися б АСТПП.

Визначення 1: САПР ТПП - це програмно-методичний комплекс, призначений для вирішення завдань ТПП, які до створення САПР ТПП вирішував технолог.

Традиційно під цими завданнями розумілися тільки завдання цільових функцій ТПП, а саме, проектування ТП і оснащення, аналіз ТП і уніфікація виробів і ТП, групування деталей, а також завдання управління ТПП. Схема вирішення завдань ТПП представлялася у вигляді, показаному на рис.1.

Але в процесі експлуатації, тим більше проектування, виникали труднощі з накопиченням бази знань, які заважали еволюції САПР ТПП, що зменшувало життєвий цикл системи, і поширенню систем на інші підприємства. Розробники стали розуміти, що коло завдань, які вирішує заводський технолог, не обмежується тільки підготовкою виробництва для виготовлення заданого вироби з найменшими витратами часу, коштів і вартості. До


 
 


Рис.1. Традиційна схема вирішення завдань технології:

Про - оператор;

Т - технолог;

Х - вхідні дані;

Y - рішення (вихідні дані);

Е - експерти (технологи), що формують базу знань


завданням, які вирішує технолог на виробництві, відносяться і завдання накопичення знань в області технології, включно з освоєнням або розробку принципово нових технологій, проведення досліджень з порівняльного аналізу технологій в різних виробничих ситуаціях, формування правил вибору рішень і розробки технологій.

Тому розробники САПР ТПП стали займатися розробкою інваріантних по відношенню до важливість справ програмних засобів і спеціальними системами проектування алгоритмів, програм і структур САПР ТПП. Останні системи отримали назву САПР САПР ТПП. Схема вирішення завдань технології в цьому випадку представляється на рис.2. Як ми бачимо, схема САПР ТПП і ЕС суть одне і теж. Таким чином, САПР ТПП в сучасному понятті повинна бути ЕС.

У процесі рішення цільових завдань ТПП беруть участь компоненти (див. Рис.2):

1) алгоритми і програми вирішення завдань технології;

2) алгоритми і програми управління процесом проектування рішень в проблемній області;

3) програмні засоби, що забезпечують введення-виведення інформації;

4) банки даних і банки знань, які складаються з СУБД, БД і БЗ.

В процесі проектування САПР ТПП беруть участь наступні компоненти (див. Рис.2):

1) методи, алгоритми і програми побудови алгоритмів і програм САПР ТПП;

2) алгоритми і програми управління процесом накопичення знань;

3) програмні засоби, що забезпечують введення-виведення інформації;

4) банк знань.

Слід зазначити, що кошти введення-виведення в САПР ТПП і в САПР САПР ТПП розрізняються. В САПР ТПП засоби введення-виведення забезпечують інформацією користувача для вирішення завдань технології і забезпечують можливість його спілкування з ВС САПР ТПП. Це передбачає:

1) оформлення результатів вирішення завдань у вигляді зручному для подальшого використання іншими пристроями (наприклад, верстати з ЧПУ) і технологом;

2) оформлення проміжних результатів у вигляді зручному для аналізу їх технологом;


 
 


Рис.2. Склад і структура САПР ТПП і САПР САПР ТПП:

Е - експерти (технологи);

Про - оператори;

Т - технологи;

Х - вхід;

Y - вихід


3) оформлення в разі потреби питань технологу і використанню відповідей для продовження обчислювального процесу;

4) організацію в будь-який момент відповідей на питання технолога обчислювальної системі (ВС), чому була зроблена така дедукція або чому система задала таке питання технологу

В САПР САПР ТПП засоби введення-виведення орієнтовані на групу експертів-технологів, які передають свої знання ВС, тобто призначені для засвоєння знань. Це передбачає:

1) постановку задачі (опис входу і виходу завдання, схеми виконання завдання, окремих алгоритмів);

2) розробку питань ВС до експертів (для роз'яснення деяких положень);

3) розробку експертами підказок обчислювальної системі.
 В 2. Роль програмних систем САПР ТПП в сучасному |  Структура і склад програмного забезпечення (ПО) |  Основні принципи проектування ПО САПР ТПП |  Структура математичного забезпечення АСТПП |  Методи розробки ПЗ САПР |  Глава 2. Класифікація сфер застосування і користувачів САПР ТПП |  Характер розв'язуваних завдань і кваліфікація користувачів САПР ТПП |  A) Структури пакетів прикладних програм |  Лінгвістичне забезпечення АСТПП |  Аналіз ефективності функціонування програмних систем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати