Головна

В 2. Роль програмних систем САПР ТПП в сучасному виробництві

  1.  A. Розділ біомеханіки, в якому досліджується рух крові по судинній системі.
  2.  ArcView GIS. Загальні відомості про систему
  3.  B. невиробничий
  4.  B. Процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  5.  C. Астигматизм, обумовлений асиметрією оптичної системи, сферична аберація, астигматизм косих пучків, дисторсия, хроматична абеpрація.
  6.  D. Міра невизначеності в системі
  7.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.

Перед виробництвом стоять дві постійні проблеми:

· Зменшення витрат часу на цикл:

ідея побудови нової машини або приладу -> випуск нової машини або приладу;

· Дефіцит кваліфікованої робочої сили.

Від того, як ці проблеми вирішуються в конкретному виробництві, залежить його ефективність і перспективність. Погане рішення другої проблеми призводить до необгрунтованих витрат на підготовку і оплату живої праці.

Одним із шляхів вирішення цих двох проблем - це створення гнучких інтегрованих автоматизованих виробничих систем, що охоплюють весь виробничий процес підприємства, починаючи від науково - дослідних робіт і закінчуючи випуском виробів за ворота підприємства. Склад такої системи:

ГІАПС = АСНИ + АСУП

АСНИ - автоматизована система наукових досліджень;

АСУП - автоматизована система управління підприємством.

АСУП = АСУ ЕіФ + АСТеПП + АСУ ТП (ГПС)

АСУ. ЕіФ - автоматизована система вирішення економічних, фінансових і постачальницьких завдань;

АСТеПП - автоматизована система технічної підготовки виробництва;

АСУ ТП (ГПС) - автоматизована система управління ТП (гнучкі виробничі системи)

АСТеПП = АСПІК + АСТПП + АСОПП

АСПІК - автоматизована система проектування і конструювання;

АСТПП - автоматизована система технологічної підготовки виробництва;

АСОПП - автоматизована система оперативно-виробничого планування.

Положеніе1: Автоматизація ТП неможлива без автоматизації проектних робіт з проектування і конструювання виробів, проектування технологій їх виготовлення, планування виробництва в умовах швидкої зміни виробів у виробництві.

Актуальність автоматизації проектних робіт:

1. збільшення числа многономенклатурних виробництв, зниження серійності продукції, що випускається при загальному збільшенні обсягу виробництва;

2. співвідношення витрат часу на проектування вироби та технології його виготовлення (70% - 90%) і виготовлення виробу (30% - 10%);

3. співвідношення тимчасових витрат у виготовленні вироби: 95% рух і пролежування + 5% на робочому місці.

4. співвідношення тимчасових витрат при обробці вироби: 70% неодружені ходу + 30% різання.

У АСТПП повинні реалізуватися програмні системи:

· АС проектування ТП;

· АС аналізу та уніфікації виробів і ТП;

· АС проектування виробничих підрозділів;

· АС відпрацювання виробів на технологічність;

· АС проектування оснащення.

До складу цих систем входять відповідні САПР.

Положеніе2: Автоматизація можлива тільки при формалізації рішення задач.

Отже, існує зворотний зв'язок між створенням програмних систем і науковими основами технології:

· Побудова адекватних правил формування структур ТП;

· Побудова адекватних правил формування структур і розрахунку оснащення;

· Побудова правил і методів аналізу та уніфікації;

· Побудова правил відпрацювання систем на технологічність (формування понять технологічності).

Все це повинно формуватися в базі знань.

Положеніе3: Створення бази знань - складний і тривалий процес. Для його реалізації потрібні спеціальні методичні та програмні засоби, які назвемо САПР САПР ТПП (див. Рис.2).
 В 2. Роль програмних систем САПР ТПП в сучасному |  Структура і склад програмного забезпечення (ПО) САПР ТПП |  Основні принципи проектування ПО САПР ТПП |  Структура математичного забезпечення АСТПП |  Методи розробки ПЗ САПР |  Глава 2. Класифікація сфер застосування і користувачів САПР ТПП |  Характер розв'язуваних завдань і кваліфікація користувачів САПР ТПП |  A) Структури пакетів прикладних програм |  Лінгвістичне забезпечення АСТПП |  Аналіз ефективності функціонування програмних систем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати