На головну

антична філософія

  1.  IV розділ Соціальна філософія та антропологія
  2.  Англійська емпірична філософія Нового часу
  3.  Антична археологія Північного Причорномор'я
  4.  антична матриця
  5.  Антична політична думка. Вчення Платона і Аристотеля.
  6.  Антична філософія

78. Завдання {{79}} M Тема 3-0-0

Час виникнення філософії ... до н. е.

R кін. VII - поч. VI ст.

? поч. VII - кін. VI ст.

? кін. VI - поч. V ст.

? поч. VI - поч. V ст.

? кін. V - поч. IV ст.

79. Завдання {{80}} M Тема 3-0-0

Хронологічні рамки античної філософії:

R VII ст. до н. е. - V ст.

? V ст. до н. е. - IV ст.

? IV ст. до н. е. - III ст.

? III в. до н. е. - VIII ст.

? I-V ст.

80. Завдання {{81}} M Тема 3-0-0

Хронологічні рамки еллінського періоду античної філософії ... ст. до н. е.

R VII-IV

? VII-VI

? VII-V

? VI-IV

? VI-V

81. Завдання {{82}} M Тема 3-0-0

Класичний період давньогрецької філософії ... в. до н. е.

R IV

? V

? VII

? VI

? III

82. Завдання {{83}} M Тема 3-0-0

Основні характерні риси елліністичного періоду:

R космологізм

R онтологизм

? теоцентризм

? гуманізм

? сциентизм

? антропоцентризм

83. Завдання {{84}} M Тема 3-0-0

Хронологічні рамки елліністичної-римського періоду античної філософії:

R III в. до н. е. - V ст. н. е.

? II ст. до н. е. - VI ст. н. е.

? I ст. до н. е. - V ст. н. е.

? III в. до н. е. - VI ст. н. е.

? III в. до н. е. - IV ст. н. е.

84. Завдання {{85}} M Тема 3-0-0

Перша філософська школа Стародавньої Греції:

R милетская

? пифагорейская

? Елейський

? платонівська

? киническая

85. Завдання {{86}} M Тема 3-0-0

Місто, в якому виникла перша філософська школа Стародавньої Греції - ....

Правильні варіанти відповіді: М * ле # $ #;

86. Завдання {{87}} M Тема 3-0-0

Представники мілетської школи в античній філософії:

R Фалес

R Анаксимен

R Анаксимандр

? Геракліт

? Піфагор

? Демокріт

? Парменід

? Зенон

87. Завдання {{88}} M Тема 3-0-0

Проблема, висунута представниками мілетської школи античної філософії:

R першооснови

? людини

? бога

? моральності

? краси

88. Завдання {{89}} M Тема 3-0-0

Першоосновою сущого вважав воду:

R Фалес

? Анаксимен

? Анаксимандр

? Геракліт

? Піфагор

89. Завдання {{90}} M Тема 3-0-0

Філософ, який стверджував в якості першооснови воду:

Правильні варіанти відповіді: Ф * ліс;

90. Завдання {{91}} M Тема 3-0-0

Першоосновою сущого вважав повітря:

R Анаксимен

? Фалес

? Анаксимандр

? Геракліт

? Піфагор

91. Завдання {{92}} M Тема 3-0-0

Філософ, який стверджував в якості першооснови повітря - ....

Правильні варіанти відповіді: Ан * кс * мен;

92. Завдання {{93}} M Тема 3-0-0

Першоосновою сущого вважав вогонь:

R Геракліт

? Анаксимен

? Фалес

? Анаксимандр

? Піфагор

93. Завдання {{94}} M Тема 3-0-0

Філософ, який стверджував в якості першооснови вогонь:

R Геракліт

? Анаксимен

? Фалес

? Анаксимандр

? Піфагор

94. Завдання {{95}} M Тема 3-0-0

Філософ, який запропонував вважати вічними незмінними первовещества землю, воду, повітря і вогонь:

R Емпедокл

? Фалес

? Анаксимен

? Анаксимандр

? Геракліт

95. Завдання {{96}} M Тема 3-0-0

Поняття античної філософії, що позначає "слово", "сенс", розумний принцип, який править світом - ....

Правильні варіанти відповіді: лог * с;

96. Завдання {{97}} M Тема 3-0-0

Поняття, введене античним філософом Анаксимандром, для позначення першооснови - ....

Правильні варіанти відповіді:  * П * йрон;

97. Завдання {{98}} M Тема 3-0-0

Першоосновою сущого вважав апейрон:

R Анаксимандр

? Емпедокл

? Фалес

? Анаксимен

? Геракліт

98. Завдання {{99}} M Тема 3-0-0

Поняття, яким користувалися послідовники Піфагора для позначення первоначала- ....

Правильні варіанти відповіді: ч * сло;

99. Завдання {{100}} M Тема 3-0-0

Античний автор діалектичного висловлювання "... все народжується через розбрат і в разі потреби" - ....

Правильні варіанти відповіді: Г * р * клі # $ #;

100. Завдання {{101}} M Тема 3-0-0

Поняття давньогрецької філософії, що характеризує організованість космосу, на противагу хаосу - ....

Правильні варіанти відповіді: г * рмония;

101. Завдання {{102}} M Тема 3-0-0

Античний автор висловлювання "не можна двічі увійти в одну і ту ж річку" - ....

Правильні варіанти відповіді: Г * р * клі # $ #;

102. Завдання {{103}} M Тема 3-0-0

Античний філософ, який стверджував, що буття і небуття нерозривні:

R Геракліт

? Парменід

? Демокріт

? Фалес

? Сократ

103. Завдання {{104}} M Тема 3-0-0

Представники елейськой школи античної філософії:

R Ксенофан

R Парменід

R Зенон

? Фалес

? Анаксимен

? Анаксимандр

? Геракліт

? Піфагор

104. Завдання {{105}} M Тема 3-0-0

Античний автор тези: "Є буття, а небуття зовсім немає ...":

R Парменід

? Демокріт

? Геракліт

? Фалес

? Сократ

105. Завдання {{106}} M Тема 3-0-0

Автор вислову: "Одне і те ж є думка і буття ...":

R Парменід

? Сенека

? Геракліт

? Анаксагор

? Анаксимен

106. Завдання {{107}} M Тема 3-0-0

Елейський мислитель - автор знаменитих апорії - ...

R Зенон

? Ксенофан

? Парменід

? Демокріт

? Діоген

107. Завдання {{108}} M Тема 3-0-0

Геракліт стверджував, що світ перебуває у вічному ....

Правильні варіанти відповіді: руху # $ #;

108. Завдання {{109}} M Тема 3-0-0

Світ знаходиться у вічному русі стверджував:

R Геракліт

? Парменід

? Зенон

? Ксенофан

? Емпедокл

109. Завдання {{110}} M Тема 3-0-0

Головний наслідок з онтології Парменіда - буття ні свойственно- ....

Правильні варіанти відповіді: рух;

110. Завдання {{111}} M Тема 3-0-0

Геракліт як онтологічної основи вважав:

R вогонь

? воду

? повітря

? землю

? ідею

111. Завдання {{112}} M Тема 3-0-0

Античний філософ, який вважав, що рух неможливо:

R Зенон

? Платон

? Геракліт

? Фалес

? Сократ

112. Завдання {{113}} M Тема 3-0-0

Античний філософ, який представляв буття у вигляді дрібних, неподільних, невидимих ??частинок - ....

Правильні варіанти відповіді: Д * м * кри # $ #;

113. Завдання {{114}} M Тема 3-0-0

Буття складається з найдрібніших, неподільних, невидимих ??частинок вважав:

R Демокріт

? Геракліт

? Парменід

? Емпедокл

? Фалес

114. Завдання {{115}} M Тема 3-0-0

Поняття, використане Демокритом для позначення неподільних матеріальних елементів - ....

Правильні варіанти відповіді: атом;

115. Завдання {{116}} M Тема 3-0-0

Поняття, що означає, по Демокріту, небуття - ....

Правильні варіанти відповіді: порожнеча;

116. Завдання {{117}} M Тема 3-0-0

Онтологічна концепція, розроблена античними філософами Левкіппа і Демокрітом - ....

Правильні варіанти відповіді: атомізм;

117. Завдання {{118}} M Тема 3-0-0

Філософський напрямок розвинене в поглядах Демокріта:

R атомізм

? телеологизм

? стоїцизм

? екзистенціалізм

? скептицизм

118. Завдання {{119}} M Тема 3-0-0

Творець атомістичної теорії:

R Демокріт

? Сократ

? Платон

? Аристотель

? Діоген

119. Завдання {{120}} M Тема 3-0-0

Піфагор стверджував, що ...

R світ є гармонія чисел

? все складається з атомів

? буття є єдина неподільна сутність

? все поняття укладені в самій людині

? буття і небуття нерозривні

120. Завдання {{121}} M Тема 3-0-0

Філософ-софіст:

R Протагор

? Сократ

? Платон

? Аристотель

? Фалес

121. Завдання {{122}} M Тема 3-0-0

Античний автор тези "людина - міра всіх речей":

R Протагор

? Сократ

? Платон

? Аристотель

? Піфагор

122. Завдання {{123}} M Тема 3-0-0

"Людина - міра всіх речей" - стверджував ...

Правильні варіанти відповіді: Пр * т * гір;

123. Завдання {{124}} M Тема 3-0-0

Філософи, які висунули тезу "людина - міра всіх речей":

R софісти

? кініки

? стоїки

? неоплатоники

? перипатетики

124. Завдання {{125}} M Тема 3-0-0

Представники афінської школи філософії:

R Сократ

R Платон

R Аристотель

? Протагор

? Діоген

? Сенека

? Антисфен

? Епікур

125. Завдання {{126}} M Тема 3-0-0

Злі вчинки, відповідно до Сократа, є наслідком:

R людського незнання

? злий природи людини

? поганого виховання

? поганих суспільних звичаїв

? божественного промислу

126. Завдання {{127}} M Тема 3-0-0

Поняття "софія" в епоху античності:

R мудрість

? краса

? космос

? знання

? логос

127. Завдання {{128}} M Тема 3-0-0

Давньогрецький філософ, що зв'язав чеснота зі знанням:

R Сократ

? Геракліт

? Платон

? Демокріт

? Аристотель

128. Завдання {{129}} M Тема 3-0-0

За Платоном буття ділиться на світ речей, матерію і світ - ....

Правильні варіанти відповіді: иде # $ #;

129. Завдання {{130}} M Тема 3-0-0

Справжнім буттям за Платоном є:

R світ ідей

? світ речей

? матерія

? космос

? людина

130. Завдання {{131}} M Тема 3-0-0

Античний мислитель, який вважав вищої ідеєю ідею "блага":

R Платон

? Аристотель

? Геракліт

? Парменід

? Сократ

131. Завдання {{132}} M Тема 3-0-0

Форма державного правління найбільш неприйнятна з точки зору Платона:

R демократія

? аристократія

? тимократия

? олігархія

? монархія

132. Завдання {{133}} M Тема 3-0-0

Науку про сущому, причини і початки Аристотель називав ... філософією

R першої

? другий

? третьої

? четвертої

? п'ятої

133. Завдання {{134}} M Тема 3-0-0

Науку про природу Арістотель називав ... філософією

R другий

? першої

? третьої

? четвертої

? п'ятої

134. Завдання {{135}} M Тема 3-0-0

Термін, що позначає першу філософію, за Арістотелем, предмет якої умосяжні надчуттєві вічні сутності - ....

Правильні варіанти відповіді: мет * фізика;

135. Завдання {{136}} M Тема 3-0-0

Філософське вчення, що приписують процесам і явищам природи целесообразность- ....

Правильні варіанти відповіді: т * л * ологов;

136. Завдання {{137}} M Тема 3-0-0

Процеси і явища природи мають доцільність, стверджує:

R телеологія

? антропологія

? теологія

? онтологія

? феноменологія

137. Завдання {{138}} M Тема 3-0-0

Представники філософської школи кініків:

R Антисфен

R Діоген

? Епікур

? Емпедокл

? Платон

? Сенека

? Плотін

138. Завдання {{139}} M Тема 3-0-0

Філософські школи елліністичної-римського періоду:

R епікуреїзм

R стоїцизм

R скептицизм

? кінізм

? платонізм

? пифагореизм

? прагматизм

? позитивізм

139. Завдання {{140}} M Тема 3-0-0

Основоположники кинизма:

R Антисфен

R Діоген

? Епікур

? Марк Аврелій

? Епіктет

? Сенека

140. Завдання {{141}} M Тема 3-0-0

Філософія кинизма закликала до ...

R відмови від задоволень

? незворушності духу

? пошуку насолод

? схиляння перед суспільством

? схиляння перед богами

141. Завдання {{142}} M Тема 3-0-0

Свобода для кініків - це ...

R відмова від норм поведінки

? пізнана необхідність

? відсутність обмежень

? задоволення потреб

? радість спілкування

142. Завдання {{143}} M Тема 3-0-0

Філософська дисципліна, що вивчає мораль, моральність - ....

Правильні варіанти відповіді: етика;

143. Завдання {{144}} M Тема 3-0-0

Античний філософ, який розробляв проблеми щастя, свободи людини, подолання їм страху перед смертю і богами:

R Епікур

? Сократ

? Платон

? Сенека

? Аристотель

144. Завдання {{145}} M Тема 3-0-0

Етичне вчення Епікура можна визначити як етику ...

R свободи

? необхідності

? відповідальності

? благородства

? одкровення

145. Завдання {{146}} M Тема 3-0-0

Епікур під насолодою розумів ...

R свободу від страждань тіла і сум'яття душі

? повне задоволення своїх потреб

? активний спосіб життя

? життя на благо людства

? пристрасне прагнення до пізнання Бога

146. Завдання {{147}} M Тема 3-0-0

Основний принцип індивідуалістичної етики Епікура: "Живи ..."

R непомітно

? діяльно

? активно

? релігійно

? пристрасно

147. Завдання {{148}} M Тема 3-0-0

Філософ, чий девіз був "живи непомітно":

R Епікур

? Сократ

? Платон

? Цицерон

? Плотін

148. Завдання {{149}} M Тема 3-0-0

Поняття, що означає незворушність духу - ....

Правильні варіанти відповіді: атараксия; * Т * РАКС;

149. Завдання {{150}} M Тема 3-0-0

Поняття "атараксія" означає:

R незворушність духу

? чуттєві насолоди

? душевну хворобу

? нескінченні страждання

? прагнення до пізнання

150. Завдання {{151}} M Тема 3-0-0

Засновник вчення стоїків:

R Зенон з Кітеона

? Марк Аврелій

? Геракліт з Ефеса

? Діоген Синопський

? Панецій з Родосу

151. Завдання {{152}} M Тема 3-0-0

Хронологічні рамки раннього стоїцизму:

R III-II ст. до н. е.

? II-I ст. до н. е.

? I-II ст. н. е.

? III в. до н. е. - II ст. н. е.

? II ст. до н. е. - I в. н. е.

152. Завдання {{153}} M Тема 3-0-0

Представники раннього стоїцизму:

R Зенон

R Хрисипп

? Панецій

? Посидоний

? Сенека

? Марк Аврелій

153. Завдання {{154}} M Тема 3-0-0

Хронологічні рамки середнього стоїцизму:

R II-I ст. до н. е.

? III-II ст. до н. е.

? I-II ст. н. е.

? III в. до н. е. - II ст. н. е.

? II ст. до н. е. - I в. н. е.

154. Завдання {{155}} M Тема 3-0-0

Представники середнього стоїцизму:

R Панецій

R Посидоний

? Зенон

? Хрисипп

? Сенека

? Марк Аврелій

155. Завдання {{156}} M Тема 3-0-0

Хронологічні рамки пізнього стоїцизму:

R I-II ст. н. е.

? II-I ст. до н. е.

? III-II ст. до н. е.

? III в. до н. е. - II ст. н. е.

? II ст. до н. е. - I в. н. е.

156. Завдання {{157}} M Тема 3-0-0

Представники пізнього стоїцизму:

R Сенека

R Марк Аврелій

? Панецій

? Посидоний

? Зенон

? Хрисипп

157. Завдання {{158}} M Тема 3-0-0

Філософ - ідеал стоїків:

R Діоген Синопський

? Марк Аврелій

? Панецій Родоський

? Геракліт

? Парменід Елейський

158. Завдання {{159}} M Тема 3-0-0

Вчення, які ототожнюють Бога і світ в цілому - ....

Правильні варіанти відповіді: п * нт * вим;

159. Завдання {{160}} M Тема 3-0-0

Бога і світове ціле ототожнює:

R пантеїзм

? деїзм

? політеїзм

? монотеїзм

? атеїзм

160. Завдання {{161}} M Тема 3-0-0

Громадянин єдиної світової держави, в філософії стоїків - ....

Правильні варіанти відповіді: до * см * п * літ;

161. Завдання {{162}} M Тема 3-0-0

Основне поняття етики стоїцизму, повна свобода душі від пристрастей і афектів - ....

Правильні варіанти відповіді:  * Патия;

162. Завдання {{163}} M Тема 3-0-0

Сила, яка керує світом, в філософії стоїків - ....

Правильні варіанти відповіді: фатум;

163. Завдання {{164}} M Тема 3-0-0

Філософ стоїк, який вважав, що при безнадійної заплутаності в протиріччях людина повинна добровільно йти з життя:

R Марк Аврелій

? Августин Блаженний

? Фома Аквінський

? Діоген Лаертський

? Геракліт

164. Завдання {{165}} M Тема 3-0-0

Філософська школа античності, що характеризується сумнівом в можливостях пізнання - ....

Правильні варіанти відповіді: ск * пт * цізм;

165. Завдання {{166}} M Тема 3-0-0

Засновник скептицизму:

R Піррон

? Плотін

? Сенека

? Парменід

? Зенон

166. Завдання {{167}} M Тема 3-0-0

Засновник неоплатонізму:

R Плотін

? Піррон

? Сенека

? Парменід

? Зенон

167. Завдання {{168}} M Тема 4-0-0

Вища ступінь буття по Греблю:

R Єдине

? Розум

? Душа

? Нус

? Природа
 тематична структура |  Філософія епохи Відродження |  Філософія Нового часу |  Філософія епохи Просвітництва |  Німецька класична філософія |  марксистська філософія |  Західна філософія XIX-XX століть |  Російська філософія |  Буття. Матерія. Діалектика. |  Свідомість. Пізнання. Істина. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати