На головну

Співвідношення юридичної відповідальності і державного примусу.

  1.  I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  2.  III. Страхування відповідальності судновласника.
  3.  А. С. Макаренка про відповідальність.
  4.  Автоматизація ведення Державного кадастру нерухомості
  5.  Агентський договір: поняття, співвідношення з договорами комісії і доручення.
  6.  Американська модель державного регулювання конкуренції на ринку
  7.  АНАЛІЗ І ОЦІНКА РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Юридична відповідальність частіше визначається через різні форми державного примусу. Але державний примус застосовується толко при реалізації негативної відповідальності як допоміжний засіб. В умовах демократизації держави сфера примусу звужується. Юридична відповідальність і державний примус -несовпадающіе поняття, т. К. Вони розходяться в часі. Примус до дотриманню норм права є наслідком примусового притягнення до відповідальності, метод впливу на правопорушника. Іноді заходи державного примусу застосовуються незалежно від юридичної відповідальності (примусове лікування, затримання за підозрою). Юридична відповідальність певним чином співвідноситься з різними формами державно-правового впливу. Її соціальне призначення в тому, щоб викликати позитивні для суспільства вчинки і профілактичне застосування. Юридична відповідальність взаємопов'язана з усіма частинами норми права, а не тільки з санкцією. Юридична відповідальність і правове покарання -несовпадающіе поняття. Покарання є значний, але не єдиний елемент структури механізму юридичної відповідальності.

Нерідко державний примус зводиться виключно до юридичної відповідальності і всяке примусове вплив з боку держави трактується як юридична відповідальність. Це неправильно, так як державний примус набагато ширше юридичної відповідальності. До заходів державного примусу крім юридичної відповідальності ставляться:

 Заходи захисту суб'єктивних прав - В зазначених у законі випадках держава застосовує примусові заходи з метою відновлення порушеного права і захисту суб'єктивних прав без залучення порушника до відповідальності (віндикація, стягнення аліментів і т. П).

 Запобіжні заходи - Вони застосовуються для попередження, припинення правопорушень. Оскільки в цьому випадку правопорушення відсутня, немає і мети покарання винного (затримання, обшук, огляд багажу і т. П).

 Примусові заходи виховного впливу - застосовуються до неповнолітніх (недієздатним) особам за вчинення суспільно небезпечних діянь. Вони також не несуть елементів кари.

 Заходи медичного характер - примусове лікування в умовах, що забезпечують громадську безпеку осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння в стані неосудності (приміщення душевнохворого порушника в психіатричний стаціонар).

реквізиція - Вилучення в екстрених випадках майна у власників в державних або громадських інтересах з виплатою його вартості.

Усі перелічені заходи носять державно-правовий характер, здійснюються на правовій основі.

 
 Структура теорії держави і права |  Функції теорії держави і права |  Загальна характеристика методології ТГП. |  Загально методи дослідження держави і права. |  Міжгалузеві методи дослідження держави і права. |  Критерії істинності знань про державу і право |  Взаємодія ТГП з іншими гуманітарними науками. |  Місце теорії держави і права в системі наук про державу і право. |  Історія становлення загальнотеоретичної науки про державу і право. |  Основні теорії походження держави |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати