На головну

розвитку туризму

  1.  A. Релятивизация понять як джерело розвитку пізнання
  2.  I. Донаучний етап розвитку геологічних знань (від давнини до середини XVIII століття).
  3.  I. Три періоду розвитку
  4.  II. Періоди фізичного розвитку
  5.  II. Поняття і види динаміки мови. Екстра-та інтралінгвістичні (внутрішні) умови розвитку мови.
  6.  II. Етапи інноваційного розвитку
  7.  III. Класичний період розвитку геології (друга половина XIX ст.).

6. ... - - процес розробки планів, що включає визначення показників діяльності в умовах ресурсних обмежень

+: Планування

7. Основним етапом цільового планування є:

-: Пошук проблем і проблемних ситуацій

+: Пошук цілей

-: Аналіз чинників і конкурентоспроможності ринку

-: Ресурсне забезпечення програм

8. Послідовність етапів процесу планування

1: аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища; формулювання проблеми;

2: планування цілей

3: планування коштів, необхідних для досягнення цілей, в тому числі ресурсів;

4: вибір оптимального варіанту розвитку (стратегій)

5: підготовка планів і програм розвитку

6: контроль за здійсненням планів

9. Сутність регіонального туристського планування

-: Збереження культурної спадщини

+: Розробка програм та планів розвитку туризму з урахуванням специфічних умов конкретного регіону

-: Просування регіонального турпродукту на міжнародний ринок

-: Планування потоків туристів в регіон

10. .... планування - Це прийняття рішень про те, як повинні бути розподілені ресурси організації для досягнення стратегічних цілей

+: Тактичне

-: Стратегічне

-: Оперативне

11. Принцип ...... означає повсюдне та обов'язкове застосування планів при виконанні будь-якого виду туристської діяльності.

+: Необхідності

-: Науковості

-: Гнучкості

Тема 3. Методи планування і прогнозування
 С. А. Боголюбова |  Санкт-Петербург |  ВСТУП |  ТЕМА 1. |  РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ |  Тема 3. |  Тема 4. |  РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ |  ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ |  РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати