Головна

III. Завдання на встановлення відповідності.

  1.  III. Завдання на встановлення відповідності.
  2.  III. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  3.  III. Встановлення величини інтервалів в групах.
  4.  III. встановлення цілей
  5.  III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ навіювання з відривом.
  6.  IV Завдання на встановлення відповідності.

1. Відповідність між елементом правової норми і його характеристикою:

 1) гіпотеза; 2) диспозиція; 3) санкція;  а) елемент правової норми, в якому вказується, при яких умовах слід керуватися цим правилом; б) елемент правової норми, в якому визначається, які заходи державного впливу можуть застосовуватися до порушника даної норми; в) елемент правової норми, в якому вказується, яким може бути або повинна бути поведінка за наявності певних умов.

2. Відповідність між галуззю права і інститутом, який до неї відноситься:

 1) трудовий договір;  а) громадянське право;
 2) право власності; 3) громадянство; 4) аліментні зобов'язання; 5) злочин;  б) сімейне право; в) трудове право; г) кримінальне право; д) конституційне право.

3. Відповідність між елементом системи права і видом, який до неї відноситься:

 1) галузь права; 2) підгалузь права; 3) інститут права;  а) громадянське право; б) авторське право; в) фізичні особи.

Тема 3

ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

I. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Законодавчим органом в Республіці Білорусь є:

а) Уряд Республіки Білорусь;

б) Парламент Республіки Білорусь;

в) Президент Республіки Білорусь;

г) міністерство Республіки Білорусь;

д) Верховний суд Республіки Білорусь.

2. Конституція Республіки Білорусь була прийнята в:

а) 1991 р .;

б) 1993 р .;

в) 1994 р .;

г) 1995 р .;

д) 1996 р

3. Термін повноважень Парламенту Республіки Білорусь становить:

а) 3 роки;

б) 4 роки;

в) 5 років;

г) 6 років;

д) 10 років.

4. Уряд Республіки Білорусь є:

а) Рада Міністрів;

б) Рада Республіки;

в) Національні збори;

г) Прем'єр-міністр;

д) кабінет міністрів.

5. Щоб стати депутатом Палати Представників Парламенту Республіки Білорусь, необхідно досягти віку:

а) 18 років;

б) 20 років;

в) 21 років;

г) 25 років;

д) 30 років.

6. Вимоги, які пред'являються до кандидата на посаду Президента Республіки Білорусь:

а) громадянство Республіки Білорусь, проживання в Республіці Білорусь протягом останніх 10 років, вік старше 35 років;

б) громадянство Республіки Білорусь за народженням, проживання в Республіці Білорусь протягом останніх 10 років, вік старше 35 років;

в) громадянство Республіки Білорусь за народженням, проживання в Республіці Білорусь протягом останніх 10 років, вік старше 30 років;

г) проживання в м Мінську, громадянство Республіки Білорусь за народженням, вік старше 30 років;

д) громадянство Республіки Білорусь за народженням, проживання в Республіці Білорусь протягом останніх 7 років, вік старше 35 років.

7. Вищі судові інстанції в Республіці Білорусь:

а) Верховний Суд, Вищий Господарський Суд, Урядовий Суд;

б) Конституційний Суд, Верховний Суд, Вищий Господарський Суд;

в) Верховний Суд, Вищий Господарський Суд, Парламентський Суд;

г) Вищий Суд, Вищий Господарський Суд, Урядовий Суд;

д) Верховний Суд, Вищий Господарський Суд, Народний Суд.

8. Парламент Республіки Білорусь є:

а) вищий законодавчий орган Республіки Білорусь;

б) представницький і законодавчий орган Республіки Білорусь;

в) центральний виконавчий орган Республіки Білорусь;

г) вищий контрольний орган Республіки Білорусь.

9. Зміни і доповнення до Конституції Республіки Білорусь були внесені в:

а) 1994 і 2002 рр .;

б) 1996 і 2003 рр .;

в) 1996 і 2004 років .;

г) 2004 і 2006 рр .;

д) 1996 і 2002 рр.

10. Термін повноважень Президента Республіки Білорусь становить:

а) 3 роки;

б) 5 років;

в) 6 років;

г) 7 років;

д) 10 років.

11. Палати Парламенту Республіки Білорусь називаються:

а) Палата представників і Рада Міністрів;

б) Рада Республіки і Палата представників;

в) Палата представників і Кабінет міністрів;

г) Палата лордів і Палата представників;

д) кабінет міністрів і Рада Республіки.

12. Встановлений в державі порядок організації і проведення виборів називається:

а) виборчою системою;

б) активним виборчим правом;

в) пасивним виборчим правом;

г) республіканським референдумом;

д) місцевим референдумом.

13. Щоб бути членом Ради Республіки необхідно досягти віку:

а) 18 років;

б) 20 років;

в) 21 років;

г) 25 років;

д) 30 років.

14. Справи в судах Республіки Білорусь можуть розглядатися:

а) одноосібно і судом присяжних засідателів;

б) одноосібно і колегіально у складі двох суддів;

в) одноосібно і колегіально у складі трьох суддів;

г) одноосібно і колегіально у складі п'яти суддів;

д) тільки судом присяжних засідателів.

15. Прем'єр-міністр Республіки Білорусь є:

а) главою Парламенту Республіки Білорусь;

б) главою Уряду Республіки Білорусь;

в) вищим посадова особа;

г) головою Ради Республіки.

16. Парламент Республіки Білорусь є:

а) Палата представників Республіки Білорусь;

б) Рада Республіки Республіки Білорусь;

в) Рада міністрів Республіки Білорусь Республіки Білорусь;

г) Національні збори Республіки Білорусь;

д) Державна Дума Республіки Білорусь.

17. Придбання громадянства Республіки Білорусь не здійснюється:

а) за народженням;

б) в порядку реєстрації;

в) в порядку прийому;

г) в результаті укладення шлюбу з громадянином Республіки Білорусь.

18. За сферою застосування референдум буває:

а) республіканський і обласної;

б) обласний та міський;

в) державний і недержавний;

г) республіканський і місцевий;

д) міський і сільський.

19. Вислів «Справи в судах розглядаються одноосібно» означає, що:

а) справа розглядається стосовно одного підсудного;

б) справа розглядається щодо кожного підсудного окремо;

в) справа розглядається одним суддею;

г) на розгляді справи може бути присутнім тільки один учасник процесу.

20. Необхідно постійно проживати особі на території області, щоб бути членом Ради Республіки:

а) не менше 3 років;

б) не менше 5 років;

в) не менше 7 років;

г) не менше 10 років;

д) закон не містить такої вимоги для кандидатів в члени Ради Республіки.

21. Необхідно постійно проживати особі на території Республіки Білорусь, щоб отримати громадянство Республіки Білорусь:

а) не менше 3 років;

б) не менше 5 років;

в) не менше 7 років;

г) не менше 10 років;

д) закон не містить такої вимоги для набуття громадянства Республіки Білорусь.

22. Чи не є принципом конституційного ладу:

а) принцип народовладдя;

б) принцип поділу і взаємодії влади;

в) принцип державного суверенітету;

г) принцип захисту Вітчизни.

23. Державна влада поділяється на гілки:

а) законодавчу, виконавчу і президентську;

б) законодавчу, судову і парламентську;

в) законодавчу, виконавчу і судову;

г) виконавчу, судову і народну.

24. Допускається вихід з громадянства, якщо:

а) особа не має законного джерела існування на території Республіки Білорусь:

б) особа має заборгованість по податках;

в) особа має непогашені борги перед фізичними особами Республіки Білорусь;

г) особа має непогашені борги перед юридичними особами Республіки Білорусь.

25. Втрата громадянства Республіки Білорусь дитиною за заявою батьків допускається тільки за згодою дитини, яка досягла віку:

а) 10 років;

б) 12 років;

в) 14 років;

г) 16 років.

26. Чи мають право брати участь у виборах:

а) громадяни, визнані судом недієздатними;

б) особи, які тримаються в місцях позбавлення волі;

в) особи, щодо яких обрано запобіжний захід - утримання під вартою;

г) особи, які зловживають алкогольними напоями, наркотичними речовинами.

27. Чи не є елементом конституційного ладу:

а) економічна система;

б) політичний плюралізм;

в) соціальна структура;

г) захист Вітчизни.

28. На референдум можна виносити питання:

а) про податки;

б) про амністію;

в) про зміну Конституції Республіки Білорусь;

г) про бюджет.

29. Встановлює державні свята і святкові дні:

а) Президент Республіки Білорусь;

б) Парламент Республіки Білорусь;

в) Уряд Республіки Білорусь;

г) Верховний суд Республіки Білорусь.

30. Здійснює помилування засуджених:

а) Президент Республіки Білорусь;

б) Парламент Республіки Білорусь;

в) Уряд Республіки Білорусь;

г) Верховний суд Республіки Білорусь.

31. Має право скасовувати акти Уряду Республіки Білорусь:

а) Президент Республіки Білорусь;

б) Парламент Республіки Білорусь;

в) Комітет державного контролю Республіки Білорусь;

г) Верховний суд Республіки Білорусь.

32. Не має права законодавчої ініціативи:

а) Президент Республіки Білорусь;

б) Парламент Республіки Білорусь;

в) Уряд Республіки Білорусь;

г) Комітет державного контролю.

33. Термін повноважень Уряду становить:

3 роки;

4 роки;

5 років;

10 років.

34. Рішення Уряду Республіки Білорусь оформляються у вигляді:

а) указів;

б) наказів;

в) постанов;

г) законів.

35. На посаду прокурора міста призначаються особи віком не молодше:

а) 23 років;

б) 25 років;

в) 30 років;

г) 35 років.

36. Чинна Конституція Республіки Білорусь складається з:

а) 128 статей;

б) 146 статей;

в) 189 статей;

г) 212 статей.

37. Комітет державного контролю Республіки Білорусь:

а) призначається Парламентом Республіки Білорусь;

б) призначається Президентом Республіки Білорусь;

в) призначається Радою міністрів Республіки Білорусь;

г) обирається народом.

38. Чи не є актом прокурорського нагляду:

а) протест;

б) офіційне попередження;

в) офіційне зауваження;

г) постанова.

39. Чи не є видом прокурорського нагляду:

а) нагляд за виконанням законодавства;

б) нагляд за відповідністю закону судових постанов;

в) нагляд за дотриманням законодавства при виконанні судових постанов;

г) нагляд за дотриманням порядку в суспільстві.

40. Чи не входить в компетенцію Комітету державного контролю:

а) здійснення контролю за виконанням республіканського бюджету;

б) здійснення контролю за витрачанням коштів республіканського
 і місцевих бюджетів на утримання державних органів;

в) здійснення контролю здійснення контролю за збереженням
 і використанням державного майна;

г) за відповідністю Конституції Республіки Білорусь прийнятих нормагтівних правових актів.
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |  ББК 67.0я73 |  ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА |  III. Продовжіть вислів. |  IV. Завдання на встановлення відповідності. |  ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА |  III. Завдання на встановлення відповідності. |  ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА |  IV. Завдання на встановлення відповідності. |  ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати