На головну

Виявлення порушень письма і читання

  1.  F81.0 Специфічне розлад читання.
  2.  Автокорреляция рівнів часового ряду і виявлення його структури
  3.  Квиток 42 Теорія переваги ліквідності
  4.  Біологічне значення регуляції рН, наслідки порушень
  5.  Види порушень чутливості.
  6.  види правопорушень
  7.  види правопорушень

Логопедичні обстеження дітей з дисграфією і дислексією має встановити:

1) ступінь засвоєння навичок звукового аналізу;

2) ступінь засвоєння навичок письма і читання;

3) стан усного мовлення в цілому, тобто рівень розвитку фонетико-фонематичної та лексико-граматичної сторін мови.

Однією з умов розвитку писемного мовлення є наявність досвіду свідомого аналізу та синтезу складових її звуків, без чого процеси листи 'і читання виявляються неможливими. Таким чином, перш за все необхідно виявити готовність дитини усно проводити аналіз звукового складу слів. Для цієї мети існує багато різноманітних прийомів:

1. Розрізнення і виділення звуків зі складу слова. Спочатку перевіряється вміння виділяти голосні звуки.

Логопед вимовляє голосно і протяжно звуки а и о Пропонує дитині повторювати ці звуки за ним. Потім називає слова, де ці звуки стоять на початку і знаходяться під наголосом (Оси, Аня, Аля, Оля і ін.), а дитина визначає, який перший звук в кожному слові. Аналогічно відпрацьовуються всі інші голосні звуки.

Після цього можна запропонувати дитині виділяти приголосний звук, перш знаходиться в кінці слова, потім - на початку.

Логопед називає слова, а дитина піднімає руку, якщо почує слово, закінчується (починається) на заданий звук.
 від авторів |  Глава I. Введення в логопедії логопедія, її предмет, завдання, методи |  Причини мовних порушенні |  Класифікація порушень мови |  Анатомо-фізіологічні механізми мовлення |  Будова мовного апарату |  Роль слуху і зору в розвитку мови дітей |  Особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку |  контрольні завдання |  Класифікація звуків російської мови |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати