Головна

Дослід 4. Умови розчинення опадів.

  1.  Hарушеніе умови очікування додаткових ресурсів
  2.  I. Виробничі умови праці
  3.  II. Поняття і види динаміки мови. Екстра-та інтралінгвістичні (внутрішні) умови розвитку мови.
  4.  II. Умови виконання законів Менделя
  5.  III. Умови та порядок проведення
  6.  IV. Ринок, як форма функціонування товарного виробництва. Умови переходу ринкової економіки.
  7.  IV. Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти

А. Вплив величини добутку розчинності на розчинення опадів. У трьох пробірках окремо отримати опади хлориду, броміду і йодиду срібла взаємодією розчинів відповідних солей з нітратом срібла (по 2-3 краплі кожного реактиву).

Відзначити колір опадів. До опадам в кожну пробірку додати по 2-3 краплі розчину аміаку. Розмішати вміст пробірок скляній паличкою.

В якому випадку осад розчиняється швидко? Осад якого речовини практично не розчиняється?

Написати рівняння реакцій розчинення опадів відповідних галогенідів срібла у водному розчині аміаку, що протікають з утворенням комплексного іона [Ag (NH3)2]+. Написати вирази творів, розчинності для хлориду, броміду і йодиду срібла та вказати їх числові значення. Пояснити причину розчинення галогенідів срібла в аміаку. Чому бромід срібла розчиняється в. аміаку повільніше, ніж хлорид, а йодид срібла практично не розчиняється в аміаку?

Б. Вплив концентрації іонів розчинника на розчинення опадів.У двох пробірках отримати осад оксалату кальцію взаємодією розчинів солі кальцію і оксалату амонію (2-3 краплі). Додати в одну пробірку кілька крапель 2 н. розчину соляної кислоти до повного розчинення осаду. В іншу пробірку стільки ж 2 н. розчину оцтової кислоти. Відзначити практичну нерозчинність оксалату кальцію в останньому випадку.

Написати іонні рівняння протікають реакцій і вираз твори розчинності.

Пояснити, чому осад оксалату кальцію розчиняється в соляної кислоті і практично не розчиняється в оцтової.

Концентрація якого іона впливає на розчинення оксалату кальцію в кислотах?
 Загальна хімія 1 сторінка |  Загальна хімія 2 сторінка |  Загальна хімія 3 сторінка |  Вступ |  Правила роботи в лабораторії |  Загальні відомості |  Виконання роботи |  Обробка результатів експерименту |  Виконання роботи. |  Обробка результатів експерименту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати