Головна

Вступ

  1.  I. ВСТУП
  2.  I. Вступ
  3.  I. Вступ
  4.  I. ВСТУП
  5.  I. ВСТУП
  6.  I. Вступ.
  7.  I. ВСТУП.

Лабораторні роботи по загальної та неорганічної хімії проводяться з метою закріплення теоретичного матеріалу, який викладається на лекціях і самостійно опрацьовується студентами за підручниками і навчальними посібниками. В ході лабораторного практикуму студенту ставиться завдання освоїти прийоми і методи ведення хімічного експерименту, набути навичок роботи з апаратурою і реактивами, навчиться основних способів обробки експериментальних даних і оцінки похибок отриманих результатів.

Методичні вказівки в стислій формі знайомлять студентів з основними теоретичними положеннями, що відносяться до даної лабораторної роботи або групі лабораторних робіт зі схожою тематикою, основним обладнанням і прийомами роботи на ньому, правилами оформлення лабораторних протоколів, обробкою результатів експерименту.

Рекомендується наступний порядок виконання робіт. На початку семестру студенти отримують у викладача графік виконання лабораторних робіт (або можуть ознайомитися з ним на дошці оголошень кафедри загальної та фізичної хімії). Студенти повинні приходити на лабораторну роботу заздалегідь підготовленими: мати при собі методичні вказівки до лабораторної роботи та бланк протоколу лабораторної роботи. Протокол заповнюється студентом в ході виконання лабораторного практикуму. Зміст протоколу є в методичних вказівках до лабораторної роботи.

Перед виконанням лабораторної роботи студенти повинні отримати до неї допуск. Для допуску потрібне знання теоретичних основ виконуваної роботи в межах даних методичних вказівок, ходу її виконання, порядку записи та обробки результатів вимірювань і похибок, наявність протоколу ведення експерименту, що містить необхідні вихідні дані і таблиці для запису експериментальних даних (зразок протоколу див. Додаток 1 ).

Для виконання експериментів після отримання допуску студент отримує від викладача індивідуальне завдання. Отримані результати експерименту повинні бути відразу занесені в протокол. Він повинен бути виконаний по можливості акуратно, в протокол необхідно занести використовуване обладнання, реактиви, все експериментальні дані, концентрації використаних розчинів і ін. В кінці роботи експериментальні дані пред'являються викладачеві. Протокол є невід'ємною частиною звіту і повинен бути підписаний викладачем із зазначенням дати виконання роботи. Виправлення, підтирання, коректор в протоколі не допускаються. Нові виміри повинні заноситися нижче колишніх і знову підписуватися викладачем. Звіт без підписаного протоколу на перевірку не береться, а лабораторна робота виконується знову.

Звіт по лабораторній роботі разом з чернеткою здається викладачеві не пізніше початку наступного лабораторної роботи. Звіт повинен бути оформлений відповідно до індивідуального завданням згідно з методичними вказівками до конкретної роботи.

Викладач перевіряє звіт і може повернути його для виправлення помилок або для переробки лабораторної роботи. Повернення звіту на виправлення допускається не більше двох разів і тільки протягом місяця з дня виконання роботи. Після закінчення цього терміну, якщо звіт не прийнятий, робота підлягає переробці з новим персональним завданням. Ухвалений звіт підлягає захисту. На захист потрібне знання теоретичного матеріалу по даній роботі і ходу експерименту.
 Загальна хімія 1 сторінка |  Загальна хімія 2 сторінка |  Загальні відомості |  Виконання роботи |  Обробка результатів експерименту |  Виконання роботи. |  Обробка результатів експерименту |  Загальні відомості |  Дослід 4. Вплив каталізатора на швидкість реакції |  Обробка експериментальних даних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати