Головна

ГЛОСАРІЙ

  1.  VII. глосарій
  2.  глосарій
  3.  ГЛОСАРІЙ
  4.  глосарій
  5.  ГЛОСАРІЙ
  6.  глосарій
  7.  ГЛОСАРІЙ

МЕТОДИКА(Від грец. methodike - сукупність методів) - англ.ті-thodics; ньому.Methodik; фр. methodique; чешок,metodika.

1. Сукупність методів, прийомів доцільного виконання до.-л. діяльності. 2. Всоціологіі - система операцій, процедур, прийомів встановлення соц. фактів, їх систематизації та засобів їх аналізу. До М. відносять: способи збору первинної інформації, правила здійснення вибіркових досліджень, способи побудови соц. показників і ін. спеціалізовані процедури емпіричного дослідження, а також М. аналізу даних і ін. техніки, що розробляються в інших областях знання і використовуються в соціології.

МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ -англ.methods of sociological research; ньому.soziologische Methoden; фр. methodes sociologiques de recherche; чешок,metody sociologickych vyzkumu. Способи побудови і обгрунтування соціол. знання; сукупність прийомів, процедур і операцій емпіричного і теоретичного пізнання соц. дійсності. М. с. і. включають: методи збору інформації (спостереження, опитування, аналіз документів, експеримент і ін.); методи обробки та аналізу даних (факторний, латентно-структурний, кореляційний, регресивний, дисперсійний аналіз, ранжування, шкалювання, індексування і т. д.); методи побудови теорії (дедуктивний, індуктивний, порівняльний, причинний, структурно-функціональний, генетичний, ідеографічний та ін.).

СПОСТЕРЕЖЕННЯ- англ.observation;

ньому. Beobachtung; фр. observation; чешок,pozorovdni. 1. Безпосереднє сприйняття предметів і явищ. 2. Метод збору первинної інформації шляхом безпосередньої реєстрації дослідником подій, явищ і процесів, що відбуваються в певних умовах.
 МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ |  Об'єкт, предмет і метод соціології. |  Система, структура, рівні і функції соціології. |  Функції соціології. |  Соціологія та інші науки про суспільство. |  Виникнення і основні етапи розвитку соціології |  ГЛОСАРІЙ |  Соціальна структура суспільства. |  Суспільство як котра саморозвивається система: поняття та головні ознаки. |  Соціальна структура суспільства: механізми взаємодії основних елементів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати