Головна

Методические указания к выполнению эпюра № 2

  1. III. Рекомендации к выполнению курсовой работы на условном примере
  2. III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому (практическому) занятию
  3. III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому (практическому) занятию
  4. III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому (практическому) занятию
  5. III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому (практическому) занятию
  6. III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому (практическому) занятию
  7. III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому (практическому) занятию

Семінарське заняття: 2 години.

Самостійна робота: 2 години.

Питання семінарського заняття:

1. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню.

2. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

3. Правовий статус іноземних осіб у цивільному процесі України.

4. Підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом.

5. Судові доручення:

А) звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду;

Б) виконання в Україні судових доручень іноземних судів.

Література:

основна[1; 11, ст. ст.390-401; 12; 15; 16; 19; 35; 60, С.743-759; 61; 62; 63; 64; 65];

додаткова [68; 86; 90; 95; 106; 111; 112; 165; 242; 251; 256; 274; 275].

Теми рефератів, доповідей, повідомлень:

1. Особливості цивільної процесуальної правосуб'єктності іноземних осіб в Україні.

2. Визнання та виконання рішень іноземних судів на території України.

3. Визнання та виконання рішень судів України у цивільних справах на території країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав.

4. Умови визнання і виконання іноземних судових рішень про стягнення аліментів.

5. Підстави виконання рішень українських судів щодо нерезидентів України.

Література:[86; 106; 111; 251; 256; 274].

Завдання на самостійну роботу:

1. Самостійно опрацювати:

- строки пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання.

При підготовці використати положення ст. 391 ЦПК України.

При вивченні матеріалу необхідно врахувати, що відповідно до п. 1 ст. 21 Закону України «Про виконавче провадження» рішення іноземного суду може бути пред'явлено до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили. Якщо у самому рішенні іноземного суду не зазначений порядок і строк набрання ним законної сили, до заяви про подання дозволу на примусове виконання повинно бути додано офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили і з якого моменту (п. 2 частини 3 ст. 394 ЦПК у цьому напрямку потребує доповнення).

Для рішень про стягнення періодичних платежів (по справах про стягнення аліментів і про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я, втратою годувальника тощо) частина 4 ст. 21 вищевказаного закону встановлює виняток: такі рішення можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом усього строку проведення стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки.

2. Ознайомитися із судовою практикою:

Ознайомитися з постановою Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24 грудня 1999 р. «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-99

1. Ознайомитися з загальним переліком міжнародних договорів про взаємне надання правової допомоги.

2. Чи мають право національні суди при виконанні рішень іноземних судів вносити в ці рішення правки?

3. Ситуаційні завдання.

Визначте правомірність дій суду у наступних ситуаціях:

а) Київський районний суд м. Одеси відмовився надати дозвіл на виконання рішення суду Комінтернівського району м. Воронежа про стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини у зв'язку з тим, що це рішення набрало законної сили за 4 роки до моменту звернення до національного суду з відповідним клопотанням;

б) Малиновський районний суд м. Одеси відмовився надати дозвіл на виконання рішення іноземного суду у зв'язку з тим, що клопотання про надання такого дозволу не відповідало встановленим вимогам;

в) розглянувши клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, заслухавши пояснення боржника та розглянувши подані боржником документи, Суворовський районний суд м. Одеси направив іноземному суду ухвалу про необхідність перегляду цим судом прийнятого рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами;

г) розглянувши клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, Суворовський районний суд м. Одеси видав виконавчий лист для порушення виконавчого провадження;

д) Голосіївський районний суд м. Києва направив судове доручення Калінінському районному суду м. Санкт-Петербургу про допит свідка;

е) Суворовський районний суд м. Одеси на виконання доручення іноземного суду направив жителю Одеси виклик до іноземного суду рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

4. Практичне завдання:

17 липня 2012 р. Басманним районним судом м. Москви було постановлене рішення про стягнення з Петренка Василя Григоровича (громадянин України) 25 тис. рублів за збитки, завдані Іванову Сергію Вікторовичу (громадянин Російської Федерації).

Виконання рішення вищевказаного суду ускладнилося тим, що Петренко В. г. є громадянином України, який одразу ж після постановлення рішення виїхав до свого постійного місця проживання в м. Одесу, вул. Успенську, буд. 35, кв. 7.

Складіть клопотання про виконання рішення Басманного районного суду м. Москви в Україні.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст.141.

2. Про прокуратуру: Закон України від 05 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - ст. 793.

3. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9. - с. 62.

4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 28. - Ст. 232.

5. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №47. - с. 256.

6. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - с. 99.

7. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України - 1998. - № 36. - ст. 243.

8. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня1999 р. // Відомості Верховної Ради України - 1999. - № 24. - ст. 207.

9. Сімейний кодекс України: Закон України, 10 січ. 2002 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21 - 22. - с. 135.

10. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44 - ст.356.

11. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40-41, 42. - ст.492.

12. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 50. - Ст. 540.

13. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. № 1701-IV (з наст змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - N 35. - Ст.412.

14. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. -N 15. - ст. 128.

15. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 260.

16. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 32. - Ст. 422.

17. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - N 41-42, N 43, N 44-45. - ст.529.18. Про судовий збір: Закон України від 08 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - N 14. - ст.87.

19. Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах: Конвенція, 22 січ. 1993 р. // Офіційний Вісник України. - 2005. - № 47. - с. 288.

20. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 року № 112 // Юридичний вісник. - 1999.-№32. - 12-18 серпня.

21. Про затвердження Правил опіки та піклування: Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, 26 трав. 1999 р. // Офіційний Вісник. України. - 1999. - № 26.

22. Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень: Наказ Генерального прокурора України від 29 листопада 2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.20881.0

23. Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень: Наказ Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. № 512/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12/ed20120417

Судова практика:

24. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1972 року №3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72

25. Про судову практику в справах про виключення майна з опису: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 27 серп. 1976 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-76

26. Про практику перегляду судами у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал, постанов у цивільних справах, що набрали законної сили: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 1981 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-81

27. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 27.03.1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0006700-92

28. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92

29. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31.03.1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95

30. Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31.03.1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0004700-95

31. Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 07.07.1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1077.531.032. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12.04.1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0005700-96

33. Про застосування судами Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 р. №9. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96

34. Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24 грудня 1999 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-99

35. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею: Роз'яснення Президії Вищого господарського суду України № 04-5/601 від 29.05.2002 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_601600-02

36. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії та бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та учасників виконавчого провадження Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 26.12.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-03

37. Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес): Рішення Конституційного Суду України від 01 грудня 2004 року № 18-рп/2004 (Справа № 1-10/2004). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04

38. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va007700-04

39. Щодо перевищення розумних строків розгляду справи: Лист Верховного суду України від 25.01.2006 р. № 1-5/45. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v5_45700-06

40. Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв забезпечення позову: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 9 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/va009700-06

41. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 15.05.2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003700-06

42. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 30.03.2007 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003700-07

43. Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів № 5 від 08.06.2007 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0005700-07

44. Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 р. № 8 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-07

45. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21.12.2007 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0011700-07

46. Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30.05.2008 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0007700-0847. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.02.2009 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_001700-09

48. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-09

49. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. №2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09

50. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.2009 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003700-78

51. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24 жовтня 2008 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-08

52. Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 14 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09

53. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0005700-10

54. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 14 від 23.12.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0014740-11

55. Практика ухвалення та перегляду судами заочних рішень у цивільних справах. Узагальнення судової ВСУ по цивільним справам. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sudpraktika.in.ua/praktika-uxvalennya-ta-pereglyadu-sudami-zaochnix-rishen-u-civilnix-spravax/

56. Про судову практику застосування статей 353 - 360 Цивільного процесуального кодексу України: Постанова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 11 від 30.09.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-11

57. Про перегляд судових рішень із мотивів неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 648/0/4-12 від 15.05.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0648740-12

58. Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами: Постанова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 30.03.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004740-12

Доктринальні джерела:

Основні підручники:

59. Бичкова С. с., Бірюков І. а., Бобрик В.І. Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С. с., Бірюков І. а., Бобрик В.І. та ін.; За ред. Бичкової С. с. - К.: Атіка, 2009. - 760 с.

60. Бичкова С. с., Білоусов Ю. в., Бірюков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. / Бичкова С. с., Білоусов Ю. в., Бірюков В.І. та ін.; за заг. ред. С. с. Бичкової. - К.: Атіка, 2008. - 840с.

61. Кравчук В. м., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. - К.: Істина, 2006. - 944 с.

62. Фурса С. я., Щербак С. в., Євтушенко О.І. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи: наук.-практ. посібник / Центр правових досліджень Фурси - К.: Видавець Фурса С. я., 2006. - 448с.

63. Цивільний процес України: академічний курс; [підручний для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]; [За ред. С. я. Фурси]. - К.: Видавець Фурса С. я.: КНТ, 2009. - 848 с.

64. Цивільний процес: Навчальний посібник / О. а. Логінов, О. о. Штефан. - К.: Юрінком Інтер, 2012.

Наукові статті, монографії, автореферати:

65. Агафонов С. Проблеми реалізації принципів правової держави в Україні та шляхи їх вирішення // Юридичний журнал. - 2006. - № 1. [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2088

66. Александрова Ю. Зміст та завдання підготовчої частини судового розгляду справ про позбавлення батьківських прав // Юридичний вісник. - 2011. - № 4. -С. 137-142. [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2011_4/index.htm

67. Андріанов К. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав людини // Право України. - 2000. - №8. - С.46-51.

68. Андрійчук О. в. Процесуальні строки у цивільному процесі України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 19 с.

69. Андронов И. в. О сроках вступления в законную силу судебных решений // 3бірн. тез наук. робіт учасн. І Всеукр. цивілістичн. наук. конф. студентів та аспірантів / упор. В. в. Денисюк, О.Є. Степановський, А. р. Чанишева, М. в. Матійко // Одеська націон. юрид. академія. - Одеса: Фенікс, 2006. - С. 171-173.

70. Андронов І. в. Правові наслідки набрання рішенням суду законної сили // Правове життя сучасної України: Тези доповідей ІХ звітн. наук конф. проф.-виклад. і аспірант. складу / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю. м. Оборотов // Одеська націон юрид. академія - Одеса: Фенікс, 2006. - С. 180-182.

71. Андронов І. в. Межі законної сили рішення суду // Юридичний вісник. - 2007. - 2. - С. 35-39.

72. Андронов І. в. Джерела рішення суду // Митна справа. - 2006. - № 6 (48). - С. 47- 52.

73. Андронов І. в. Питання класифікації рішень суду в цивільному процесі України // Університет. наук. записки. - 2006. - № 3-4 (19-20). - С. 204-207. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://univer.km.ua/journal.php?vis=17&vis_cap=

74. Андрушко А. в. Диспозитивні засади виконавчого провадження з цивільних справ // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2000. - № 3. - С. 59-64.

75. Аракелян М. Узун Н. Забезпечення конституційного права людини на захист прав і свобод судом // Право України. - 2006.- №3.- С.19-22.

76. Бартовщук О. Судовий розгляд у розумні строки: мрії чи реальність // Право України. - 2006. - № 7-8.

77. Бахолдина М. Проблемы исполнения решений суда // Юридическая практика. - 2007. - № 480 (10).

78. Бевзенко В. Переваги і недоліки нового Цивільного процесуального кодексу України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2042

79. Бежевець О. Деякі коментарі щодо питання оскарження ухвал суду, оскарження яких не передбачено діючим законодавством // Юридичний радник. - 2005. - №3.

80. Белоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9.

81. Білоусов Ю. в. Виконавче провадження: Навч. посібник. - К. : Прецедент, 2005. - 188с.

82. Білоусов Ю. в. До питання про місце правових норм, що регулюють виконавче провадження в системі права України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2000. - № 3. - С. 54-59.

83. Бичкова С. с. Експертиза в цивільному процесі України: Автореф. дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.03. / НАН України; Інститут держави і права ім. В. м. Корецького, К., 2003. - 19 с.

84. Бичкова С. с. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3. - С. 122-126. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/23609

85. Бичкова С., Чучкова Н. Особливості цивільної процесуальної правосуб'єктності іноземних осіб в Україні // Право України. - 2011. - № 2. - С. 217-223.

86. Бобровник О. в. Третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору в справі, що зумовлена посвідченням договору купівлі-продажу // Часопис Київського університету права. - 2005. - № 4. - с. 168 -171.

87. Бобровник О. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі // Право України. - 2008. - №7.

88. Бичкова С. с. Право відповідача на визнання позову: цивільно-правовий аспект // Вісник Харківського університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhnuvs/2010_50/index.htm

89. Богдан Й. г., Фединяк Л. с. Особливості виконавчого провадження за участю іноземного елемента // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2000. - № 3. - С. 49-53.

90. Богля С. с. Судові витрати в цивільному судочинстві: Автореф. дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.03. / Національний ун-т внутрішніх справ, Х., 2005. - с. 19.

91. Болокан І. в. Особливості розгляду судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2010. - № 1. - С. 51-58. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzjui/2010_1/index.htm

92. Бондаренко А. Закладення основ змагальності в процесуальну форму досудового провадження // Право України. - 2006. - №11.

93. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складові наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства // Форум права. - 2009. - №1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-1/09bness.pdf

94. Боннер О. Науково-технічний прогрес і розвиток російського процесуального законодавства та судової практики // Право України. - 2011. - № 10. - С. 45-63.

95. Бородін М., Кузьменко С., Кройтор В. Процесуальні питання розгляду справ про виключення майна з опису // Право України. - 1999. -№ 7. - с. 52 - 56.

96. Бородін М. Конституційне право громадян на звернення до суду за захистом своїх прав // Право України. - 2000. - №8. - С.65.

97. Бортнік О. г. Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень // Форум права. -2009. - № 2. - С. 63-69. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09bogpsr.pdf

98. Бородін М. Перегляд цивільних справ в порядку апеляції // Право України. - 2004. №8.

99. Бородін М. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами за новим ЦПК України // Право України. - 2004. - №11.

100. Васильева-Шаламова Ж. в. Експертиза як основна форма застосування спеціальних знань у цивільному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України - 2009 - № 1 (87) - С. 107-112. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bmyuu/2009_1/index.htm

101. Ізарова І. о. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі // Вісник Академії адвокатури. - 2011. - № 3. - С. 57-61. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2011_3/index.htm

102. Величко О. Правова природа принципів рівності і рівноправності у цивільному процесі // Юридичний журнал. - 2004. - №3. - С.118-122. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1083

103. Верба-Сидор О. Вирішення судом питання про поворот виконання в цивільному процесі // Вісник Львівського університету. Серія юрид. - 2011. - Вип. 52. - С. 180-189. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2011_52/index.html

104. Воробель У. б. Правові наслідки недотримання форми та змісту позовної заяви в цивільному процесі // Часопис Академії адвокатури України. - 2011. - № 10. - С. 1-8. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/content.html

105. Воробйов О. Про визнання й виконання рішень іноземних судів на території України // Юридична газета. - 2009. - № 15 (196). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/1644/

106. Вишняков О. к. Правовий захист в Україні засобами наднаціональної юрисдикції (на прикладі захисту майнових прав) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - 2011. - № 1. - С. 70-73. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmgu_yur/2011_1/index.htm

107. Гетьманцев О. в. Участь сторін у виконавчому провадженні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2000. - № 3. - С. 16-24.

108. Гетманцев О. Принципи цивільного процесу: поняття, особливості // Юридичний вісник. - 2004. - №1. - С.86-90.

109. Гетманцев О. Цивільний процес як форма здійснення правосуддя // Наше право. - 2004. - №1. - С.75-83.

110. Глушкова Д. г. Підстави виконання рішень українських судів щодо нерезидентів України // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 166-172. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11gdgcnu.pdf

111. Гнєздов О. Судові доручення в міжнародному цивільному процесі // Право України. - 2001. - №6.

112. Гамбург І. а., Вайнраух Л. а. Механізм скасування судового наказу в сучасному цивільному процесі // Держава та регіони. - 2009. - № 1. - С. 34-40. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr/pravo/2009_1/index.html

113. Гончар И. Исполнять решения по плану // Юридическая практика. - 2006. - 445 (27).

114. Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. - 2002. - №4.

115. Городовенко В. Територіальність в основі побудови судової системи України // Право України. - 2011. - № 11-12. - С. 189-198.

116. Городовенко В. Проблеми дотримання розумних строків судового розгляду за процесуальним законодавством України // Право України. - 2012. - № 1-2. - С. 404-413.

117. Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури // Право України. - 2011. - № 4. - С. 169-177.

118. Грабовська О. о. Провадження у справі до судового розгляду: проблеми теорії та судової практики / // Держава і право. - 2009. - Вип. 46. - С. 311-315. Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/9092

119. Грабильников А. в. Конституційно-правові основи судового рішення як акту судової державної влади // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «юридичні науки». - 2011. - № 1. - С. 80-84. Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vduep_jur/2011_1/index.htm

120. Гріненко А. Д., Шульженко О. О., Надгорний Г. М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. 1997. - № 3.

121. Гусаров К. в. Проблеми цивільної процесуальної правосуб'єктності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого, Х., 2000.

122. Глущенко С. в. Окремі питання касаційної перевірки судових рішень у цивільних справах // Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - № 3. - С. 91-95. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2009_3/index.htm

123. Гусаров К. в. Повноваження суду апеляційної інстанції за правилами ЦПК України 2004 р. // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - №12.

124. Гусаров К. в. Апеляційний перегляд судових постанов за новим цивільним процесуальним кодексом // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. - 2004. - № 5.

125. Дроздов О. м. До проблеми перегляду судових рішень на підставі встановлення комітетом з прав людини ООН порушення Україною міжнародних зобов'язань // Адвокат. - 2011. -№ 12. - С. 11-18. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2011_12/index.html

126. Дем' янова О. Окремі аспекти цивільного процесуального представника, як суб'єкта оскарження за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №3.

127. Дем'янова О. В. Повноваження суду апеляційної інстанції по скасуванню судових рішень в цивільному судочинстві та підстави їх застосування / О. В. Дем'янова // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 274-280. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10dovpiz.pdf

128. Дем'янова О. В. Окремі аспекти реалізації вимог до рішень суду в світлі підстав для їх зміни або скасування вищестоящими інстанціями в цивільному судочинстві // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 4. - С. 165-169. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2010_4/index.htm

129. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. - 2005. - № 2.

130. Ємельянова І. Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі // Право України. - 2005. - №8.

131. Захарова О. с., Пронська Г. в. Проблеми виконання судових рішень у контексті реформування цивільного процесуального законодавства // Адвокат. - 2004. - № 4 (43). - С. 3-6.

132. Заяць Н. Особливості структурних змін в системі цивільного судочинства України в частині касаційного перегляду справи // Вісник Львівського університету. Серія юрид. - 2011. - Вип. 54. - С. 217-223. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2011_54/index.html

133. Карнаух Т. М. Реформування інституту перегляду судових рішень у цивільних справах // Наукові записка НаУКМА. - Том 116. Юридичні науки. - С. 78-81. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/law/2011_116/index.html

134. Козма І. В. Визначення сторін у цивільному процесі у справах про захист прав споживачів // Часопис Київського університету права. - 2005. - № 3. - с. 117 -123.

135. Заяць Н. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції // Вісник Львівського університету. Серія юрид. - 2009. - Вип. 48. - С. 137-141. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2009_48/index.html

136. Коліушко І., Куйбіда. Пріоритети судової реформи на сучасному етапі // Право України. - 2010. - № 5. - С. 55-63.

137. Колтунова А., Колтунова О. Участь прокурора у цивільному процесі // Юридичний вісник України. - 2005. - №32.

138. Комаров В. Цивільний процес у глобальному контексті // Право України. - 2011. - № 10. - С. 22-45.

139. Комаров В. Цивільне процесуальне право: проблеми методології науки, диференціації та уніфікації судових процедур // Право України. - 2012. - № 1-2. - С. 154-175.

140. Кондратьєва Л. а. Судовий захист неповнолітніх осіб у цивільному процесі України: Автореф. дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.03. / НАН України; Інститут держави і права ім.. В. м. Корецького, К., 2006. - 20 с.

141. Короєд С. о. Накладення арешту на майно та заборона дій щодо його відчуження як заходи забезпечення позову в цивільному процесі // Судова апеляція. - 2009. - № 1(14). - С. 82-91. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13953

142. Коссак С. Компетенція суду щодо розгляду цивільних справ // Юридичний радник. 2006.- №3.- С.6-8.

143. Коваленко І. а. Деякі особливості цивільного позову в кримінальному процесі // Держава і право. - 2009. - Вип. 46. - С. 490-495. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/9116

144. Кравчук В. м. Тактика цивільного процесу: захист проти позову // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №8.

145. Кравчук В. м. Стратегія і тактика цивільного процесу: поняття, принципи та прийоми нападу // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №7.

146. Кравчук В. м. Тактика цивільного процесу: доказування // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №11.

147. Кравчук В. м. Тактика цивільного процесу: робота із судом // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №10.

148. Кройтор В. а. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. - 4-е изд., испр. и доп. -- Харьков: Эспада, 2003. -- 520с.

149. Куликов О. Шляхи удосконалення українського судочинства: погляд у минуле і сьогодення // Юридичний журнал. - 2007. - №7 [Електронний ресурс] // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2728

150. Кузь О. р. Судовий контроль за виконавчим провадженням // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2000. - № 3. - С. 24-31.

151. Кучинська О. Проблеми єдності системи судів загальної юрисдикції у світлі Закону України «Про судоустрій і статус суддів» // Право України. - 2010. -№ 11. - С. 200-206.

152. Лазько Г. з. Джерела інституту представництва у цивільному процесуальному праві України // Часопис Київського університету права. - 2005. - Випуск 3. - С. 112-117.

153. Лічман Л. г. Значення судової практики для правозастосування у цивільному судочинстві України // Вісник Верховного суду України. - 2011. - № 6. - С. 34-38. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vvsu/2011_6/index.html

154. Літвінова О. в. Особливі відмінності цивільного позову в кримінальному та цивільному судочинстві // Право і безпека. - 2009. - № 4. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pib/2009_4/index.htm

155. Лунін С. Поняття принципу змагальності у судовому процесі // Право України. - 2010. - № 3. - С. 126-132. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/PrUk/2010_3/index.htm

156. Лемик Р. Я. Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі України (проблеми теорії та практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03; Нац. акад. внутр. справ України МВС України. - К., 2004.

157. Луспеник Д. Роль суду в цивільному диспозитивному процесі // Юридичний журнал. - 2004. - №6. - С.109-115. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1253

158. Луспеник Д. Суд у цивільному змагальному процесі // Юридичний журнал. - 2004. №5. - С.116-120. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.justinian.com.ua/article.php?id=1156

159. Луспеник Д. д. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: Деякі спірні питання // Вісник Верховного суду України. - 2010. - № 9. - С. 27-38. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vvsu/2010_9/index.html

160. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. - 2004. - №5. - С.95 - 99.

161. Луспеник Д. Наказне провадження: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. - 2004. - №7.

162. Луспеник Д. Судовий наказ у цивільному судочинстві: перші узагальнення судової практики // Юридичний журнал. - 2007. - № 2.

163. Луспеник Д. д. Самоконтроль суду першої інстанції у цивільному процесі: правова регламентація та потреба удосконалення і розширення // Судова апеляція. - 2009. - № 3(16). - С. 58-66. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/14001

164. Макаруха З. м. Юрисдикція, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах транснаціонального характеру в рамках Європейського Союзу // Порівняльно-правові дослідження. - 2009. - № 1. - С. 47-52. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/18345

165. Маляренко В. т. Обов'язковість рішень суду як одна з основних конституційних засад судочинства // Вісник Верховного суду України. - 1999. - № 3. - С. 40-45.

166. Маляренко В. Судова реформа та проблематика предмета змін // Право України. - 2010. - № 5. - С. 20-25.

167. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Закон України "Про виконавче провадження": Постатейні матеріали. Коментарі. - К. : Атіка, 2002. - 271с.

168. Навроцька Ю. в. Роль суду в умовах посилення змагальності в цивільному процесі Життя і право. - 2004. - №7. - С.45-52.

169. Навроцька Ю. в. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України: Автореф. дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.03. / Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2008. - с. 19.

170. Навроцька, Ю. Конкуренція способів оскарження заочного рішення в цивільному процесі України / Ю. Навроцька // Підприємництво. Господарство. Право. - 2007. - № 6.

171. Навроцька, Ю. В. Процедурні особливості реалізації права пільгового оскарження заочного рішення / Ю. В. Навроцька // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. юрид.: зб. наук. пр. - Львів, 2007. - Вип. 2.

172. Навроцька Ю. в. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України: монографія / Ю. в. Навроцька. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 192 с.

173. Німак М. Особливості порушення справ, що виникають із шлюбних правовідносин // Право України. - 2010. - № 6. - С. 200-208.

174. Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст // Право України. - 1999. №9. - С.53-56.

175. Нескороджена Л. Л., Щербак С. В., Сіроткіна М. В. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика: наук.-практ. посібник - К. : Видавець Фурса С. я., КНТ, 2008. - 416с.

176. Олійник А. с. Аналіз питань, які виникають при застосуванні норм ЦПК України, що регулюють провадження у цивільній справі до судового розгляду та проведення попереднього судового засідання // Судова апеляція. - 2009. - № 2(15). - С. 58-76. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13983

177. Олійник А. с. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та піклування над дітьми // Судова апеляція. - 2009. - № 1(14). - С. 136-158. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13960

178. Олійник А. с. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та піклування над дітьми (Продовження) // Судова апеляція. - 2009. - № 2(15). - С. 122-144. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13989

179. Опришко В. Основні засади судової реформи // Право України. - 2010. - № 5. - С. 14-20.

180. Паліюк В. п. Особливості розкриття банківської таємниці судами. - Київ: Юстініан, 2009. - 384 с.

181. Павлуник І. а. Представництво в цивільному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03; Київ. нац. ун-т ім. Т. шевченка. - К., 2002. - 19 с.

182. Пашков С. Завдання і функції судової міліції: проблеми теорії та практики // Право України. - 2010. - № 1. - С.90-94.

183. Петрик В. в. Принципи інституту відводу у цивільному процесі // Адвокат. - 2011. - № 10 (133). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2011_10/index.html

184. Підлобна О. До питання визначення правової природи норм цивільного процесуального права // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №6. - С.61-64.

185. Погрібний С. Захист права власності на нерухоме майно: окремі питання судової практики // Право України. - 2011. - № 5. - С. 77-87.

186. Погребняк О. с. Деякі особливості судового розгляду та судового рішення у справах про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку // Форум права. - 2012. - № 1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12pocdpp.pdf

187. Полешко А. Концепція розвитку системи правосуддя в Україні: з науково - практичного семінару// Право України. - 2004. - №4.- С. 156.

188. Прішак В. Питання забезпечення позову в нормах процесуального законодавства України // Юридична Україна. - 2003.- № 2. - С. 76-84.

189. Перепелиця А.І. Міжнародний досвід виконання примусових рішень правоохоронних органів // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності - 2009. - №2. - С. 205-215. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pppd/2009_2/index.htm

190. Притика Ю. д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03; Київ. нац. ун-т ім. Т. шевченка. - К., 2006. - 33 с.

191. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / Комаров В. в., Тертишніков В.І., Баранкова В. в. та інші; за заг. ред. професора В. в. Комарова. - Х.: Харків юридичний, 2008.

192. Пташник В. Новий ЦПК або чого прагнув законодавець // Юридичний журнал. - 2005. - №10 [Електронний ресурс] // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1952

193. Пуданс-Шушлебіна К. ю. Зустрічний позов, як засіб захисту інтересів суб'єктів публічної влади // Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 4. - С.46-48.

194. Пухтецька А. Принцип верховенства права: сучасні європейські доктрини як орієнтир для реформування національного законодавства // Вісник НАН України. - 2010. - № 3. - С. 33-43. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/27214

195. Рабінович П. Рішення Європейського Суду з прав людини: спроба концептуально-методологічного аналізу // Право України. - 1997. - №12.

196. Рибчак М. б., Білоусов Ю. в. Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду у цивільному процесі // Університетські наукові записки. - 2007. - № 4 (24). - С. 100-108. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://univer.km.ua/journal.php

197. Рожик Ю. Правова природа висновків органів місцевого самоврядування в цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 11. - С. 61-64. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/15800

198. Рябченко С. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, господарство і право. - 2007.- №7.

199. Рябченко Ю. ю. Види позовів у захист прав споживачів // Форум права. -2008. -№ 1. -С.363-367. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08rjjzpc.pdf

200. Рябченко О. п. Правове регулювання негайного виконання судових рішень (на прикладі справ про захист прав споживачів) // Форум права. - 2008. - № 3. - С. 437-441 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08repzps.pdf

201. Розглянуто проблемні питання, пов'язані із впровадженням до ЦПК України процедур Самборська Ю. Процесуальне становище неповнолітніх у справах про позбавлення батьківських прав // Юридичний вісник. - 2011. - № 1. - С. 57-61. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2011_1/index.htm

202. Сакара Н. Проблема доступності правосуддя в цивільних справах // Право України. - 2004. - №1. - С.105-109.

203. Сакара Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства // Право України. - 2011. - № 10. - С. 63-77.

204. Самолюк Ю. м. Судове рішення у цивільному процесі: спірні питання // Судова апеляція. - 2009. - № 1(14). - С. 91-98. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/13954

205. Сапунков В. й. Участь у процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - №9. - с. 36 - 46.

206. Святоцький О. Судова влада в Україні: актуальні питання реформування // Право України. - 2010. - № 5. - С. 30-39.

207. СвятоцькаА В. Практика Європейського суду з прав людини у діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти // Право України. - 2011. - № 7. - С. 111-115.

208. Сеник С. Особливості наказного провадження // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 6.

209. Сеник С. Поняття та характерні ознаки наказного провадження // Вісник Львівського університету. - 2010. - Вип. 51. - С. 218-222. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/studentam/journal/

210. Сеник С. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі // Вісник Львівського університету. - 2011. - Вип. 53. - С. 218-224. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/studentam/journal/

211. Сердюк В. в. Юрисдикція судів України за спеціалізацією: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10; Київ. нац. ун-т ім. Т. шевченка. - К., 2003. - 19 с.

212. Сибільов Д. м. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого, Х., 1998. - 19 с.

213. Сисоєв Д. Наказне провадження в цивільному процесі Республіки Білорусь // Право України. - 2003. - № 8.

214. Снідевич О. с. Забезпечення позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин // Часопис Академії адвокатури України - 2010. - № 2. - С. 1-6. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-2/content.html

215. Скоковська Я. п. Організаційно-правові засади діяльності архівного підрозділу суду // Судова апеляція. - 2009. - № 3(16). - С. 116-136. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/14009

216. Стаднік Г. Правова природа виконавчого збору: фінансово-правові аспекти / // Право України. - 2009. - № 11. - С. 156-164. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/28739

217. Сібільов Д. Генетичні ознаки виконавчого провадження в системі цивільної юрисдикції // Юрист України. - 2011. - № 2. - С. 35-38. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurystukr/2011_2/index.htm

218. Строцький Р.Є. Правове забезпечення виконавчого провадження: історія, сучасність, шляхи вдосконалення // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). - 2009. - № 3(46). - С. 196-200. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2009_3/index.html

219. Масюк В. в. Актуальні питання виконавчого провадження // Вісник академії адвокатури України. - 2011. - № 2 (21). - С. 240-242. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2011_2/index.htm

220. Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі // Право України. - 2005. - №3.

221. Сульженко Ю. о. цивільне процесуальне представництво, його розвиток та види // Бюлетень Міністерства юстиції України.-К..-2004.-1. - С.73-84.

222. Сульженко, Ю. Правове становище цивільного процесуально представника як самостійного суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин: його повноваження // Право України. - 2002. - N9. - С. 77-81.

223. Талан Л. Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу // Вісник Академії правових наук. - 2009. - № 2. - С. 97-102. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vapnu/2009_2/zmist.htm

224. Тимченко Г. Підстава позову в цивільному процесі // Вісник Верховного Суду України. - 2004.- № 10.-С. 36-39.

225. Тимченко Г. Джерела змагальності у цивільному судочинстві // Право України. - 2005. - №1. - С.99-103.

226. Тимченко Г. п. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3. - С. 142-146. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/23578

227. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві // Право України. - 2011. - № 10. - С. 77-88.

228. Тимченко Г. п. Проблеми реалізації принципів судочинства при перегляді цивільних справ // Вісник Верховного суду України. - 2010. - № 7. - С.39-43. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vvsu/2010_7/index.html

229. Тимченко Г. п. Принципи цивільної юрисдикції: Теорія, історія, перспективи розвитку: Монографія. - К.: ТОВ «Юридична думка», 2006. - 412 с.

230. Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права // Право України. - 2004. - № 8.

231. Тимченко Г. Судові дебати як етап судового розгляду в цивільному процесі // Право України. - 2008. - №6.

232. Тимченко Г. Розпорядчі права сторін у судовому процесі: деякі аспекти проблеми // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 1. - С. 156-163. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/23330

233. Тимченко Г. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення // Право України. - 2010. - № 12. - С. 220-228.

234. Ткачук О., Луспеник Д. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування // Право України. - 2011. - № 10. - С. 107-118.

235. Трач О. м. Направлення справи на новий розгляд як спеціалізована ознака апеляційного провадження // Університетські наукові записки. - 2007. - № 4 (24). - С. 154-159. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://univer.km.ua/journal.php

236. Удальцова І. Моделі заочного розгляду справи у цивільному судочинстві // Право України. - 2011. - № 10. - С.99-107.

237. Устінова-Бойченко Г. м. Процесуальні наслідки прийняття позивачем рішення про заочний розгляд справи // Форум права. - 2012. -№ 1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12ugmzrc.pdf

238. Фазикош Г. Змагальний тип цивільного судочинства та вплив змагальних процедур на судове рішення // Право України. - 2002. - №12. - С. 27-32.

239. Фазикош Г. Юридична та соціальна природа судових рішень в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди // Право України. - 2001. - № 3. - С. 57-60.

240. Фазикош Г. в. Судовий наказ у цивільному судочинстві (порівняльно-правова характеристика української, російської та німецької моделей) // Судова апеляція. - 2007. - 1.

241. Фединяк Л. с. Право іноземців на звернення до суду в Україні (цивільно-процесуальні аспекти): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Львівський національний ун-т ім.. Івана Франка., Львів, 2000.

242. Фединяк Г. с. Фединяк Л. с. Міжнародне приватне право. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2005.- 544с.

243. Фортуна Т. я. Правова природа визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні // Адвокат. - 2011. - № 7. - С. 41-44. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2011_7/index.html

244. Фурса Є. Сучасні проблеми розгляду цивільних справ у судах // Юридичний журнал. - 2002. - №1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=388

245. Фурса С., Цюра Т. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник (Серія: Процесуальні науки), - К.: Видавець Фурса С. я.; КНТ, 2005.

246. Фурса С. я., Щербак С. в. Виконавче провадження в Україні: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : Атіка, 2002. - 480с.

247. Фурса С. Проблемні питання об'єднання та роз'єднання позовних вимог: теорія і практика // Право України. - 2011. - № 10. - С. 89-99.

248. Хіміч С. п. Зустрічний позов як процесуальний засіб захисту інтересів відповідача // Приватне право і підприємництво. - 2011. - № 10. - С. 95-99. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppip/2011_10/index.htm

249. Хруслова Л. а. Окремі питання процесуальних відносин прокурора і суду // Вісник Верховного Суду України. - 2007. - № 1.

250. Цірат Г. а. Правове положення іноземців у міжнародному цивільному процесі: досвід міжнародно-правової уніфікації // Вісник Верховного суду України. - 2011. - № 9. - С. 44-48. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vvsu/2011_9/index.html

251. Чванкін С. а. Добровільне представництво у цивільному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. - Одес. нац. юрид. акад. - О., 2005. - 22 с.

252. Чернов Є. Застосування норм міжнародних конвенцій, принципів добросовісності та справедливості при розгляді судових справ // Право України. - 1998. - №5.

253. Чернушенко Є. а. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук 12.00.03. / Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2004.

254. Чернушенко Є. а. Апеляційне оскарження судових рішень у цивільному процесі на українських землях // Судова апеляція. - 2005. - №1.

255. Чубур М. ю. Визнання та виконання рішень судів України у цивільних справах на території країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/14388

256. Шабалін А. Особливості становлення та розвитку інституту наказного провадження в європейському процесуальному праві // Право України. - 2010. - № 12. - С. 276-283.

257. Шадура Д. м. Цивільна юрисдикція: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. мудрого. - Х., 2008. - 20 с. Шевчук П.І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країн // Вісник Верховного Суду України. - 2000. №4 (20).

258. Шевчук П.І. Заочне рішення в цивільній справі // Вісник Верховного Суду України. - 1998. - №3. - С.44-47.

259. Шевчук П. Організаційно-правові аспекти забезпечення ефективності цивільного процесуального законодавства // Вісник Верховного суду України. - 2001. - №3. - С.18.

260. Шевчук П.І., Кривенко В. в. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень (коментар цивільного процесуального законодавства). - К.: Видавничий Дім "Юридична книга, 2002.

261. Шевчук С. Європейський суд з прав людини та українська судова система: необхідність узгодження судової практики // Право України. - 2011. - № 7. - С. 88-93.

262. Щербак С. в. Примусове виконання рішень у цивільному судочинстві // Вісн. Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. - 2000. - № 3. - С. 64-67.

263. Шиманович О. До питання про законну силу ухвал суду першої інстанції у цивільному процесі України // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 3. - С. 112-116.

264. Шиманович О. м. Судові постанови у цивільному процесі України (на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 - К.: Київський націон. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2005. - 20 с.

265. Шиманович О. Вимоги, що пред'являються до судового рішення в цивільному процесуальному законодавстві // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 11. - С. 56-60. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/15799

266. Шиманович О. М. Відновлення втраченого судового провадження у цивільному процесі // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). - 2011 г. - С. 90-97. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_law/2011_1/index.html

267. Шиян О. До питання встановлення вини у справах з відшкодування шкоди, завданої джерелами підвищеної небезпеки // Право України. - 2010. -№ 6. - С. 208-214.

268. Шкляр Т. о. Виконавче провадження: правове регулювання // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. - 2008. - № 2. - С. 130133. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_law/2008_2/index.html

269. Штефан М. й. Концептуальні питання апеляційного провадження у цивільному процесі України // Вісник Академії правових наук України. - 1995. - №4.

270. Штефан М. й., Омельчинко М. п., Штефан С. м. Виконання судових рішень: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 320 с.

271. Штефан О. Наказне провадження у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 1.

272. Чабан С. Участь адвоката у виконавчому провадженні // Право України. - 2001. - №11. - С.84-84.

273. Черняк Ю. Умови визнання і виконання іноземних судових рішень про стягнення аліментів (в аспекті міжнародних договорів України) // Право України. - 2010. - № 4. - С. 292-299.

274. Якименко О. Особливості підготовки цивільних справ до судового розгляду з участю іноземного елемента // Право України. - 1998. - №7.

275. Якименко О. Підготовка аліментних справ до судового розгляду (судово-теоретичні аспекти) // Право України. - 1999.- №8.

276. Якименко О. До питання про судові витрати // Право України. 1992. №4.

277. Якименко О. Мета і процесуальне оформлення підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. - 2003. - № 12.

278. Ясинок М. М. Окреме провадження і народні засідателі: історико-правовий огляд // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 2. - С. 160-164. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/handle/123456789/25092

279. Ясинок М. Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб'єктності фізичних осіб // Право України. - 2010. - № 3. -С. 146-152. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/PrUk/2010_3/index.htm

280. Ярема А. г., Давиденко Г.І. Новели цивільного судочинства // Вісник Верховного Суду України. - 2005.- №9.- С. 25-30.

281. Яцина В., Луспеник Д. Межі апеляційного перегляду цивільних справ // Юридичний вісник України. - 2006. - 15-21 квітня.

Фонова О. с. Наказове провадження: аналіз історичного розвитку // С. 216-227. https://www.google.com.ua/search?q=Фонова++Наказове+провадження%3A+аналіз+історичного+розвитку+&ie

Худоба В. н. Место правового обычая среди источников гражданского процессуального права // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 21 (60). №2. 2008 г. С. 378382.

Бондарева М. в., Агрба С. р. Актуальні питання доступності судового захисту в цивільному судочинстві // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 1. - С. 147-151.

Карнаух Т. М. Проблеми застосування правової аналогії у цивільному судочинстві України // Наукові записки. - Том 103. Юридичні науки. - С. 106-108.

Навроцька Ю. в. Можливість спільного розгляду первісного та зустрічного позову в порядку заочного провадження // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 2. - С. 1-10.

Методические указания к выполнению эпюра № 2

Тольятти 2004

Методические указания к выполнению эпюра №2, для студентов ЭТФ дневной и вечерней форм обучения. Предназначены для самостоятельной работы. Приведены правила оформления эпюра, описаны приемы построения комплексного чертежа поверхностей, рассмотрены примеры решения главных позиционных задач.

Составили: Писарева А. н.

Буткова Т. а

Масакова Н. и.

Живоглядова И. а.

Научный редактор: Яковлева Т. М.

Утверждено редакционно-издательской секцией методического совета института.


ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Оформление эпюра...4

2. Содержание задач...4

3. Построение проекций поверхностей...4

3.1. Многогранные поверхности... 4

3.2. Поверхности вращения...6

3.3. Линейчатые поверхности общего вида...8

4. Примеры решения 2ГПЗ для случая пересечения проецирующей и непроецирующей поверхностей...8

5. примеры решения 1ГПЗ для случая, когда обе пересекающиеся фигуры общего положения... 14

Приложение 1...19

Приложение 2...20

Список литературы...21


 1   2   3   4   5   6   7   8   9   Наступна

Поверхности вращения. | Примеры решения 2ГПЗ для случая пересечения проецирующей и непроецирующей поверхностей. | Решение. | Решение. | Алгоритм решения. | Решение. | Построение эллипса по двум осям. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати