На головну

ВИСНОВОК

  1.  III. ВИСНОВОК.
  2.  III. ВИСНОВОК.
  3.  VIII. ВИСНОВОК
  4.  XV. ВИСНОВОК
  5.  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЯК РЕЗУЛЬТАТ Аудиторські перевірки. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ.
  6.  Г л а в а IV. умовивід
  7.  ВИСНОВОК

Програмні засоби, що базуються на технології експертних систем, або інженерії знань сьогодні набули значного поширення в світі.

Основні переваги використання експертних систем полягають у наступному:

- Технологія експертних систем істотно розширює коло практично значущих завдань, що вирішуються на комп'ютерах, вирішення яких приносить значний економічний ефект;

- Технологія експертних систем є найважливішим засобом у вирішенні глобальних проблем традиційного програмування, таких як скорочення тривалості і, отже, високу вартість розробки складних додатків;

- Наявність можливості зниження високої вартості супроводу складних систем, яка часто в кілька разів перевершує вартість розробки; підвищення частоти повторної використовуваного програм і т. п .;

- Об'єднання технології експертних систем з технологією традиційного програмування додає нові якості до програмних продуктів за рахунок: забезпечення динамічної модифікації додатків користувачем, а не програмістом, кращої графіки; інтерфейсу і взаємодії.

Експертні системи та системи штучного інтелекту відрізняються від систем обробки даних тим, що в них, в основному, використовуються символьний (а не числовий) спосіб представлення, символьний висновок і евристичний пошук рішення (а не виконання відомого алгоритму).

Експертні системи застосовуються для вирішення важких практичних завдань. За якістю і ефективності вирішення експертні системи не поступаються рішенням експерта-людини. Рішення експертних систем мають "прозорістю", т. Е можуть бути пояснені користувачу на якісному рівні. Це якість експертних систем забезпечується їх здатністю міркувати про свої знання і умовиводах.

Необхідно відзначити, що в даний час технологія експертних систем використовується для вирішення різних типів завдань (інтерпретація, прогноз, діагностика, планування, конструювання, контроль, налагодження, інструктаж, управління) в найрізноманітніших проблемних областях (фінанси, нафтова і газова промисловість, енергетика, транспорт, фармацевтичне виробництво, космос, металургія, гірнича справа, хімія, освіта, целюлозно-паперова промисловість, телекомунікації і зв'язок і ін.).


ЛІТЕРАТУРА

1. Левін Р., Дранг Д., Едельсон Б. Практичне введення в технологію штучного інтелекту та експертних систем з ілюстраціями на Бейсике [Текст] / Р. Левін, Д. Дранг, Б. Едельсон. - М .: Фінанси і статистика, 1990. - 239 с.

2. Лорьер Ж.-Л. Системи штучного інтелекту [Текст] / Ж.- Лорьер. - М: Світ, 1991. - 215 с.

3. Попов Е. В. Експертні системи [Текст] / Е. В. Попов. - М .: Наука, 1987 - 218 с ..

4. Побудова експертних систем [Текст] / Под ред. Ф. Хейес-Рота, Д. Уотермена, Д. Лената. - М .: Світ, 1987. - 236 с.

5. Гаврилова Т. А. Основи знань інтелектуальних систем [Текст]: Учеб. посібник для вузів / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевський. - СПб .: Пітер, 2001. - 384 с.

6. Дев'ятков В. В. Системи штучного інтелекту [Текст]: Учеб. посібник / В. В. Дев'ятков. - М .: МГТУ, 2001. - 352с.

7. Черняхівська Л. Р. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Методи штучного інтелекту, бази знань, експертні системи для підготовки інженерів за фахом Автоматизовані системи обробки інформації та управління» [Текст] / Л. Р. Черняхівська [и др.] . - Уфа, 1997. - 33 с.

8. Татжібаева О. А. Розробка експертних систем [Текст]: методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Системи штучного інтелекту» / О. А. Татжібаева. - Оренбург: ГОУ ОДУ, 2005. - 23с.

9. Програмне забезпечення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rulebook.com

ЗМІСТ

 ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1 Основні прийоми роботи з програмою EXSYS RuleBook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1.1 Опис системи EXSYS RuleBook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1.2 Повідомлення про помилки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1.3 Ступінь впевненості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1.4 Опис роботи з програмним продуктом EXSYS RuleBook
 2 ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ЗНАНЬ І ПОБУДОВА експертних систем З ВИКОРИСТАННЯМ EXSYS RuleBook. .
 2.1 Лабораторна робота №1. Побудова експертної системи з використанням програми EXSYS RuleBook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2.2 Лабораторна робота №1. Проектування експертної системи з використанням програми EXSYS RuleBook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2.3 Лабораторна робота №2 Проектування і тестування експертної системи з використанням «EXSYS RuleBook». . . . . . . . . . .
 2.4 Лабораторна робота №4 Розробка бази знань для консультує або діагностичної системи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ВИСНОВОК
 ЛІТЕРАТУРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

навчальне видання

 
 Заклад освіти |  Вступ |  Діаграма дерева рішень |  експерт |  Повідомлення про помилки |  ступінь впевненості |  EXSYS RuleBook |  Методика виконання. |  Системи з використанням програми EXSYS RuleBook |  Лабораторна робота №3. Проектування і тестування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати