На головну

Історія української літератури

  1. Quot;Послання до єпископів" - найяскравіший зразок української полемічної літератури.
  2. Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота).
  3. Б) Різноманітність жанрів оригінальної літератури.
  4. Бактеріофаг,історія вивчення. Структура, класифікація фагів за морфологією. Методи якісного і кількісного визначення бактеріофагів. Практичне використання бактеріофагів.
  5. Боротьба за возз»єднання Української держави (червень 1663- вересень 1676 р.) Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П. Дорошенка, Д. Многогрішного.
  6. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI - першій половині ХVII ст.
  7. Вибір варіанту контрольної роботи. Підбір і вивчення літератури.

(40-60-і рр. ХІХ ст.)"

1. Бернштейн М. Журнал "Основа" і український літературний процес кінця 50-60-х років ХІХ ст. - К., 1959.

2. Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Білецький О. Зібр. праць: у 5 т. - Т.2. - К.. 1965.

3. Білецький О. Шляхи розвитку дожовтневого українського літературознавства // Там само. - Т.2.

4. Бондар М. Поезія пошевченківської епохи. Система жанрів. - К., 1986.

5. Волинський П. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі ХІХ ст. // Волинський П. З творчого доробку. - К., 1973.

6. Волинський П., Кобилецький Ю., Пільгук І., Поліщук Ф., Походзіло М., Хропко П. Історія української літератури. Література другої половини ХІХ століття. - К., 1966.

7. Гончар О. Формування реалізму в художній прозі 50-60-х років // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ-початку ХХ ст. - К., 1991.

8. Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка. - К., 1997.

9. Гречанюк Ю., Нямцу А. Проблеми історизму і традиції в літературі ХІХ-ХХ ст. - Чернівці, 1997.

10. Гром"як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.). - Тернопіль, 1999.

11. Дей О. Словник українських псевдонімів та криптонімів: (XVI - XX ст.) - К., 1969.

12. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ-поч. ХХ ст. - Л., 1999.

13. Дігтяр С., Сидоренко Г., Скрипник І., Халимончук А. Історія української літератури (перша половина ХІХ століття). - К., 1980.

14. Дмитренко М. Особливості громадсько-освітнього руху на Лівобережній Україні у ХІХ ст. - К., 2000.

15. Єфремов С. Історія українського письменства. - К., 1995.

16. Животко А. Історія української преси. - К., 1999.

17. Івашків В. Українська романтична драма 30-80-х років ХІХ ст. - К., 1990.

18. Історія українського мистецтва: В 6 т. - К., 1969. - Т.4, Кн.1.

19. Історія української дожовтневої журналістики. - К., 1983.

20. Історія української літератури другої половини ХІХ століття / За ред В. М. Поважної. - К., 1979.

21. Історія української літератури ХІХ століття: У 3 кн. - Кн.2. / За ред М. Т. Яценка. - К., 1996.

22. Історія української літератури: У 2 т. - К., 1987. - Т.1.

23. Історія української літератури: У 8 т. - К., 1967. - Т.2, 3.

24. Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: У 3-х кн. / За ред П. Федченка. - К., 1999. - Кн.1, 2.

25. Історія української літературної критики: Дожовтневий період. - К.. 1988.

26. Калениченко Н. Українська література ХІХ ст. Напрями, течії.- К., 1977.

27. Матеріали до вивчення історії української літератури: В 5 т. - К., 1961. - Т.2, 3.

28. Міщук Р. Українська оповідна проза 50-60-х років ХІХ ст. - К., 1978.

29. Нариси з історії українського мистецтва. - К., 1966.

30. Нахлік Є. Українська романтична проза 20-60-х років ХІХст. - К., 1988.

31. Попович М. Історія української культури. - К., 2001.

32. Приходько І. Українські класики без фальсифікації. - Харків, 1997.

33. Сивокінь Г. Одвічний діалог: Українська література і її читач від давнини до сьогодні. - К., 1984.

34. Українська культура: Лекції / За ред Д. Антоновича. - К., 1993.

35. Українська література в загальнослов"янському і світовому літературному контексті: В 5 т. - К., 1987. - Т.1, 2.

36. Українська література в портретах і довідках: Давня література - література ХІХ ст. - К., 2000.

37. Українська література у системі літератур Європи і Америки (ХІХ-ХХ ст.). - К., 1997.

38. Українська Літературна Енциклопедія: В. 5-ти т. - Т.1.- К., 1988; Т.2. - К., 1990; Т.3. - К., 1993.

39. Український драматичний театр. Нариси історії: В 2 т. - К., 1967. - Т.1.

40. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ - початку ХХ ст. / Укл. І. Бойко. - К., 1967.

41. Українські письменники: Біо-бібліографічний словник: У 5 т. - К., 1963. - Т.2, 3, 4.

42. Федченко П. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст. - К., 1982.

43. Чалий Д. Становлення реалізму в українській літературі (Перша половина ХІХ ст.). - К., 1956.

44. Чижевський Д. Реалізм в українській літературі. - К., 1999.

45. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). -Тернопіль, 1994.

46. Яценко М. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. - К.. 1979.


КолоквіумИ  26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   Наступна

ІРИНА САВЧЕНКО | Література | Д. Наливайко | І. Франко | І. Дзюба | Література | ТЕМА 4. Життєвий і творчий шлях Леоніда Глібова | Література | С.Єфремов | Б. Лепкий |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати