Головна

Література

  1. VІІІ Література
  2. Базова література
  3. Базова література
  4. Додаткова література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література

1. Бернштейн М. Пантелеймон Куліш // Історія української літературної критики. - К., 1988.

2. Вертій О. Пантелеймон Куліш і народна творчість. - Тернопіль, 1998

3. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ - поч. ХХ ст. - К., 1999. - С.61-64.

4. Єфремов С. Без синтезу. До життєвої драми Куліша // Єфремов С. Літературно-критичні статті. - К., 1993.

5. Калениченко Н. Українська література ХІХ ст.: Напрями, течії.- К., 1977. - С. 153-156, 181-186.

6. Маковей О. Панько Куліш. Огляд його діяльнсоті. - Львів, 1990.

7. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш. - К., 1989.

8. Нахлік Є. Українська романтична проза 20-60-х років ХІХ ст. - К., 1988. - С. 213-227.

9. Пільгук І. Пантелеймон Куліш // Куліш П. Вибрані твори. - К., 1969. - С.3-45.

10. Творчість та ідеологічні шукання Пантелеймона Куліша. - К., 2000.

ТЕМА 16. Роман П. Куліша "Чорна рада"

План:

1. Історичні та культурологічні погляди П. Куліша. Концепція негативного впливу козацьких повстань на розвиток української державності і культури.

2. Традиції і новаторство автора у опрацюванні історичного жанру.

3. "Чорна рада" як роман ідей. Полемічність роману.

4. Жанрово-композиційні особливості роману. Романтичне і реалістичне начала.

5. Узагальнений образ українського суспільства у романі.

6. Доведіть або спростуйте тезу Є. Нахліка про те, що центральним конфліктом роману "Чорна рада" "є конфлікт ... між державобудівничим і руїнницьким началом в українській історії".

 

Тексти

Чорна рада. Листи з хуторів. Колії. Байда, князь Вишневецький.

Завдання:

1. "Чорна рада" П. Куліша і "Тарас Бульба" М. Гоголя: типологічне зіставлення (письмово).

2. З"ясувати, які засоби творення образів використовує письменник при зображенні Сомка та Брюховецького (письмово).

 



  26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   Наступна

ІРИНА САВЧЕНКО | Література | Д. Наливайко | І. Франко | І. Дзюба | Література | ТЕМА 4. Життєвий і творчий шлях Леоніда Глібова | Література | С.Єфремов | Б. Лепкий |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати