Головна

Література

  1. VІІІ Література
  2. Базова література
  3. Базова література
  4. Додаткова література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література

1. Білецький О. Українська проза першої половини ХІХ ст. // Білецький О. Від давнини до сучасності. - Т.1. - К., 1960.

2. Грицай М. Марко Вовчок. Творчий шлях. - К., 1983. - С.96-108.

3. Дей О. Народна балада про сестру та братів-розбійників і її опрацювання Марком Вовчком // Марко Вовчок: Статті і дослідження. - К., 1985. - С.282-310.

4. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ - поч. ХХ ст. - К., 1999. - С.39-89.

5. Засенко О. Марко Вовчок і зарубіжні літератури. - К., 1959.

6. Засенко О. Марко Вовчок. - К., 1964.

7. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст.: ХL. Марко Вовчок. ХLІ. Марко Вовчок. Творчість. ХLІІ. Критика про Марка Вовчка // Зеров М. Твори: В 2-х т. - Т. 2. - К., 1990. - С. 224-235.

8. Крутікова Н. Гоголь та українська література. - К., 1957. - С.529-542.

9. Крутікова Н. Сторінки творчого життя ( Марко Вовчок в житті і праці ). - К., 1965. - С.213-222.

10. Лобач-Жученко Б.. Літопис життя і творчості Марка Вовчка. - К., 1969.

11. Міщук Р. Українська оповідна проза 50-60-х рр. ХІХ ст. - К., 1978. - С.176-181, 188-208.

12. Нахлік Є. Українська романтична проза 20 - 60-х рр. ХІХ ст. - К., 1988. - С.152-167.

13. Погрібний А. Зорі немеркнучої спалах (Марко Вовчок) // Погрібний А. Літературні явища і з"яви. - К., 2007. - С.408- 435.

14. Сиваченко М. До теми: Марко Вовчок і народна казка // Марко Вовчок: Статті і дослідження. - К., 1985. - С.239-281.

15. Франко І. Марія Маркович (Марко Вовчок). Посмертна згадка // Франко І. Зібр. тв.: у 50 т. - Т.37. - С.276-279.

ТЕМА 10. Повість Марка Вовчка "Три долі"

План:

1. Звернення до проблем народної психології, внутрішнього світу людини у прозі Марка Вовчка. "Павло Чорнокрил" як перша спроба психологічного оповідання.

2. Проблематика повісті "Три долі". Проблема неспівмірності характерів, мотив фатальної жінки.

3. Формування характерів та психологічна мотивація поведінки героїв у повісті.

4. Образ оповідачки. Особливості нарації у повісті.

5. Доведіть або спростуйте тезу І. Франка: "Найпростіше з її українських оповідань "Три долі" має менший соціальний, але дуже великий психологічний інтерес".

Тексти

Чари. Викуп. Отець Андрій. Свекруха. Максим Гримач. Данило Гурч. Павло Чорнокрил. Три долі.

Завдання:

1. З"ясувати особливості зображення жіночого та чоловічого характерів у прозі Марка Вовчка (письмово).

2. Визначити жанрову природу твору Марка Вовчка "Три долі" (письмово).

   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

ІРИНА САВЧЕНКО | Література | Д. Наливайко | І. Франко | І. Дзюба | Література | ТЕМА 4. Життєвий і творчий шлях Леоніда Глібова | Література | С.Єфремов | Б. Лепкий |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати