Головна

Література

  1. VІІІ Література
  2. Базова література
  3. Базова література
  4. Додаткова література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література

1. Білецький О. Українська проза першої половини ХІХ ст. // Білецький О. Від давнини до сучасності. - Т.1. - К., 1960.

2. Бондар М. Особливості втілення художнього конфлікту в оповіданнях Марка Вовчка // Марко Вовчок: Статті і дослідження. - К., 1985. - С.22-45.

3. Грицай М. Марко Вовчок. Творчий шлях. - К., 1983. - С.61-96.

4. Дорошкевич О. "Народні оповідання" Марка Вовчка // Реалізм і народність української літератури ХІХ ст. - К., 1986.

5. Засенко О. Марко Вовчок. - К., 1964. - С.172-255.

6. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст.: ХL. Марко Вовчок. ХLІ. Марко Вовчок. Творчість. ХLІІ. Критика про Марка Вовчка // Зеров М. Твори: В 2-х т. - Т. 2. - К., 1990. - С. 224-235.

7. Крутікова Н. Гоголь та українська література. - К., 1957. - С. 412-436.

8. Крутікова Н. Сторінки творчого життя (Марко Вовчок в житті і праці). - К., 1965. - С. 44-82, 125-143.

9. Лобач-Жученко Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка. - К., 1969.

10. Міщук Р. Українська оповідна проза 50-60-х рр. ХІХ ст. - К., 1978. - С.41-50, 76-84, 141-147, 152-154, 168-173, 176-181, 188-208.

11. Нахлік Є. Українська романтична проза 20-60-х рр. ХІХ ст. - К., 1988. - С.228-252.

12. Сиваченко М. Текстологічний аналіз "Народних оповідань" Марка Вовчка // Сиваченко М. Літературознавчі та фольклористичні розвідки. - К., 1974. - С.70-146.

13. Ткачук М. Концепція людини й дійсності та деякі питання епічної єдності оповідань і повістей Марка Вовчка 1857-1861 рр. // Марко Вовчок: Статті і дослідження. - К., 1985. - С.70-85.

14. Три долі: Марко Вовчок в українській, російській та французькій літературі / Упор. В. Агеєва. - К., 2002.

15. Франко І. Марія Маркович (Марко Вовчок). Посмертна згадка // Франко І. Зібр. тв.: у 50 т. - Т.37.- С. 276-279.

ТЕМА 8. Історична повість Марка Вовчка "Маруся"

План:

1. Історизм твору: специфіка використання історичного матеріалу, історичний колорит, портрети історичних осіб (Дорошенко, Брюховецький).

2. Композиційно-сюжетні особливості твору. Мотив дороги.

3. Образна система повісті. Засоби творення образів Марусі та січовика.

4. Романтична стилістика твору.

5. Особливості повісті як твору для дітей.

6. Доведіть або спростуйте тезу П. Куліша: "Марко Вовчок вводить нас у пізнання характеру і життя народу, і в той же час він наповнює нашу душу теплотою почуттів, які дихають у кожному його слові".

Тексти

Маруся.

Завдання:

1. З"ясувати ідейно-художню роль вступного пейзажу у повісті Марка Вовчка "Маруся" (письмово).

2. Зробити порівняльну характеристику образу козаків-запорожців у романі Є. Гребінки "Чайковский" та образу січовика у повісті Марка Вовчка "Маруся" (письмово).

   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   Наступна

ІРИНА САВЧЕНКО | Література | Д. Наливайко | І. Франко | І. Дзюба | Література | ТЕМА 4. Життєвий і творчий шлях Леоніда Глібова | Література | С.Єфремов | Б. Лепкий |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати