Головна

Д. Наливайко

Тема 2. Життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка[1]

(1814-1861)

План

1. Становлення Т. Шевченка як поета. Світоглядно-естетичні позиції митця.

2. Періодизація творчості Т. Шевченка. Загальна характеристика поезій кожного періоду.

3. Мотиви й образи лірики раннього періоду творчості (1837-1843). Специфіка Шевченкового романтизму.

4. Традиції та новаторство у жанрі балади.

5. Жанр ліро-епічної поеми у творчості Т. Шевченка.

6. Історична тематика у ранній творчості поета. Романтизація національної героїчної епіки ("Іван Підкова", "Гамалія", "Тарасова ніч").

7. Романтична інтерпретація української минувшини у поемі Т. Шевченка "Гайдамаки":

a) джерела поеми,

b) жанрові особливості,

c) композиція,

d) прийоми типізації й індивідуалізації образів,

e) ритмічна розмаїтість,

f) мовностильове багатство твору.

8. Драматургія Т. Шевченка. Традиції і новаторство поета у жанрі соціально-побутової драми ("Назар Стодоля").

9. Особливості світосприйняття Т. Шевченка періоду "трьох літ".

10. Громадянські мотиви, образ сім'ї "вольної, нової" у поезіях періоду "трьох літ".

11. Викривально-сатиричний пафос поезії зб. "Три літа". Жанр політичної сатири. Тематичне багатство сатиричних творів:

a) оскарження деспотичного ладу ("Сон"),

b) засудження колоніальної політики Росії ("Кавказ"),

c) викриття малоросійства ("І мертвим, і живим, і ненарожденним...").

12. Еволюція історіософської концепції Т. Шевченка ("Великий льох", "Розрита могила", "Холодний Яр").

13. Образ матері у соціально-побутових поемах ("Сова", "Наймичка", "Відьма", "Слепая").

15. Громадянський пафос циклу "Давидові псалми".

16. Композиційна структура циклу поезій "В казематі". Мотиви й образи.

17. "Невольнича" лірика:

a) загальнолюдський пафос поезії;

b) різноманітність ліризму;

c) жанрове розмаїття ліричних творів;

d) мотиви поетичної творчості: національні мотиви; християнські мотиви; сатирична дискредитація ідеологічних підвалин самодержавства; мотиви інтимної лірики.

18. Суспільно-естетичне новаторство прози Т. Шевченка. Автобіографізм повістей, особливості художньої форми, мови і стилю творів.

20. "Журнал" Т. Шевченка як історико-естетична пам'ятка доби.

21. Оскарження миколаївської доби у поемах останнього періоду творчості ("Неофіти", "Юродивий").

22. Триптих "Доля", "Муза", "Слава" як мистецький маніфест поета.

23. Біблійні мотиви і образи у творчості Т. Шевченка. Жанр пророцтв у ліриці останніх років життя.

24. Поема "Марія" - апофеоз образу жінки-матері.

25. Роль Т. Шевченка в історико-суспільному та культурному поступі нації.

Тексти

Причинна. Думка ("Тече вода в синє море..."). Тарасова ніч. На вічну пам"ять І. Котляревському. Катерина. Перебендя. Тополя. Думка ("Нащо мені чорні брови..."). До Основ"яненка. Іван Підкова. "Думи мої, думи мої...". Гайдамаки. Утоплена. Гамалія. Н. Маркевичу ("Бандуристе, орле сизий..."). Мар"яна-черниця. Слепая. Тризна. Розрита могила. "Чигрине, Чигрине...". Сова. Сон (1844). "Заворожи мені, волхве...". Єретик. Великий льох. "Стоїть в селі Суботові...". Наймичка (поема). Кавказ. "І мертвим, і живим, і ненарожденним...". Холодний Яр. Цикл "Давидові псалми". "Минають дні, минають ночі...". Три літа. Заповіт. "За що ми любимо Богдана...". Лілея. Русалка. Відьма. Цикл "В казематі". "Не спалося - а ніч як море...". Княжна (поема). N.N. ("Сонце заходить..."). N.N. ("Мені тринадцятий минало..."). "Не гріє сонце на чужині...". Іржавець. "Ще як були ми козаками...". Чернець. "Один у другого питаєм...". "А нумо, знову віршувать...". Варнак (поема). "У бога за дверима...". Царі ("Старенька сестро Аполлона..."). "Ну що б, здавалося, слова...". Г. З ("Немає гірше, як в неволі..."). Марина. Пророк ("Неначе праведних дітей..."). "І виріс я на чужині...". "У тієї Катерини...". "Ой чого ти почорніло...". "Ой люлі, люлі, моя дитино..." "І знов мені не привезла...". "У Вільні, городі преславнім...". "Зацвіла в долині...". "У нашім раї на землі...". "На Великдень, на соломі...". "І золотої, й дорогої...". "Ми вкупочці колись росли...". "Готово! Парус розпустили...". "Ми восени таки похожі...". "Лічу в неволі дні і ночі...". "Мені здається, я не знаю...". "Якби ви знали, паничі...". "Мій Боже милий, знову лихо!..". Москалева криниця. Неофіти. Юродивий. Доля. Муза. Слава. Сон ("На панщині пшеницю жала..."). "Я не нездужаю, нівроку...". Подражаніє 11 псалму. Марку Вовчку. Ісаія. Глава 35. "Во Іудеї во дні они...". Марія. Подражаніє Ієзекиїлю. Осії. Глава ХІV. Молитва. Плач Ярославни. "Над Дніпровою сагою..."."Світе ясний! Світе тихий!". "І Архімед, і Галілей...". Л. ("Поставлю хату і кімнату..."). "Не нарікаю я на Бога...". Саул. "І тут, і всюди - скрізь погано...". "О люди! люди-небораки!". "Якби з ким сісти хліба з"їсти...". "І день іде, і ніч іде". "Тече вода з-під явора...". "Якось-то йдучи уночі...". Н. Т. ("Великомученице кумо!"). "Чи не покинуть нам, небого...".

Никита Гайдай. Назар Стодоля.

Музыкант. Художник. Наймычка. Варнак. Капитанша. Княгиня. Близнецы. Прогулка с удовольствием и не без морали.

Автобиография. Журнал.

Література

1. Аврахов Г. Поезія перестороги та її інтепретатори: [До коментування Шевченкового вірша "Мені однаково, чи буду..."] // Слово і час. - 1991. - №9. - С.59-61.

2. Анісов В., Середа Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. - К., 1976.

3. Багрій О. Т. Г. Шевченко. Оточення. Мотиви творчості. Стиль. - К., 1976.

4. Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська парадигма. - К., 2004.

5. Барка В. Правда Кобзаря. - Рівне, 2002.

6. Білецький О. Російська проза Т. Шевченка // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. - Т. 2. - К., 1965. - С.219-136.

7. Білецький П. Внесок Шевченка-художника до скарбниці світового мистецтва // Всесвіт. - 1997. - №3-4. - С.128-131.

8. Бистрова О. Щоденник поета: Літературно-філософські мотиви // Слово і час. - 1998. - №3. - С.32-41.

9. Бовсунівська Т. Молитва як літературний жанр (Роль Т. Шевченка в романтичному жанротворенні) // Дивослово. - 2003. - №7. - С.3-8.

10. Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури // Бойко Ю. Вибрані праці. - К., 1992.

11. Большаков Л. Оренбургская Шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка: Энциклопедия одинадцати лет 1847-1858. - Оренбург, 1997.

12. Бондар Л. Універсум "Причинної" Т. Шевченка // Слово і час. - 2005. - №3. - С.3-14.

13. Бородін В. Над текстами Т. Г. Шевченка. - К., 1971.

14. Бородін В. Соціально-побутові поеми Т. Г. Шевченка періоду "трьох літ". - К., 1958.

15. Бородін В. С. та ін. Т. Г. Шевченко. Біографія. - К., 1984.

16. Ващук Ф. Поема Шевченка "Єретик" // Збірник праць 23 наукової Шевченківської конференції. - К., 1979. - С.54-73.

17. Вічний як народ: Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка. - К., 1998.

18. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва. - К., 2008.

19. Гетьман С. Традиції англійського роману виховання у прозі Т. Шевченка // Слово і час. - 2003. - №7. - С.14-20.

20. Голубенко О. Перебендя в образній системі збірки "Кобзар" 1840 р. // Слово і час. - 1991. - №2. - С.54-58.

21. Грабович Г. Шевченко як міфотворець: Семантика символів у творчості поета. - К., 1991.

22. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо. - К., 2000.

23. Гром"як Р. Естетика Шевченка. - Тернопіль, 2002.

24. Грунова Н. "Кобзар" Т. Шевченка 1860 р. // Дивослово. - 2003. - №3. - С.66-69.

25. Дзюба І. Бог, релігія, Церква в житті і творчості Шевченка // Сучасність. - 2004. - №7-8. - С.52-68.

26. Дзюба І. Поет супроти імперії (Поема "Сон") // Слово і час. - 2004. - №3. - С.3-14.

27. Дзюба І. Т. Шевченко. - К., 2005.

28. Дзюба І. Царі. Монархія. Монархізм. Візія Т. Шевченка // Сучасність. - 2004. - №9. - С.78-90.

29. Дзюба І. Шевченкові "Гайдамаки": з відстані часу // Сучасність. - 2004. - №6. - С.67-92.

30. Дзюба І. Шевченко і світ // Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. - Т.ІІ. - К., 2001. - С.9-519.

31. Донцов Д. Заповіт Шевченка. - К., 1999.

32. Драч І. Гора: Документальна драма-колаж. - К., 1997.

33. Думи мої, думи мої...: Поезії, присвячені Великому Кобзареві. - Одеса, 2004.

34. Єнджеєвич Є. Українські ночі, або родовід генія: Роман. - Л., 1997.

35. Єфремов С. Шевченкознавчі студії. - К., 2008.

36. Жур П. Третя зустріч. - К., 1970.

37. Жур П. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. - К., 2003.

38. Жур П. Шевченківський Київ. - К., 1991.

39. Жур П. Шевченківський Петербург. - К., 1972.

40. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. - К., 1997.

41. Завадка Б. Серце чистеє подай. Проблеми релігії у творчості Т. Шевченка. - Л., 1993.

42. Зайцев П. Життя Т. Шевченка. - К., 1994.

43. Зайцев П. Перше кохання Шевченка. - К., 1994.

44. Зварич І. Міф у контексті творчості Т. Шевченка: Конспект лекції. - Чернівці, 2006.

45. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст.: ХХVІ. Тарас Шевченко Біографічні студії. ХХVІІ. Хронологічна канва Шевченкової біографії. ХХVІІІ. Творчість Шевченка. "Кобзар". ХХІХ. Шевченкова творчість. "Кобзар", "Гайдамаки". ХХХ. Шевченкова творчість. "Три літа". ХХІ. Шевченкова творчість. "Невольнича муза". Останні поезії. ХХХІІ. Російські повісті Шевченка. ХХХІІІ Форма Шевченкової поезії // Зеров М. Твори: В 2-х т. - Т. 2. - К., 1990. - С. 145-184.

46. "Зоре моя вечірняя...": Т. Г. Шевченко й одвічна жіноча таїна. - К., 2002.

47. Івакін Ю. Коментар до "Кобзаря" Т. Шевченка. Поезії 1847-1861 рр. - К., 1968.

48. Івакін Ю. Коментар до "Кобзаря" Т. Шевченка. Поезії до заслання. - К., 1964.

49. Івакін Ю. Нотатки шевченкознавця. - К., 1986.

50. Івакін Ю. Поезія Шевченка періоду заслання. - К., 1984.

51. Івакін Ю. Сатира Т. Г. Шевченка. - К., 1959.

52. Івашків В. Українська романтична драма 30-80-х років ХІХ ст. - К., 1990. - С.63-72.

53. Климчук Л. Пророчий заповіт генія // Сучасність. - 2004. - №6. - С.93-96.

54. Клочек Г. Поезія Т. Шевченка: сучасна інтерпретація. - К., 1998.

55. Клочек Г. Поема Тараса Шевченка "Єретик" // Слово і час. - 2004. - №4. - С.18-24.

56. Ковтун Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи. - К., 2004.

57. Кодацька Л. Художня проза Т. Г. Шевченка. - К., 1972.

58. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. - К., 1991.

59. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка. - К., 1990.

60. Ласло-Куцюк М. Творчість Шевченка на тлі його доби. - Бухарест, 2002.

61. Лисюк Н. Фольклорне підгрунтя поеми "Сон" // Слово і час. - 2004. - №4. - С.36-42.

62. Лубківський Р. Богорівний - бо правдомовний (Т. Шевченко і сучасність). - Л., 2002.

63. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. - К., 1998.

64. Мамедова О. Інтерпретація балади Т. Шевченка "Причинна" з погляду позицій естетики романтизму // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - №7. - С.2-4.

65. Матеуш В. "Сон" Шевченка: Дійсність і сновидіння. - Хм., 2003.

66. Матеуш В. Матеріалізм. Роздуми про світогляд Т. Шевченка. - Хм., 2001.

67. Михед П. "Молюсь, Господи, внуши їм уст моїх глаголи" (Уваги до вивчення теми "Шевченко-пророк") // Сучасність. - 2004. - №3. - С.113-125.

68. Мейзерська Т. Проблеми індивідуальної міфології: міфотворчість Шевченка. - Одеса, 1997.

69. Мовчанюк В. Медитативна лірика Т. Г. Шевченка. - К., 1993.

70. Назаренко М. Поховання на могилі (Шевченко, якого знали). - К., 2006.

71. Нахлік Є. Доля - Los - Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. - Л., 2003.

72. Нахлік Є. Із спостережень над поемою "Гайдамаки" // Слово і час. - 1998. - №6. - С.36-40.

73. Новиченко Л. Лірика Тараса Шевченка // Слово і час. - 2003. - №3. - С.3-17.

74. Огієнко І. Т. Шевченко. - К., 2003.

75. Одарченко П. Світова слава Шевченка: Т. Г. Шевченко в світлі світової критики. - Чикаго, 1964.

76. Пасічник О. Вічні образи в малярській спадщині Т. Шевченка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1996. - №9. - С.44-46.

77. Пахаренко В. Незбагненний апостол: Світобачення Шевченка. - Черкаси, 1999.

78. Половина О. Конфлікт у баладі [Т. Шевченка] // Слово і час. - 1999. - №6. - С.63-66.

79. Приходько П. Поема Т. Г. Шевченка "Сон" ("У всякого своя доля"). - К., 1957.

80. Приходько П. Шевченко і український романтизм. - К., 1963.

81. Пріцак О. Шевченко - пророк. - К., 1993.

82. Радуцький В. "Псалми Давидові" Тараса Шевченка очима перекладача // Сучасність. - 1994. - №3. - С.148-157.

83. Раєвський С. Життя і творчість Т. Шевченка-художника. - Харків, 1939.

84. Сверстюк Є. Бог у Шевченковому житті і слові // Сучасність. - 1994. - № 5.- С. 99-106.

85. Сверстюк Є. Шевченко і час. - К., 1996.

86. Семків Р. Шевченків "Сон" ("У всякого своя доля"): діалогічність, карнавальність // Слово і час. - 1999. - №7. - С.56-59.

87. Сидоренко О. Повість "Близнецы" в контексті духовних пошуків поета // Слово і час. - 1991. - №12. - С.68-73.

88. Слоньовська О. Царі й колоніальна політика Росії в поезії Т. Шевченка // Дивослово. - 1998. - №3. - С. 40-43.

89. Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко: інтерпретації. - Черкаси, 2003.

90. Смілянська В. "Святим огненним словом...": Тарас Шевченко: Поетика. - К., 1990.

91. Смілянська В. Поема "Марія" // Сучасність. - 1997. - № 3. - С.109-115.

92. Смілянська В. Стиль поезії Шевченка. - К., 1981.

93. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. - К., 2000.

94. Степовик Д. Тарас Шевченко. Альбом. - К., 1984.

95. Сохацька Є. Тарас Шевченко в оцінках Віссаріона Бєлінського // Сохацька Є. На варті українства: Статті. - Кам"ян.-Под., 2004. - С.100-105.

96. Спогади про Тараса Шевченка. - К., 1988.

97. Сумцов Н. Сны Т. Г. Шевченка (К психологии художественного творчества) // Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: У 3-х кн. - Кн.2. - К., 1998. - С.255-261.

98. Тихолоз Б. Апологія еросу в пізній ліриці Т. Шевченка та І. Франка // Сучасність. - 2005. - №3. - С.117-124.

99. Творчий метод і поетика Шевченка. - К., 1980.

100. Федченко П. Шевченко - Куліш і Костомаров у Кирило-Мефодіївському товаристві // Рад. літературознавство. - 1989. - №7. - С.29-36.

101. Франко І. "Наймичка" Т. Шевченка // Франко І. Зібр. тв.: У 50-ти т. - Т.29. - С. 447-469.

102. Франко І. "Тополя" Т. Шевченка // Там само. - Т. 28. - С.73-88.

103. Франко І. Переднє слово до "Перебенді"// Там само.- Т. 27. - С.285-307.

104. Франко І. Про євангельські основи поеми Т. Шевченка "Марія" // Там само. - Т.39. - С.310-312.

105. Франко І. Темне царство // Там само. - Т. 26. - С.131-152.

106. Франко І. Шевченкова "Марія" // Там само. - Т.39. - С.300-309.

107. Хоткевич Г. Про Шевченка: З архівних джерел. - К., 1999.

108. Чамата Н. Ритміка Т. Г. Шевченка. - К., 1974.

109. Шевченківський словник: У 2-х т. - Т.1,2. - К., 1976-1977.

110. Шевченко і світ: Літературно-критичні статті. - К., 1989.

111. Шевченко Т. Документи та матеріали до біографії. 1814 - 1861. - К., 1982.

112. Шевчук В. "Personae verbum" (Слово іпостасне): Розмисел. - К., 2001.

113. Шевчук В. Притча про блудного сина // Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К., 1990.

114. Яременко В. "Людей... і не прокляв!" // Сучасність. - 2005. - №3. - С.108-116.

Поміркуйте над висловлюваннями:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ІРИНА САВЧЕНКО | І. Дзюба | Література | ТЕМА 4. Життєвий і творчий шлях Леоніда Глібова | Література | С.Єфремов | Б. Лепкий | Література | І. Франко | С.Єфремов |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати