Головна

Література

  1. VІІІ Література
  2. Базова література
  3. Базова література
  4. Додаткова література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література

1. Бернштейн М. Журнал "Основа" і український літературний процес 50-60-х рр. ХІХ ст. - К., 1959.

2. Бондар М. Поезія пошевченківської епохи. - К., 1986.

3. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ - початку ХХ ст. - К., 1981.

4. Єфремов С. Історія українського письменства. - К., 1995. - С.385-429.

5. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст.: ХХІV. Київські романтики та Кирило-Мефодіївське братство. ХХV. "Книги буття українського народу" // Зеров М. Твори: В 2-х т. - Т. 2. - К., 1990. - С. 135-144

6. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст.: ХХХVІІІ. Літературне життя 60-х рр. "Основа" // Там само. - С. 213-218.

7. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст.: ХLІІІ. Прозаїки "Основи". ХLІV. Прозаїки "Основи". ХLV. Поети "Основи" // Там само. - С. 236-245.

8. Історія української дожовтневої журналістики. - Львів, 1983. - С. 125 - 183.

9. Історія української літературної критики. - К., 1988. - С.32-149.

10. Історія української літератури: В 2 т. - Т.1. - К., 1987. - С.257-266.

11. Калениченко Н. Еволюція літературного народництва на Україні // Революційне оновлення літератури. - Т.2. - К., 1960. -- С.82 - 128.

12. Калениченко Н. Українська література ХІХ ст.: Напрями, течії. - К., 1977. - С.191-231.

13. Кралюк П. З надією на «білого царя»: Москвофільство на західноукраїнських землях // Дві Русі / За заг. ред. Л.Івшиної. - К., 2003. - С.198-205.

14. Наливайко Д. Типологія українського реалізму на європейському тлі // Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ-ХХ ст.). - К., 1997. - С.95-135.

15. Міщук Р. Українська оповідна проза 50-60-х рр. ХІХ ст. - К., 1978. - С. 3-22, 28-33.

16. Огієнко І. Українська культура. - К., 1991. - С. 205-264.

17. Попович М. Нарис історії української культури. - К., 1998. - С. 380-447.

18. Сірка Й. Історичний аспект двомовності в українській літературі ХІХ ст. На прикладі творчості П. Куліша. - Ужгород, 2008.

19. Федченко П. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст. - К., 1982. - С.118-279.

20. Франко І. Із історії "москвофільського" письменства в Галичині // Франко І. Зібр. праць: У 50 т. - Т.31. - С.458-480.

21. Чижевський Д. Реалізм в українській літературі. - К., 1999. - С.17-31.

Поміркуйте над висловлюваннями:

Її історію (української літератури. - І. С.), починаючи з 40-х років, можна порівняти з мартирологом, рівного якому не знайдемо, мабуть, навіть в історії інших багатостраждальних слов"янських літератур.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

І. Франко | І. Дзюба | Література | ТЕМА 4. Життєвий і творчий шлях Леоніда Глібова | Література | С.Єфремов | Б. Лепкий | Література | І. Франко | С.Єфремов |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати